Laatste alarmering:
Datum 13|06 Tijd 15:06:03 Ongeval/wegvervoer/letsel Prio Veenhuizen N919 - Hoofdweg Prio Eenheid | Politie Drenthe (Persinformatie)
donderdag 17 juni 2021

Archief

Onkruid weg geborsteld in Noordenveld

Gemaakt: Dinsdag, 04 juli 2017 17:27

NOORDENVELD - In Noordenveld wordt op dit moment volop onkruid weg geborsteld. Sinds mei zijn we bezig met de 1e ronde. Volgens de oorspronkelijke planning had deze ronde nu moeten worden afgerond. Hoewel er met man en macht gewerkt wordt en er extra borstelcapaciteit wordt ingezet, zal deze planning niet helemaal worden gehaald. Met name in Norg, Veenhuizen en naaste omgeving zal volgende week en de week daarop nog worden geborsteld. Het borstelen in Peize wordt deze week afgerond.

 

Tweede ronde
Ondertussen is een tweede ploeg wel volgens planning begonnen met de 2e ronde borstelen. We verwachten dat deze ronde wel binnen de planning zal worden afgerond.

 

Overlast
Het kan zijn dat u op enkele momenten wat overlast kunt ondervinden doordat er vroeg wordt begonnen. Onze excuses hiervoor. Wij hopen op uw begrip.

Word Taalvrijwilliger in de gemeente Noordenveld

Gemaakt: Dinsdag, 04 juli 2017 17:34

NOORDENVELD - In Nederland heeft 12% van de Nederlanders moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit is 1 op de 9 mensen. Deze mensen kunnen vaak moeilijk aan een baan komen, leven ongezonder en zijn ongelukkiger dan mensen die dit wel goed kunnen. Samen met Stichting Lezen & Schrijven zet de gemeente Noordenveld, de bibliotheek Noordenveld, Stichting WiN en het Alfa-College een Taalhuis in Roden op.

 

Samen staan we sterk!
Om duizenden volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven, spreken en luisteren hebben we jou als taalvrijwilliger nodig. Als taalvrijwilliger kun je hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is een unieke, leerzame ervaring waarmee je het verschil in iemands leven kunt maken. Geef je op voor een gratis training en ga aan de slag als taalvrijwilliger! Ook als je geen ervaring hebt in het onderwijs.

 

Voorlichting
Lijkt het je leuk om taalvrijwilliger te worden? Kom dan naar de voorlichting op woensdag 6 september 2017 in de bibliotheek aan de Heerestraat 178 te Roden. De inloop is vanaf 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. De voorlichting duurt ongeveer een uur. Na de voorlichting kun je beslissen of je de training wilt volgen.

 

Informatie

Wil je meer informatie of je direct opgeven voor de voorlichting en training? Stuur dan een mail naar Doutzen Sloterdijk, Taalhuiscoördinator van Noordenveld: [email protected] of bel telefoonnummer 0800-8100.

Wonen op het Oosterveld in Norg

Gemaakt: Dinsdag, 04 juli 2017 17:43

NORG - De nieuwbouwwijk Oosterveld ligt op de voormalige es ten oosten van Norg, tussen de Peesterstraat en de Donderseweg. De eerste kavels voor vrijstaande woningen zijn op 30 mei 2017 in de verkoop gegaan. Heeft u belangstelling voor één van deze kavels? U kunt zich nog tot en met 11 juli 2017 inschrijven. Op 20 juli worden de kavels, door middel van loting, in optie uitgegeven.

 

Meer informatie
Op de website van de gemeente kunt u de beschikbare documenten en formulieren over het plan Oosterveld vinden.

 

Voor meer informatie en/of inschrijving kunt u terecht bij Alma Wegkamp via [email protected] of telefoon 14 050.

Bijna een miljoen extra voor lokale cultuur

Gemaakt: Vrijdag, 07 juli 2017 19:54

DRENTHE - Drentse gemeenten krijgen de komende vier jaar 240.000 euro per jaar extra van de provincie om lokale cultuur een impuls te geven. Ook verstevigen provincie en gemeenten hun samenwerking met een nieuw programmaplan. Dat maakte gedeputeerde Cees Bijl vandaag bij het Festival der Aa bekend. Namens de Drentse gemeenten nam burgemeester Eric van Oosterhout, tevens voorzitter van het cultuuroverleg van Drentse gemeenten, een cheque in ontvangst.

