Laatste alarmering:
Datum 13|06 Tijd 15:06:03 Ongeval/wegvervoer/letsel Prio Veenhuizen N919 - Hoofdweg Prio Eenheid | Politie Drenthe (Persinformatie)
donderdag 17 juni 2021

Archief

Intensievere controles op de inhoud van GFT- en papiercontainers

Gemaakt: Dinsdag, 30 januari 2018 21:09

NOORDENVELD - Helaas komt het de laatste tijd veelvuldig voor dat er in de GFT- en/of papiercontainers ook huisvuil, bouw- of sloopafval inzit. Vervuiling in de GFT-containers kan leiden tot afkeur van vrachten en hoge kosten. Dat willen wij voorkomen.

 

Om die reden worden er de komende tijd intensievere controles uitgeoefend op de inhoud van de GFT- en papiercontainers. Bij constatering van vervuiling zal er een rode kaart aan de bak worden gehangen en wordt deze niet geleegd. Ook is het mogelijk dat er een boete wordt uitgedeeld.

 

Via de afvalapp en mijnafvalwijzer.nl kunt u alles vinden over het scheiden van afval.

Samen voor een veilige buurt: Burgernet en WhapsApp

Gemaakt: Dinsdag, 30 januari 2018 21:21

NIEUW-RODEN - De politie en gemeente willen graag laten zien dat Burgernet en WhatsApp elkaar goed kunnen aanvullen en versterken. Voor mensen die mee willen werken aan een veilige buurt wordt er een workshop georganiseerd over het gebruik van Burgernet en WhatsApp op maandag 12 februari om 19.30 uur in het dorpshuis van Nieuw- Roden.

 

Wat is Burgernet?
Burgernet is een samenwerking tussen de politie, gemeente en burgers om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een overval of beroving, diefstal of inbraak, vermissing of doorrijden na een aanrijding.

 

Waarom een preventie WhatsAppgroep?
Inmiddels zijn ook WhatsAppgroepen steeds meer actief in wijken. WhatsApp richt zich vooral op verdachte situaties, terwijl Burgernet zich richt op de zoekactie tijdens en kort na het misdrijf. De politie en gemeente stimuleren het opzetten van WhatsAppgroepen om elkaar te informeren over verdachte situaties. Buurtbewoners kunnen elkaar via de groep alarmeren en samen uitkijken of elkaar advies geven hoe te handelen.

 

Beide systemen zijn nu nog afzonderlijk van elkaar actief. De verwachting is dat beide systemen elkaar tijdens een zoekactie goed kunnen aanvullen en versterken.

 

Workshop Burgernet en buurtpreventieWhatsApp
Wilt u zelf een WhatsAppgroep oprichten of heeft u al een actieve WhatsApp groep? Kom dan gerust naar de workshop op 12 februari. Tijdens de workshop wordt informatie en tips gegeven over het opzetten en gebruiken van een WhatsAppgroep, en in combinatie met Burgernet. De workshop wordt georganiseerd door de politie en gemeente Noordenveld.

 

Iedereen is welkom op 12 februari om 19.30 uur in het dorpshuis van Nieuw-Roden (opgave is niet nodig).

 

Oefening
Op donderdag 1 maart 2018 wordt er samen met de gemeente Ooststellingwerf een oefening georganiseerd om het gebruik van Burgernet en WhatsAppgroepen in de praktijk te brengen. Iedereen die aangesloten is bij Burgernet en/of een WhatsApp groep kan deelnemen aan deze oefening. Meer informatie hierover wordt nog bekend gemaakt.

Groot aantal aanmeldingen voor gratis warmtescans

Gemaakt: Woensdag, 31 januari 2018 16:15

NOORDENVELD - Vanochtend 31 januari zag Wethouder Jos Huizinga in Roden met eigen ogen hoe één van de 100 gratis duurzame warmtescans in zijn werk ging. De door de gemeente Noordenveld beschikbaar gestelde warmtescans worden uitgevoerd door zeven vrijwilligers van Energie Coörporatie Noordseveld, bij geselecteerde huishoudens in de hele gemeente. Inmiddels hebben al bijna 100 huishoudens zich hiervoor aangemeld.

 

Tijdens de Bespaarmarkt in Peize maakte de gemeente Noordenveld bekend dat zij Energiecoörporatie NoordseVeld (ECN) opdracht verleende om 100 warmtescans uit te voeren bij huishoudens met een smalle beurs. Via de Voedselbank en de ISD, werden mensen opgeroepen zich aan te melden voor de gratis warmtescans. Inmiddels hebben bijna 100 huishoudens hier gehoor aan gegeven en worden de eerste scans uitgevoerd.

 

Wethouder Huizinga is zeer tevreden over het grote aantal aanmeldingen voor de warmtescans. "Samen met onze inwoners, zetten we ons als gemeente en samenwerkingspartners als ECN in voor een duurzaam Noordenveld. Ook huishoudens met een smalle beurs moeten hieraan mee kunnen doen. Steeds meer mensen hebben moeite om de energierekening te betalen, alle besparing op energie maar ook op de rekening is dan welkom. Ik ben blij dat er zo goed gehoor is gegeven aan de oproep om gebruik te maken van de gratis scans, die hen en ook ons inzicht verschaffen in de besparingsmogelijkheden in Noordenveld."

 

De warmtescans zijn bedoeld om de bewustwording en kennis te vergroten op het gebied van duurzaamheid. Na uitvoering van de scans wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn en wie deze gaat uitvoeren. Een klimaatneutraal Noordenveld in 2040 bereiken we samen, door energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied

Gemaakt: Woensdag, 31 januari 2018 16:18

REGIO - Er is een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen. Vanaf 1 maart 2018 kan iedere bewoner met een melding van nieuwe schade, of met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedaan, terecht bij de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen.

 

De Commissie functioneert niet alleen onafhankelijk van NAM, maar ook onafhankelijk van het kabinet en decentrale overheden. De Commissie wordt bij haar taken ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zorgt vanaf dat moment voor de praktische uitvoering van het protocol. Tot 1 maart kunnen gedupeerden terecht bij CVW : www.centrumveiligwonen.nl. Kijk voor meer informatie over het nieuwe schadeprotocol op: www.rijksoverheid.nl/schadedoorgaswinning

GO! Noordenveld, waar staan we nu?

Gemaakt: Donderdag, 01 februari 2018 20:03

Op woensdagavond 24 januari presenteerde wethouder Jos Huizinga de vordering van het integratieplan GO! Noordenveld aan de specialisten van de gemeenteraad. Een plan waarmee de gemeente nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) wil helpen zich thuis te voelen in Noordenveld en actief deel te nemen aan het dagelijks leven.

 

Gewoon ontmoeten
Wethouder Jos Huizinga: "Na het teruglopen van de instroom in 2015 is de aandacht verschoven naar integratie. Succesvolle integratie is belangrijk voor het welzijn van de nieuwkomers, maar kan ook langdurige zorg en afhankelijkheid van een uitkering voorkomen. De ervaringen opgedaan tijdens het Jaar van de Vluchteling zijn opgenomen in het plan GO! Noordenveld. GO staat dan ook voor 'gewoon ontmoeten'."

 

Resultaten voor de zomer van 2018
"De gedachte achter dit plan is simpel: wanneer je iemand verder wilt helpen zul je meer van hem of haar moeten weten. De gemeente wil dat alle nieuwkomers die bekend zijn bij de Sociale Dienst voor de zomer van 2018 een persoonlijk plan hebben. Het gaat dan om 140 personen."

 

Methodiek voor andere groepen toepasbaar
Overigens overweegt Noordenveld deze methodiek voor alle groepen te gebruiken die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met de opheffing van de ISD Noorderkwartier is Noordenveld vanaf 2019 weer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (Sociale Dienst).

 

Leer de nieuwkomer Noordenveld kennen
In 13 weken trekken de nieuwkomers in groepjes en onder begeleiding van getrainde vrijwilligers Noordenveld in. Naast het leren kennen van Noordenveld is het spreken van de Nederlandse taal een belangrijk doel. Ook kan de nieuwkomer in deze 13 weken zijn sociale netwerk uitbreiden.
Hiervoor werd een bijeenkomst georganiseerd voor verenigingen, organisaties en bedrijven. Daar bleek dat veel partijen willen bijdragen.

 

Geef een toekomst
Integratie is een lokale aangelegenheid. Voor het vinden van opleiding/stage en werk moet de gemeente en de nieuwkomer echter over de gemeentegrens heen kijken. Met het persoonlijk plan en de kennis uit het programma GO! Noordenveld is de gemeente ervan overtuigd dat de nieuwkomer straks beter bemiddelbaar is en zijn kansen in Noordenveld en omstreken zijn toegenomen.

 

Kip en ei
Jos Huizinga besluit: "We weten van nieuwkomers dat zij graag vrijwilligerswerk willen doen maar dat organisaties terughoudend zijn vanwege de gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Wanneer mensen echter (via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) niet in contact komen met Nederlanders en 'gedwongen' worden Nederlands te spreken, zal dit een eeuwige kip en ei situatie blijven. We zijn er nog niet, dat realiseer ik mij, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze ingeslagen weg de kansen voor onze nieuwe inwoners vergroten. Wanneer er inwoners zijn die als vrijwilliger betrokken willen worden bij GO! Noordenveld dan zijn zij van harte welkom contact met ons herover op te nemen."