 

Gedeputeerde Cees Bijl van Cultuur is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeenten. "We hebben in Drenthe al een prachtig cultuuraanbod waar veel inwoners en bezoekers van genieten. Met deze financiële impuls en een steviger samenwerking zorgen we voor een nog betere spreiding van cultuuraanbod voor iedereen en voor nog meer reuring." Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen onderschrijft dit: "Met deze impuls wordt de goede samenwerking tussen de provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten versterkt. De gemeenten hechten grote waarde aan cultuurbeleid, dat mede door de inzet van provinciale middelen steeds meer inhoud krijgt."

 

De provincie besteedt ieder jaar al 17 miljoen euro aan cultuur in de provincie. Daarbij gaat het vaak om projecten of instellingen met een bovenlokaal karakter. Met de extra culturele impuls van jaarlijks 240.000 euro wil het college van GS gemeenten aanmoedigen in te blijven zetten op een bloeiend lokaal cultuurklimaat. Gemeenten zijn vrij het geld te besteden aan projecten die zij belangrijk vinden. De enige voorwaarde die de provincie stelt, is dat de gemeenten eenzelfde bedrag bijpassen en dus niet bezuinigen.

 

Hoogeveen
Wethouder Erik Giethoorn is blij met deze impuls: "Door en voor Drenthe past uitstekend bij ons beleid van " Van, voor en door Hoogeveen". De subsidie die wij de komende vier jaar van de provincie ontvangen gaan we de eerste twee jaar inzetten voor de doorontwikkeling van De Verhalenwerf. Daarnaast denken we aan de doorontwikkeling van popcultuur."

 

Convenant
Provincie en gemeenten spreken ook af samen te werken aan tien provincie brede projecten. Voorbeelden zijn het versterken van de positie van kleinere musea, het opzetten van twaalf spraakmakende archeologie beleefpunten en talentontwikkeling voor de jeugd. Deze projecten worden gefinancierd vanuit bestaande cultuurbegrotingen. Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenen alle partijen in het najaar een convenant.

Subsidieregelingen voor stimulering gebruik elektrische fietsen en auto’s verlengd tot en met 15 september

Gemaakt: Zaterdag, 08 juli 2017 17:36

NOORDENVELD - Binnen het project 'Herstructurering bedrijventerrein Roden' heeft de gemeente geld beschikbaar voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. In dat kader heeft het college een tweetal subsidieregelingen vastgesteld, te weten de regelingen 'Stimulering fietsgebruik' en 'Stimulering gebruik elektrische auto's'.

 

Bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein bij Roden kunnen gebruik maken van deze regelingen, waarin een subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van oplaadpalen voor elektrische auto's en voor fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen. De subsidie bedraagt:

- voor elektrische laadpalen 50 % van de kosten tot een maximum bedrag van € 500
- voor fietsenstallingen 25 % van de kosten tot een maximumbedrag van € 2.500

Leerlingen groep 8 leren spelenderwijs over democratie

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:11

RODEN - Op 10 en 11 juli hebben 3 schoolklassen spelenderwijs kennis gemaakt met de democratie op het gemeentehuis in Roden. Zij werden welkom geheten door wethouder Alex Wekema, waarna zij in het kader van 'Het jaar van de Democratie' in de raadzaal aan de slag gingen met het educatieve spel Democracity.

 

De achtstegroepers kregen via het spel Democracity de opdracht om een stad te bouwen. Hiervoor moesten ze politieke partijen oprichten en keuzes maken voor wat betreft de voorzieningen in de stad. Ook moesten ze coalities sluiten om de voorstellen aangenomen te krijgen. Na afloop van het spel hadden de leerlingen de kans om verschillende echte raadsleden en wethouders vragen te stellen. Al met al een mooi kijkje in de wereld van bestuur en de werking van de democratie. Deelnemende scholen waren De Parel, 't Hoge Holt en CBS De Hoeksteen.

Inbrekers gaan niet met vakantie!

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:17

De vakantieperiode staat voor de deur. Het is een tijd van luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners niet thuis zijn. Het is voor inbrekers vaak eenvoudig om woningen eruit te pikken, waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Inbrekers zien uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en woningen waar geen licht brandt. De politie en gemeente willen er alles aan doen om woninginbraken tegen te gaan. Maar hiervoor is uw hulp nodig!

 

Neem voorzorgsmaatregelen
Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, kunt u er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Uw buren kunnen u helpen om een oogje in het zeil te houden en er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk heeft. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven en de auto af en toe eens op de oprit te zetten. Een tijdschakelaar op de lamp en radio zorgt dat ook 's avonds de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op www.enwij.nl en Betecom.