Koninklijke Luchtmacht oefent met helikopters

Gemaakt: Vrijdag, 02 februari 2018 17:52

REGIO - Van 5 tot en met 23 februari (op weekdagen) trainen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht samen met militairen van de Koninklijke Landmacht tijdens de oefening HWIC/TAC NL in het oosten van Nederland.


Tijdens deze oefening vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Deelen en trainen de helikopterbemanningen onder andere het vliegen onder verhoogde dreiging en worden vliegers en loadmasters opgeleid tot wapeninstructeurs.

 

Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat u toch overlast ondervindt, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer (0800) 0226033 bereikbaar.

Wethouder Alex Wekema verrichtte aftrap Peter van der Velde-jaar

Gemaakt: Maandag, 05 februari 2018 18:48

NOORDENVELD - Op zaterdag 3 februari 2018 trapte wethouder Alex Wekema in de Bibliotheek Roden het Peter van der Velde-jaar af.

 

2018 is het jaar van de 100ste geboortedag van deze Drentstalige schrijver, vandaar dat dit jaar is uitgeroepen tot Peter van der Velde-jaar. De in 2004 overleden schrijver is bekend als auteur van korte verhalen, gedichten, cabaretteksten en liedjes.

 

Al op jeugdige leeftijd verhuisde de in het Groningse Vlagtwedde geboren Van der Velde naar Roden, waar hij zijn onderwijsloopbaan begon. In 1954 werd hij benoemd tot schoolhoofd in Roderwolde, een plaats die hij zijn leven lang trouw zou blijven. Door zijn inspanningen voor de streekcultuur en de gemeenschap is Peter van der Velde in 1986 benoemd tot ereburger van de gemeente Roden.

 

Nieuwe straatnaam
Binnenkort wordt gestart met de herontwikkelingslocactie Boskamp te Roden. Op de plek van de oude bibliotheek en de voormalige MAVO De Boskamp worden maximaal 54 levensloopgeschikte woningen gerealiseerd. Dit betekent dat er een nieuwe straat ontstaat.


Wethouder Wekema: "Op advies van de Historische Vereniging 'Roon' hebben wij gekozen voor de naam 'Peter van der Veldelaan'. Van der Velde heeft op de hoek Nieuweweg/Boskamp gewoond. Daarnaast past de naam in het rijtje van straatnamen die zijn vernoemd naar meesters en secretarissen. Bij de aftrap van het Peter van der Velde-jaar aan mij de eer om de nieuwe straatnaam te onthullen."

Creatief? De gemeente zoekt lokale, professionele kunstenaars voor het maken van een ontwerp

Gemaakt: Dinsdag, 06 februari 2018 22:05

RODEN - De gemeente is op zoek naar kunstenaars die goede ideeën hebben voor een tijdelijke bewegwijzering naar cultuur en recreatie in Roden.


We vragen kunstenaars om met een eerste schets / grofmazig ontwerp te komen. Op basis van die schets wordt een keuze gemaakt voor het verder uitwerken van dit ontwerp. Aan het verder uitwerken en maken van dat ontwerp door de gekozen kunstenaar, is een bedrag van € 2.000,-- verbonden.


Bent u geïnteresseerd, bekijk dan de opdrachtomschrijving van dit project en reageer!

Dode bij woningbrand in Norg

Gemaakt: Woensdag, 07 februari 2018 02:13

NORG - Bij een woningbrand aan de Asserstraat in Norg is een 65-jarige vrouw om het leven gekomen. Een man die zich ook in de woning bevond kon het pand tijdig verlaten.

 

Bij de brand die in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1 uur uitbrak kwam veel rook vrij. Door snel ingrijpen van de brandweer kon overslag naar omliggende panden worden voorkomen.

 

De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Wethouder Huizinga bij mindfulnesstraining

Gemaakt: Donderdag, 08 februari 2018 17:29

RODEN - In januari zijn de trainingen mindfulness voor mantelzorgers van start gegaan. Twee groepen uit Noordenveld volgen de training van Annetje Brunner van De Werkschuur uit Glimmen. Het Fitnesscentrum Roden stelt de ruimte kosteloos ter beschikking voor deze training, die gratis wordt aangeboden door de gemeente Noordenveld.

 

Aandacht voor kwetsbare inwoners
Wethouder Jos Huizinga nam even een kijkje bij de training en was onder de indruk. "In Noordenveld hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare inwoners, zoals in onze Omgevingsvisie is opgenomen. Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijke) maatschappelijke ondersteuning en zorg. Deze ondersteuning is ook gericht op het netwerk rondom de inwoner, mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente trekt samen op met mantelzorgers en waar nodig ondersteunt de gemeente de mantelzorger bij de zorg die zij aan een ander geven. Dit maakt Noordenveld leefbaar, een van onze kernwaarden."