Rotonde Hofstedenlaan/Maatlanden gestremd vanaf donderdag 13 juli

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:46

RODEN - In verband met werkzaamheden is de rotonde Hofstedenlaan/Maatlanden volledig gestremd van donderdag 13 juli om 7.00 uur tot en met vrijdag 4 augustus 2017. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.

 

Project HOV Roden
De werkzaamheden vinden plaats in het kader van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Roden (HOV). Hoofddoel van dit project is het openbaar vervoer te optimaliseren en toekomstbestendig te maken op de route Roden - stad Groningen. Op de pagina Aanpassing bushaltes Roden ziet u een overzicht van de werkzaamheden in het kader van HOV.

Gemeentehuis en Brengstation gesloten op 19 juli vanaf 12.00 uur

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:50

NOORDENVELD - Op woensdagmiddag 19 juli 2017 organiseert de gemeente Noordenveld voor alle medewerkers een personeelsbijeenkomst in het kader van de organisatieontwikkeling.

 

In verband daarmee is het gemeentehuis is woensdagmiddag 19 juli 2017 vanaf 12.00 uur gesloten.

Ga ook in de vakantieperiode zorgvuldig om met je identiteitsgegevens op je reisdocumenten

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 19:37

Het is vakantie! Ga ook in de vakantieperiode zorgvuldig om met je identiteitsgegevens op je reisdocumenten.

 

Maak je bijvoorbeeld een kopie van je paspoort voor het hotel waar je overnacht? Zet dit dan duidelijk op de kopie en maak je BSN onleesbaar of gebruik de KopieID app van de overheid.

 

Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

 

KopieID app downloaden

U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorkom een stinkende container in de zomer; tips tegen stankoverlast

Gemaakt: Vrijdag, 14 juli 2017 20:29

In de zomer kan uw groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (Gft) en lege verpakkingsmaterialen (PMD) erg gaan stinken. We geven u wat tips om overlast door stank te voorkomen!

 

Tips restafval

 • Wie afval goed scheidt, heeft altijd een schone en frisse container voor restafval. Er zit namelijk niets in dat stank of maden kan veroorzaken. Goed scheiden betekent: groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft), glas, textiel, papier/karton en pmd-afval apart inzamelen.
 • Luiers moeten bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak, dat houdt de container fris en voorkomt maden.

 

Tips Gft-container

 • Laat uw Gft en etensresten zoveel mogelijk uitlekken voordat u het in de container gooit.
 • Koop afgemeten, zodat u geen kostbaar voedsel weg hoeft te gooien. Moet er toch iets bij het Gft, verpak het dan direct (laat het niet op het aanrecht liggen). Vliegen komen af op etensresten om daarin hun eitjes te leggen.
 • Leg een oude krant of stro onderin uw container om aankoeken van etensresten te voorkomen.
 • Plaats uw container in de schaduw (niet in volle zon) en laat het deksel met een houtje op een kiertje staan.
 • Maak uw container in de zomerperiode vaker schoon met water en een scheut azijn of water en groene zeep. Gebruik geen chloorproducten, dit is schadelijk voor het milieu.
 • Laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter.
 • Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de container om het probleem te bestrijden.
 • Af en toe een handje zout of kalk in de container zorgt dat de maden uitdrogen.
 • Tuinafval kunt u ook wegbrengen naar de milieustraat.

 

Tips leeg verpakkingsmateriaal (PMD)

 • Zorg ervoor dat verpakkingen zo schoon mogelijk de bak of zak ingaan. Spoel desnoods de bakjes van tevoren af met afwaswater. Doppen en deksels mogen blijven zitten, dit helpt ook tegen stankoverlast.

Forse brand in garage naast woning

Gemaakt: Zaterdag, 15 juli 2017 15:39

LEEK - Aan de Oldebertweg is zaterdagmorgen een forse brand ontstaan in een vrijstaande garage naast een woning.

 

De brandweer is met twee blusvoertuigen met prioriteit 1 ter plaatse gegaan. Bij aankomst van de brandweer stond de garage vol rook. De brandweer heeft daarop direct een blusaanval gestart met one-seven. En de tweede auto heeft vanaf de achterkant de brand bestreden. Vanwege rookinhalatie bij de bewoner is er een ambulance ter plaatse gekomen. Nadat het vuur grotendeels geblust is zijn enkele materialen uit de garage verwijderd zodat er goed nageblust kon worden.

Bliksem slaat in boom Langelo

Gemaakt: Woensdag, 19 juli 2017 19:01

LANGELO – De bliksem is woensdag tegen de avond in een boom aan de Hoofdweg in Langelo geslagen. Dit gebeurde tijdens een onweersbui.

 

De boom werd hierdoor gehalveerd waardoor de top op de weg terecht kwam. De brandweer heeft met inzet van een kraan de boom verder neergehaald.

Landgoed Mensinge heeft een nieuw bestuur

Gemaakt: Woensdag, 19 juli 2017 23:21

RODEN - Landgoed Mensinge in Roden heeft een nieuw bestuur. Het vorige bestuur stapte op, omdat het de eisen van de gemeenteraad niet uit kon voeren.

 

Het Landgoed, met cinema en theater de Winsinghhof, de Brasserie, de Landskeuken en Havezate Mensinge, zit financieel in zwaar weer. Vorig jaar leed het complex 15.000 euro verlies.

Het vorige stichtingsbestuur kon niet aan de wens van de gemeente Noordenveld voldoen, om met minder subsidie dezelfde activiteiten uit te voeren. Eind mei stapte de directie en het bestuur van het landgoed daarom op.

Mannen verdacht van bezit honderden gestolen horloges

Gemaakt: Donderdag, 20 juli 2017 20:22

RODEN - Een 19-jarige man uit Roden en een 22-jarige Groninger worden verdacht van heling van onder meer honderden gestolen horloges, dat bleek vanochtend in de rechtbank in Assen.

 

Politieagenten kwamen de twee op het spoor toen ze een gestolen tv met geluidsinstallatie op Marktplaats aanboden. Toen de eigenaar ontdekte dat zijn spullen op Marktplaats stonden, besloten agenten zich voor te doen als potentiële kopers om met de aanbieders van de gestolen spullen in contact te komen.

 

Gestolen spullen
De mannen trapten in de zogenoemde pseudo-koop. De politie doorzocht hun huizen en vond heel veel gestolen spullen, waaronder honderden horloges, die gestolen waren bij een handelaar. Andere spullen waren tussen juli 2014 en februari vorig jaar buitgemaakt bij inbraken in Roden, Groningen en Appingedam.

 

Marktplaats
Ook viel het de politie op dat vanuit het huis van de man in Roden veel spullen op Marktplaats werden gezet. Op een vraag van de rechter of de mannen zelf een handeltje wilden beginnen, hield de man uit Roden de kaken stijf op elkaar. De Groninger was niet bij de rechtszaak. Toen de officier van justitie de Rodenaar uitlegde dat dit in zijn nadeel kon werken, besloot hij dat hij alsnog een verklaring wil afleggen.

 

Rechtszaak uitgesteld
Dat gaat hij doen bij de rechter-commissaris. Die gaat ook de andere verdachte nog horen. Daarom werd de rechtszaak vandaag niet inhoudelijk behandeld.

Man door brandweer uit 45 km auto in droge sloot gehaald

Gemaakt: Vrijdag, 21 juli 2017 15:45

PEIZE - Een automobilist is vrijdagochtend op de Drentsedijk in Peize de sloot ingereden. De brandweer heeft de gewonde bestuurder uit de 45 km auto gehaald. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

 

Het is nog onbekend wat de oorzaak van het ongeval is. De verkeers analisten doen onderzoek en leggen de sporen vast.

Lucht in Drenthe van goede kwaliteit

Gemaakt: Vrijdag, 21 juli 2017 17:36

DRENTHE - De luchtkwaliteit in Drenthe is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van de provincie Drenthe. Aanleiding voor het onderzoek is de gewijzigde wetgeving sinds het vorige rapport uit 2011; de luchtkwaliteit in Drenthe is getoetst aan de nieuwe wetgeving.

 

Het merendeel van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht wordt in Drenthe veroorzaakt door verder weg gelegen bronnen; deels in Nederland en deels in het buitenland. Deze bronnen buiten de provincie leveren zogeheten achtergrondconcentraties.

 

De achtergrondconcentraties in Drenthe zijn ongeveer de helft van de vastgestelde wettelijke grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Daarmee behoort Drenthe tot de top drie schoonste provincies van Nederland, naast Groningen en Friesland.

 

Naar de toekomst toe is de verwachting dat de dalende trend van achtergrondconcentraties doorzet. De kwaliteit van de lucht in Drenthe zal hierdoor steeds beter worden.