 

Mindfulness
In de mindfulness training train je je aandacht, net zoals je spieren traint, door te oefenen. De stressreductie door mindfulness-training is een oefenprogramma van 8 weken onder deskundige begeleiding in een kleine groep. Je leert hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met die belastende situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. Daardoor krijg je weer het gevoel terug de regie over je eigen leven te hebben.

Inbraakcijfers Drenthe 2017 bekend: Meeste inbraken in Coevorden

Gemaakt: Vrijdag, 09 februari 2018 17:07

DRENTHE - In Drenthe is in 2017 het vaakst ingebroken in Coevorden. Inwoners van Aa en Hunze kampten met de minste woninginbraken. Dat blijkt uit onderzoek van online winkelcentrum beslist.nl, wat overheidsdata met betrekking tot woninginbraken in 2017 analyseerde. Gemiddeld hadden Drenten te maken met 2,9 inbraken per 1.000 inwoners. Dit aantal ligt net hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,8.

 

Meeste inbraken in Coevorden, Hoogeveen en Noordenveld

De meeste woninginbraken vonden plaats in Coevorden. Per 1.000 inwoners waren hier gemiddeld 3,6 personen de dupe van een woninginbraak. Coevorden wordt gevolgd door Hoogeveen, waar per 1.000 inwoners bij 3,5 slachtoffer waren van een woninginbraak. Noordenveld bekleedt de derde plaats in het klassement. In Noordenveld worden er per 1.000 inwoners 2,7 inbraken gepleegd.

 

Minste inbraken in Aa en Hunze, Tynaarlo en Emmen

De minste woninginbraken vonden plaats in Aa en Hunze. Hier werden gemiddeld 1,9 inbraken gepleegd. De een-na veiligste gemeente qua woninginbraken is Tynaarlo, waar gemiddeld 2 woninginbraken worden gepleegd. Tynaarlo wordt gevolgd door Emmen, waar er per 1.000 inwoners gemiddeld 2,2 inbraken werden gerapporteerd.

 

Meeste inbrekers gebruiken de achterdeur

Inbrekers hebben verschillende mogelijkheden om een woning te betreden. De meeste inbrekers doen dit via de achterdeur (36%). Naast de achterdeur komen inbrekers ook vaak via de voordeur binnen (21%) en via een raam op de benedenverdieping (23%).

 

Bekijk HIER het volledige overzicht van inbraken per regio, data over inbraakmethoden en inbraakpreventietips.

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018: het gaat om Noordenveld!

Gemaakt: Dinsdag, 13 februari 2018 21:00

NOORDENVELD - Op woensdag 21 maart 2018 kiezen we voor vier jaar een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is de gemeentelijke volksvertegenwoordiging die bepaalt wat er de komende jaren in onze gemeente gaat gebeuren. Dat doet de raad samen met u, met het College van Burgemeester en Wethouders en met de ambtelijke organisatie van Noordenveld.

 

In Nederland is de bevolking de baas. De wil van de bevolking is doorslaggevend bij de beslissingen die moeten worden genomen om het land, de provincie en onze gemeente te besturen. Daarom zijn er regelmatig verkiezingen zodat de inwoners van Nederland kunnen stemmen op de personen aan wie zij deze beslissingsmacht willen toevertrouwen. Deze personen worden door politieke partijen geselecteerd en op een lijst geplaatst. Tijdens de verkiezingen kan iedere kiesgerechtigde Nederlander stemmen op zijn of haar favoriete volksvertegenwoordiger.

 

Stemmen: hoe gaat dat?
Als u mag stemmen krijgt u tussen 26 februari en 4 maart 2018 een stempas per post voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Op deze stempas staan belangrijke aanwijzingen waar u kunt stemmen, hoe u zich moet legitimeren enzovoort. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door.


U kunt dicht bij huis stemmen zoals op de stempas staat omschreven, maar ook in andere stembureaus in Noordenveld kunt u stemmen.

 

Stemmen gemeenteraad
De stembureaus openen om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur precies. De adressen van alle stembureaus in Noordenveld vindt u op de achterkant van het huis aan huis biljet waar op ook de kandidaten zijn vermeld, die de gemeente tussen 5 en 10 maart 2018 naar uw huisadres stuurt. Stemmen doet u door op het stembiljet het witte hokje voor de naam van uw kandidaat met rood potlood in te kleuren en vervolgens het biljet in de stembus te stoppen.

 

Politieke partijen in Noordenveld
Onze gemeenteraad telt 23 volksvertegenwoordigers. Deze zijn afkomstig van acht politieke partijen, te weten: Gemeentebelangen, Lijst Groen Noordenveld, PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

 

Partijprogramma's en kandidatenlijsten
Deze acht partijen doen op 21 maart 2018 allemaal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noordenveld. Daarvoor zijn kandidatenlijsten opgesteld, met namen van de personen die zij voordragen als kandidaat voor een zetel in de gemeenteraad. Enkele weken vóór de verkiezingen krijgt u de lijst met alle kandidaten van alle politieke partijen in uw brievenbus.
Deze lijsten en de programma's staan ook op de websites van de verschillende politieke partijen in Noordenveld. In die programma's hebben de partijen opgeschreven wat zij vinden dat er de komende vier jaar moet gebeuren in Noordenveld.

 

Stemmen raadgevend referendum
Behalve de verkiezingen voor de gemeenteraad vindt op woensdag 21 maart 2018 ook het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Door te stemmen kunt u uw mening over deze wet geven. Voor het raadgevend referendum krijgt u een ander stembiljet: vul het vakje in dat bij uw keuze hoort (vóór of tegen de wet) of vul niets in als u blanco wilt stemmen.

 

Benodigdheden om te kunnen stemmen
Als u gaat stemmen, neem dan het volgende mee:

 

  • De (twee) stempas(sen)

Heeft u geen stempas(sen) ontvangen, of bent u deze kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018 12.00 uur bij de balie van het team Burgerzaken. Bij de aanvraag voor een vervangende stempas moet u zich legitimeren.

 

  • Een paspoort, een rijbewijs of een identiteitskaart

De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen (bij 'geldig tot' moet 22 maart 2013 of een latere datum staan).

 

Uitslagenavond in het gemeentehuis
Uiteraard bent u benieuwd of de kandidaat van uw keuze een zetel in de volksvertegenwoordiging heeft bemachtigd. Om de inwoners van Noordenveld hierover te informeren, organiseert de gemeente op 21 maart 2018 vanaf 21.30 uur een uitslagenavond. Tijdens die avond komen de uitslagen van alle stembureaus binnen op het gemeentehuis. Het is mogelijk om die avond de voorlopige uitslag van de verkiezingen te horen, kandidaten te feliciteren en te genieten van gezelligheid, muziek en een drankje.

Bomen op en bij de rotonde Kastelenlaan

Gemaakt: Dinsdag, 13 februari 2018 21:05

RODEN - Voor de realisatie van de rotonde en de nieuwe eindhalte aan de Kastelenlaan zijn destijds bomen gekapt. Vorige week zijn er nieuwe bomen geplant.

 

Aan de Kastelenlaan zijn een rode Esdoorn en vier sierappels geplant. Bij de rotonde zijn twee jonge Linden gekomen en op de rotonde zelf een gezichtsbepalende boom, namelijk een grote Linde met een diameter van ongeveer 38 centimeter.

Brandweer blust autobrand in Roderwolde

Gemaakt: Zondag, 18 februari 2018 02:05

RODERWOLDE – Een personenauto is zaterdagavond 17 februari in brand gevlogen op de Roderwolderweg in Roderwolde. Over de oorzaak is niets bekend.

 

Het motor compartiment is uitgebrand. De auto moet dan ook als verloren worden beschouwd. de brandweer bluste het vuur.

Visie Expeditie Norgerduinen overhandigd aan gedeputeerde Stelpstra

Gemaakt: Dinsdag, 20 februari 2018 20:19

NORG - "Na een jaar reizen en hard werken ligt er een visie voor het gebied De Norgerduinen in Norg," aldus wethouder Henk Kosters. "Een visie waar we met elkaar trots op zijn en die een strategie aangeeft waar we mee verder kunnen. Want de reis is nog niet ten einde. De expeditie gaat de volgende fase in, we gaan met elkaar uitvoering geven aan de visie."

 

De officiële overhandiging van de visie Expeditie Norgerduinen aan de heer Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe vond afgelopen maandag plaats in De Norgerberg in Norg. Burgemeester Klaas Smid nam de honneurs waar van de zieke wethouder Kosters.

 

De gemeenteraad heeft besloten kennis te nemen van de Visie Norgerduinen. Daarbij heeft de raad het college gevraagd het proces te vervolgen met de aangegeven stappen. De Raad zal een definitief standpunt bepalen op het moment dat de verdere uitwerking heeft geleid tot een uitvoeringsplan. Wel heeft de raad een eerste budget om samen met de inwoners aan de slag te gaan toegezegd.

Uitslaande brand in rietgedekte woonboerderij Westervelde

Gemaakt: Woensdag, 21 februari 2018 19:52

WESTERVELDE - Woensdagavond 21 februari is er brand ontstaan in een boerderij aan de Olde Hofweg in Westervelde. De rietgedekte woonboerderij brandt als een fakkel. Over de oorzaak is niets bekend.