 

De luchtkwaliteit in Drenthe is al jaren van goede kwaliteit. De conclusie uit het rapport is dat er in de provincie Drenthe nu en in de toekomst geen sprake is of zal zijn van knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit. Grenswaarden worden niet overschreden. Door de goede luchtkwaliteit in Drenthe zijn er op dit moment geen specifieke actiepunten opgenomen in het onderzoeksrapport, anders dan het blijven monitoren van de ontwikkelingen.

Gevangenen regelen verkeer bij Pauperparadijs

Gemaakt: Vrijdag, 21 juli 2017 18:07

VEENHUIZEN - Dat er gevangenissen staan in Veenhuizen weten veel Drenten wel. Maar dat de gevangenen af en toe ook buiten de muren mogen komen als hun straf er bijna op zit, dat is niet overal bekend.

 

Zo werken zeven gedetineerden als verkeersleider bij de theatervoorstelling Het Pauperparadijs en dat is verrassend voor de bezoekers.

 

"Wat leuk! Dat wist ik niet!" zegt een oudere dame die net uit de auto stapt. En een ander: "Dus we gaan vanaf het begin al helemaal de sfeer van Het Pauperparadijs in. Wat een goed idee." De bezoekers reageren dus vooral positief op de speciale verkeersregelaars. Of zoals een van de bezoekers het verwoordt: "Ieder mens maakt fouten en sommigen worden daarop gecorrigeerd. Nu kunnen ze zich van hun goede kant laten zien."

 

'Weer een normaal mens'
De zeven gevangenen zelf zijn vooral blij even buiten de muren te zijn. "Even weer in de maatschappij. Ja, dat is wel apart", zegt een van de mannen, die ondertussen een volkswagen de goede plek wijst. "Je kunt weer normaal mens voelen. Niet dat we binnen de muren geen normale mensen zijn, maar het is daar wel anders natuurlijk. Ik begin nu echt weer op te vrolijken."

Gevangenen die bijna vrij komen, leren tegen het einde van hun straf langzaam terug te keren in de maatschappij. Met een project als dit, waar de gevangenen een hele zomer bijna dagelijks even buiten de muren mogen komen, gaat dat heel goed, vertelt plaatsvervangend hoofd integratie Marten Antoons.

 

Wachtlijst
Dat Het Pauperparadijs volgend jaar niet terugkomt in Veenhuizen, maar verhuist naar Carré in Amsterdam, vindt hij jammer. "Het is fantastisch nieuws voor de crew en het is ze gegund. Wij moeten nu inderdaad een ander project zoeken. Al hebben we goed contact met het Gevangenismuseum, dus daar maak ik me geen zorgen over."

Volgens Antoons is er zelfs een wachtlijst voor gevangenen om verkeersregelaar te zijn bij het toneelstuk. "Ze kunnen lekker samen eten met het theatergezelschap en ze zijn natuurlijk even buiten de muren. Maar ik zie ook dat het echt wat in ze losmaakt. Het contact met mensen buiten de gevangenismuren doet wat met ze."

 

Emotioneel
Zo vertelt Antoons dat laatst een van de gevangenen zich even afzonderde tijdens het werk. "Hij werd emotioneel, dus ik liep later even naar 'm toe om te vragen wat er was. Hij vertelde dat-ie een moeder zag met kinderen en dat hij z'n eigen gezin zo mist. Ja, dat hoort er ook bij."

 

Bang dat de gevangenen vluchten, is de begeleider niet. "Ik zou liegen als ik me er af en toe geen zorgen over maak. Ik ben nog wel eens even opnieuw langs de parkeerplaats gereden om te kijken. En collega's van me houden ook een oogje in het zeil. Maar er is onderling vertrouwen en dat is belangrijk. We kunnen nog veel meer met dit soort projecten doen wat mij betreft."

 

Bron: RTVDrenthe

Toestand inzittenden zorgelijk na auto te water in Waskemeer

Gemaakt: Zondag, 23 juli 2017 21:43

WASKEMEER - Vier inzittenden van een auto die te water was geraakt in Waskemeer (Friesland) zijn zondagavond in het ziekenhuis opgenomen. De toestand van twee van hen is zorgelijk, meldt de politie. Het gaat om een 9-jarige jongen uit Leeuwarden en een 19-jarig meisje uit Haulerwijk. 