 

De brand die rond half acht ontstond werd al snel opgeschaald tot middelbrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand.

 

Er zijn geen personen meer in het pand. Het pand wordt als verloren beschouwd.

Twee gewonden bij frontale aanrijding in Nietap

Gemaakt: Woensdag, 21 februari 2018 23:13

NIETAP - Woensdagavond vond er een frontale aanrijding plaats tussen twee personenauto's op de N372 tussen het Drentse Nietap en het Groningse Leek. Twee personen raakten hierbij gewond.

 

Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De verkeers analisten van de politie deden onderzoek naar de oorzaak. Beide auto raakten door het ongeval zwaar beschadigd en werden door een berger afgesleept.

LGN verkiezingsanimatie

Gemaakt: Vrijdag, 23 februari 2018 13:39

NOORDENVELD - Lijst Groen Noordenveld gaat de verkiezingscampagne in met een animatie waarin belangrijke lokale onderwerpen onder de aandacht worden gebracht. De animatie wil vooral ook de jonge kiezers in Noordenveld ertoe te bewegen om te gaan stemmen. De voor LGN belangrijke onderwerpen als woningbouw naar behoefte, ruimere dienstverlening rond afval, afschaffen verouderde lokale belastingregels, natuur , investeren in fiets- en wandelpaden, ouderenbeleid en de jongerenraad komen aan bod in de animatie.

 

LGN heeft bewust gekozen voor deze aanpak om zich beter te onderscheiden in “Jip & Janneke” taal en uitleg. Daarnaast is deze aanpak succesvol op socialmedia. LGN verwacht een groter publiek te bereiken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het opkomstpercentage 60%. LGN ziet graag dat meer stemgerechtigde Noordenvelders op 21 maart 2018 naar het stemlokaal komen. Door het aanspreken van jongeren op socialmedia en een heldere animatie hopen wij dat het effect op 21 maart zichtbaar zal zijn.

 

De animatie kunt u zien op Facebook en op www.lijstgroennoordenveld.nl

Verdachte autobrand in Nieuw-Roden

Gemaakt: Zaterdag, 24 februari 2018 04:13

NIEUW-RODEN - Op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden is in de nacht van vrijdag op zaterdag 23 februari een auto uitgebrand.

 

De brandweer heeft het vuur geblust maar de auto kan als verloren worden beschouwd. Daar het om een verdachte autobrand gaat heeft de politie er een plaats delict van gemaakt en zal de technische recherche onderzoek doen naar de oorzaak.

Aftrap themajaar cultureel erfgoed

Gemaakt: Dinsdag, 27 februari 2018 19:26

NORG - Op dinsdag 6 maart 2018 vindt de officiële start plaats van het Themajaar Cultureel Erfgoed. De aftrap vindt plaats in de Brinkhof te Norg en begint om 20.00 uur. Annette Timmer, voormalig presentatrice bij RTV-Drenthe, presenteert het geheel. Burgemeester Klaas Smid tekent voor de officiële opening van het themajaar.

 

Tijdens de feestelijke openingsavond komen alvast enkele onderdelen van het cultureel erfgoed van Noordenveld aan bod. Zo presenteren een aantal Noordenveldse molenaars hun bijzondere beroep. Het molenaarsvak is onlangs opgenomen op de Wereld erfgoedlijst van de UNESCO. Daarnaast zijn er bijdragen van het Gevangenismuseum Veenhuizen en van de Stichting museum Kinderwereld, het Scheepstrakabinet en Havezate Mensinge. Yolande Timmer van de bibliotheek Roden geeft uitleg over het Peter van de Veldejaar en er is een streektaoltest.

 

U bent van harte welkom
De feestelijke aftrap van themajaar Cultureel Erfgoed is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor cultuur in Noordenveld. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, de aftrap start om 20.00 uur. In verband met de organisatie is het prettig als belangstellenden zich opgeven. Opgeven kan via 14 050 of via [email protected]

Inbrekers Roden aangehouden na vluchtpoging

Gemaakt: Woensdag, 28 februari 2018 16:46

RODEN - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 18-jarige inwoner van Apeldoorn en een 20-jarige inwoner van Roden aangehouden op verdenking van een woninginbraak. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten. Het woninginbrakenteam van de politie onderzoekt of de twee verdachten ook in aanmerking komen voor eerdere woninginbraken in Roden en omgeving.

 

Vanwege een toename van het aantal woninginbraken in Roden en omgeving surveilleerde de politie extra, zo ook afgelopen nacht. De twee inzittenden van een auto vielen op. Eén van hen kwam aanlopen en gooide een tas in de auto. Vervolgens gingen de twee er vandoor. Agenten besloten om de bestuurder een stopteken te geven. De passagier stapte direct uit en zette het op een rennen. Na een achtervolging kon deze man, een 20-jarige inwoner van Roden, in de Oudgenoegstraat worden aangehouden. De 18-jarige bestuurder uit Apeldoorn werd in de Wijnbergstraat aangehouden.

 

Door de agenten werd de omgeving afgezocht, daarbij werd ook een politiehond ingezet. Ze vonden onder andere inbrekersgereedschap, bivakmutsen en handschoenen. Vermoedelijk tijdens de vluchtpoging door de verdachte achter gelaten. Daarnaast gingen agenten op zoek naar een woning waar was ingebroken. Uiteindelijk vonden ze woning aan het Speenkruid waar was ingebroken. De bewoners moeten nog aangifte doen. De auto van de verdachten en de aangetroffen spullen werden in beslag genomen. Beide mannen werden voor nader onderzoek ingesloten.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op Betecom.

LGN Verkiezingskrant

Gemaakt: Donderdag, 01 maart 2018 10:50

NOORDENVELD - LGN Verkiezingskrant Lijst Groen Noordenveld gaat de inwoners informeren met een speciale verkiezingskrant. LGN heeft sinds haar aantreden in de raad van Noordenveld regelmatig een eigen krant uitgebracht om de inwoners te informeren. Nu is er een speciale editie met 4 oplages voor Peize, Roden, Nieuw-Roden en Norg.

 

8 kernwaarden van Noordenveld worden uitgewerkt met zaken die ons allen aangaan. De lezer krijgt zo een goed beeld waar LGN voor staat en waar LGN de komende jaren invloed op wil uitoefenen. LGN verwacht dat de verkiezingskrant inwoners van Noordenveld helpt met het maken van een juiste keuze op 21 maart 2018. Tevens spreekt LGN de wens uit dat mede door het lezen van de verkiezingskrant meer inwoners van Noordenveld gaan stemmen op 21 maart en bewust kiezen voor een lokale partij. De verkiezingskrant zal door een groot aantal vrijwilligers worden rondgebracht.

 

Met vriendelijke groet,

LIJST GROEN NOORDENVELD

 

Voor informatie Henk Koekkoek Pierre Baas, 0645662944

 

voorbeeld verkiezingskrant krant lijstgroennoordenveld.nl

Yara Moorman uit Roden naar het wereldkampioenschap in Detroit

Gemaakt: Donderdag, 01 maart 2018 17:12

RODEN - Van 25 tot en met 28 april 2018 mag Yara Moorman uit Roden samen met nog vijf meiden naar het wereldkampioenschap van de FLL, First Lego League in Detroit. Op donderdag 1 maart 2018 heeft wethouder Henk Kosters de meiden een cheque van € 1.500,- uitgereikt.


Innovatie
Wethouder Kosters: "De meiden hebben onderzoek gedaan naar innovatie met als thema 'Vermindering drinkwatergebruik door een innovatieve douchebak'. Douchewater wordt hierbij opgevangen en hergebruikt als spoelwater voor het toilet. Dit geeft een reductie van 25% op het drinkwater. Wereldwijd is er steeds minder zoet drinkwater. De oplossing van deze meiden draagt bij aan besparing van water(gebruik). Deze innovatieve vinding past perfect in de filosofie van onze Omgevingsvisie. Hierin staat dat inwoners, bedrijven, gemeente en instellingen zich inzetten voor duurzaam watergebruik door zuiniger gebruik van drinkwater, toepassing van een gescheiden rioleringsstelsel en hergebruik van regenwater. Indrukwekkend om te zien dat er al op deze leeftijd zulke resultaten bereikt kunnen worden."

 

First Lego League
Het meidenteam Pretty Smart POWER Girls doet mee aan de FLL® (www.firstlegoleague.nl). Dit is een wedstrijd voor jongeren tussen de 9 en 15 jaar om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten met een thema. De kinderen werken in teams en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales. Het team met deelnemers uit Zuidhorn (vijf) en Roden (één) heeft de regiofinale op de Hanzehogeschool in Groningen gewonnen en daarna de Beneluxfinale in Leeuwarden. Aan de wedstrijd deden 54 teams uit Nederland en België mee. Zij hebben zich hiermee gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap in Detroit (VS).


Wereldkampioenschap
De meiden nemen eind april in Detroit deel aan de FIRST Championship, met ongeveer 10.000 deelnemers, om te laten zien wat ze kunnen. Om daar te komen is nog flink wat geld nodig voor de vliegtickets en hotelkosten. Ook willen de meiden voor die tijd nog een stap dichter bij de oplossing van het probleem van drinkwaterschaarste komen. Onder leiding van hun coaches Raymond Hendriks en Mariëlle Hoexum zijn ze hier nu volop mee bezig.