 

In totaal zaten zes mensen in de auto. De overige inzittenden waren een 40-jarige man en een 19-jarige jongen uit Groningen, een jongen van 16 jaar en een vrouw van 32 uit Drachten. De auto reed zondagavond door onbekende oorzaak de Haulerwijkstervaart in.

 

Hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer met een traumahelikopter. Voordat ze ter plaatse waren schoten omwonenden te hulp, vertelde een woordvoerster van de politie. Zij wisten meerdere mensen uit het voertuig te helpen. Maar een aantal inzittenden moest er door hulpverleners uit worden gehaald.

 

De verkeersongevallendienst doet onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon ontstaan.

Met vakantie? Maak dan nu uw mobiel boefproof! [360video]

Gemaakt: Dinsdag, 25 juli 2017 16:49

Vakantie! Tijd voor ontspanning en om leuke dingen te doen. Als u weg bent, wilt u bereikbaar blijven voor familie en vrienden. Via social media wilt u foto's delen en berichten versturen. Dan zou het jammer zijn als u of uw kinderen in een moment van onoplettendheid uw mobiel of laptop kwijtraakt.

 

Doe het nu
Dieven gaan namelijk niet met vakantie. Sterker nog, de zomer is voor hen een ideale periode om toe te slaan. En dieven zijn overal: in het OV, op het strand, het terras, bij het festival,... Maar als uw mobiel boefproof is, kunt u 'm via internet terugvinden, op afstand gegevens wissen of het gebruik ervan blokkeren. Dus maak uw mobiel boefproof. Doe het nu en heb een fijne zomer!

 

Zet via instellingen de functie 'zoek mijn telefoon of tablet' of 'vind mijn mobiel of tablet' aan. Via de website waar u toegang heeft tot uw telefoon (Google, Icloud, Windows) kunt u het apparaat altijd terugvinden. Ook kunt u uw laptop in de meeste gevallen boefproof maken.

 

Bekijk onze 360 video dat laat zien hoe u uw mobiel boefproof maakt. Op deze website vindt u tips per merk.

Geef u nu op voor het vrijwilligersfeest op 13 oktober

Gemaakt: Dinsdag, 25 juli 2017 21:24

NOORDENVELD - Vrijdag 13 oktober is er een groots vrijwilligersfeest voor iedereen in de gemeente Noordenveld die aan vrijwilligerswerk doet. Opera della Casa treedt dan in De Pompstee op met een geheel vernieuwd programma.

 

Dit vrijwilligersfeest wordt eens per twee jaar aangeboden door de gemeente Noordenveld en wordt georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn in Noordenveld.

 

Opera della Casa
Opera della Casa betekent huilen van het lachen of van ontroering. Zinnenstrelende aria's, duetten, pianoklanken, stiltes, lachsalvo's en applaus. Dit alles gebracht met een eigenzinnig presentatie vol humor, stijl en kwaliteit. Hiermee weet Opera della Casa, bestaande uit twee zangeressen en hun pianiste, al ruim 20 jaar lang grote en kleine gezelschappen te verrassen.

Zowel operaliefhebbers als degenen die uit zichzelf nooit naar de opera zouden gaan worden enthousiast. Men kan genieten van muziek uit La Traviata, Norma, Carmen en de Fledermaus. Marlies de Waard, Angelique Wardenier en Ineke Geleijns zijn de uitvoerenden.

 

Dit feest wordt aangeboden aan alle vrijwilligers in Noordenveld. Zij zijn welkom in de Pompstee in Roden. Het begint om 20.00 uur, om 19.30 uur is er ontvangst met koffie en thee.

 

Opgeven kan nu al
Per email [email protected] of even bellen met WiN 050-317 65 00. Persoonlijk opgeven aan de balie Inwonersplein op Schoolstraat 50 in Roden kan natuurlijk ook. Bij de opgave graag vermelden bij welke organisatie vrijwilligerswerk wordt verricht. Gezien het grote aantal vrijwilligers in Noordenveld is het niet mogelijk om introducees mee te nemen.

 

Sluitingsdatum is 1 oktober.

Denk mee over de verkeersveiligheid

Gemaakt: Dinsdag, 25 juli 2017 21:26

NOORDENVELD - De gemeente Noordenveld gaat bezig met de verkeersveiligheid op de route tussen Nieuw-Roden en Leek. Het gaat om de Terheijlsterweg, de Scheperij en de Schapenweg.

 

Wat vindt u van deze route en heeft u nog ideeën hoe de verkeersveiligheid hier kan worden verbeterd? Vul dan de enquête in en denk mee!

Truckers Truckstar op de A28 massaal uitgezwaaid

Gemaakt: Zondag, 30 juli 2017 19:40

ASSEN - Het Truckstar festival heeft dit weekend op het TT circuit 2200 truckers getrokken. Zondag in de namiddag en avond stond de terug tocht op het programma via de A28 ging het merendeel huiswaarts.

 

De truck liefhebbers hadden zich al halverwege de middag langs de A28 en op de viaducten genesteld om maar niets van deze stoet te hoefden missen. Het is een traditie die eigenlijk een beetje is overgenomen van de uittocht van de TT die ook jaarlijks veel toeschouwers al zwaaiend langs de A28 en op de viaducten aantreft. De truckers trokken nog eens uit enthousiasme aan hun claxon, wat de sfeer zeker ok nog eens verhoogde.

Man met kapotte accu vraagt aan de deur om geld

Gemaakt: Maandag, 31 juli 2017 17:32

REGIO - De afgelopen weken kwamen vanuit Coevorden en Emmen drie meldingen dat er een man bij bewoners aan de deur komt en om geld vraagt voor een nieuwe accu. Dit omdat zijn bankpas stuk is en hij met spoed een andere accu nodig heeft om ergens anders in het land op tijd aan te kunnen.

 

De man komt heel geloofwaardig over en laat de mensen bellen met "zijn" bedrijf, bewoners krijgen dan een persoon aan de telefoon die dan de zekerheid geeft dat het geld de volgende dag terugbetaald wordt. De man laat zijn naam en een adresgegevens achter en/of een sleutel van zijn huis zodat bewoners het gevoel hebben dat het allemaal klopt. Hierop geven de bewoners hem een geldbedrag.

 

Het geld wordt de volgende dag NIET teruggebracht en het opgegeven adres en naam kloppen niet. Wanneer u met deze man te maken krijgt verzoeken wij u om meteen de politie te bellen op nr 0900-8844 en geen geld aan hem te geven.

Waarschuwing om besmette eieren niet te eten; check hier de codes

Gemaakt: Maandag, 31 juli 2017 19:48

REGIO - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om eieren met de code X-NL-40155XX* niet te eten omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien.

 

Het gaat om pluimveehouders die allemaal een behandeling hebben gehad tegen bloedluis. Bij een bedrijf uit Eck en Wiel is de besmetting zo groot dat er een acuut gevaar voor de gezondheid is.

 

Bij de andere bedrijven wordt het eten van de eieren alleen voor kinderen afgeraden. Het gaat om eieren met de volgende codes:

X-NL-43113XX,
X-NL-43326XX
X-NL-43835XX
X-NL-42766XX
X-NL-42071XX
X-NL-43514XX
X-NL-41679XX
X-NL-43879XX
X-NL-43640XX
X-NL-42659XX.

 

De codes staan op de doos van de eieren en op de eieren zelf. De producten worden uit de schappen gehaald. De NVWA adviseert om de eieren weg te gooien. Waar de eieren precies te koop waren is niet bekend.

 

Fipronil
Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. In grote hoeveelheden kan het schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Fipronil is een stof die bij langdurige consumptie schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Eieren geruimd bij bedrijf in Witteveen

Gemaakt: Dinsdag, 01 augustus 2017 15:45

WITTEVEEN – In het Drentse Witteveen worden bij een pluimveebedrijf eieren geruimd. Deze eieren zijn besmet met het middel fipronil. Dit meld rtv Drenthe op hun site.

 

Het is nog onbekend om hoeveel eieren het gaat en/of er ook kippen worden geruimd. Volgens Rtv Drenthe zijn er uit voorzorg twee andere bedrijven door de Voedsel en Waren Autoriteit gesloten. De stof kwam in de eieren terecht nadat een bedrijf uit Barneveld het niet toegestane midden Fipronil gebruikte om bloedluizen bij kippen te bestrijden.

Aanpassing busdienstregeling 2018

Gemaakt: Dinsdag, 01 augustus 2017 17:54

NOORDENVELD - Eind juni 2017 heeft het OV-bureau de voorstellen voor de busdienstregeling 2018 goedgekeurd. Waar in de conceptvoorstellen lijn 86 (Norg-Peize-Groningen) kwam te vervallen, is in de definitieve voorstellen lijn 86 grotendeels behouden. Alleen de ritten van 6.00 tot 7.00 uur zijn komen te vervallen vanwege beperkt gebruik.

 

Toevoeging ritten
Op lijn 83 (Assen-Norg-Roden-Leek) worden van 6.00 tot 7.00 uur ritten toegevoegd. Ook worden de LijnBelbusritten op lijn 83 in de avonduren en op zondag omgezet in vaste ritten waardoor er 's avonds en op zondag elk uur een bus op deze verbinding zal gaan rijden.

Andries Turksemalaan nieuwe straatnaam in Nieuw-Roden

Gemaakt: Donderdag, 03 augustus 2017 19:32

NIEUW-RODEN - Parallel aan de Esweg in Nieuw-Roden start binnenkort de bouw van een woning. Deze woning is de eerste in een serie van dertien vrijstaande woningen die aan deze weg gebouwd worden.


Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat er een nieuwe straatnaam gekozen moet worden.

 

De gemeente heeft geen straatnaamcommissie. Daarom is er contact gezocht met de Historische Vereniging 'Roon', mevrouw L. van der Spoel en de heer R. Aalders (vm. voorzitter dorpsbelangen Nieuw-Roden). Onafhankelijk van elkaar kwamen zij met de suggestie om deze nieuwe straat de naam Andries Turksemalaan te geven.

 

Afwijking
In principe is in voorgaande jaren gekozen om geen personen te vernoemen vanwege het feit dat er vragen van kunnen komen waarom andere personen niet vernoemd worden. In deze specifieke situatie wordt er toch afgeweken van dit principe.

 

Andries Turksema
Andries Turksema geboren 13 januari 1871 en overleden 16 augustus 1937 . Hij heeft er voor gestreden om de voormalige plaatsnaam Roderveld de wijzigen in Nieuw-Roden. In de raad van 14 september 1928 sprak Andries Turksema de woorden:
"Wie zou er schade of last kunnen hebben van de naam Nieuw-Roden? Waarom niet toegeven aan het verlangen der ingezetenen? Die zullen niet rusten voor hetgeen zij vragen is verkregen!"
Dit gaf uiteindelijk de doorslag, de raad en het voltallige college van B & W ging om.

Mindfulness voor mantelzorgers Noordenveld

Gemaakt: Donderdag, 03 augustus 2017 19:33

NOORDENVELD - Om de mantelzorgers in onze gemeente te ontlasten, start in het najaar de voorbereiding voor het project Mindfulness voor Mantelzorgers van De Werkschuur. Jos Huizinga: "Door dit project hopen we de klachten van overbelasting te verminderen en ervoor te zorgen dat mantelzorgers beter met de situatie om kunnen gaan".

 

Mantelzorg
Het (vrijwillig) langdurig zorgen voor je partner, kind of kennis – kan erg intensief zijn. Een groot deel van de mantelzorgers zijn overbelast en ervaren stressklachten. Ook in de gemeente Noordenveld.

 

Mindfulness
Is gericht op het trainen van aandacht door te oefenen. Je leert hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met een belastende situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert ook hoe je in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen, waardoor je de regie houdt over je eigen leven.

 

Effectief
Het UMCG heeft in samenwerking met De Werkschuur en met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van leven bij mantelzorgers is toegenomen, de druk die mantelzorgers ervaren is afgenomen en dat mantelzorgers aangeven meer controle te hebben over hun eigen leven.

 

Informatieavond
In het najaar organiseert de gemeente in samenwerking met het lokale mantelzorgsteunpunt een informatieavond voor mantelzorgers, waarin uitgebreid wordt verteld over de training en over wat er van de deelnemers wordt verwacht.

Vivian Miedema gebak vliegt over de toonbank

Gemaakt: Maandag, 07 augustus 2017 17:09

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is Vivian Miedema van het Nederlands Oranje elftal hot. Niet zo verwonderlijk want het is haar geboorteplaats waar haar ouders ook wonen.

 

Bij HZVV begon ze haar voetbalcarrière. De plaatselijke bakker in winkelcentrum Grote Beer was zo enthousiast dat hij al voor de zo succesvolle finale zogenaamde de Miedema'tjes maakte. Speciale oranje tompoezen met de foto van Miedema erop. En het werd een succes, want binnen no time waren de tompoezen uitverkocht.

 

Uit heel Nederland wordt de bakker gebeld voor deze speciale tompoezen. Ook de woning van de ouders van Vivian Miedema is versierd zodat heel Hoogeveen kan zien waar de talentvolle spits van Arsenal is groot gebracht.