 

LEIS
Het team Pretty Smart POWER Girls heeft als basis de LEGO Education Innovation Studio (LEIS) in Noordhorn van Stichting LEIS (www.stichtingleis.nl). Deze stichting heeft als doel het ontwikkelen van interesse in Wetenschap en Techniek en van 21th Century Skills bij kinderen en (jong)volwassenen. Met de deelname aan de FLL, maar ook door het geven van techniek- en programmeerworkshops en -lessen, werkt Stichting LEIS aan het behalen van haar doelen. Het gaat hierbij om techniek, programmeren en een creatief oplossend vermogen voor (wereld)problemen. Dit jaar was het thema Hydro Dynamics.

Brandweer redt te water geraakt paard in Peize

Gemaakt: Vrijdag, 02 maart 2018 16:14

PEIZE - De brandweer van Groningen en Peize zijn vrijdag 2 maart uitgerukt voor een te water geraakt paard aan de Groningerweg in Peize.

 

Het paard was vast komen te zitten in het ijs. De brandweer heeft met vereende krachten het dier weer op het droge weten te krijgen. Voor zover bekend liep het dier geen verwondingen op.

Brandweer rukt uit naar De Hoprank Peize wegens brandalarm

Gemaakt: Zaterdag, 03 maart 2018 16:38

PEIZE – De brandweer rukte zaterdagochtend 3 maart uit naar zorgcentrum De Hoprank in Peize.

 

Door stoomvorming was het automatische brandalarm afgegaan. Na controle rukte de brandweer snel weer in en liep alles met een sisser af.

Nieuw initiatief GO! Noordenveld

Gemaakt: Woensdag, 14 maart 2018 17:33

NOORDENVELD - "We kunnen weer een nieuwe loot aan de stam van GO! Noordenveld toevoegen," aldus een enthousiaste Jos Huizinga. "We bieden aan moeders van nieuwkomers een zeer divers programma aan op - en dankzij de medewerking van-OBS De Tandem."

 

Programma
Drie keer per week is er aandacht voor (op) voeding, gezondheid en het vergroten van het sociale netwerk. Uiteraard komt hierbij ook de Nederlandse taal weer aan bod. Dit keer met behulp van de nieuwste technieken. Dit programma wordt gepresenteerd door een moeder en een docent.

 

Omgevingsvisie Noordenveld 2030
" Alle moeders zijn uitgenodigd door de ISD Noordenkwartier met wie wij vanuit GO!Noordenveld koersen op het bevorderen van de integratie. Hiermee zijn we ook weer een stap verder in het realiseren van onze doelstelling die we in de Omgevingsvisie Noordenveld 2030 hebben opgesteld. Hierin staat onder andere dat de gemeente de samenwerking, clustering en verbinding van voorzieningen stimuleert en dat daarin ruimte is voor flexibel gebruik. Noordenveld is namelijk een inclusieve samenleving waarin ruimte en toegang is voor alle mensen en waar we specifieke aandacht hebben voor kwetsbare inwoners."

Boom valt door storm bijna op de weg in Norg

Gemaakt: Zaterdag, 17 maart 2018 16:36

NORG - Een boom is door de harde wind zo scheef komen te staan aan de Drostenlaan in Norg dat het te gevaarlijk werd voor het verkeer en omstanders om het te laten staan.

 

De brandweer moest er aan te pas komen om de boom om te zagen, zodat het gevaar was geweken.

Automobilist botst tegen boom in Een West

Gemaakt: Zondag, 18 maart 2018 21:38

EEN WEST – Op de Hoofdweg bij Een West is zondagavond een automobilist tegen een boom gebotst. De bestuurder lag naast de auto toen de hulpverleners ter plaatse kwamen.

 

Het mobiel medisch team was opgeroepen ter ondersteuning van het ambulancepersoneel. De verkeers analisten deden onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De auto werd door een berger afgesleept.

Dumping afval bij zandwinning Amerika

Gemaakt: Dinsdag, 20 maart 2018 19:04

NOORDENVELD - Helaas is er weer afval gedumpt in onze gemeente. Ditmaal gaat het om een 'sta-op-stoel' en een onderdeel van een zitmeubel. Het afval is gedumpt vlakbij de zandwinningsplas in Een-West.


Herkent u de goederen? Neem dan contact op met de vakgroep Handhaving via telefoonnummer 14 050 of via de e-mail naar [email protected]

Gratis snoeiafval brengen op 24 maart en 21 april

Gemaakt: Dinsdag, 20 maart 2018 19:09

NOORDENVELD - Op zaterdag 24 maart en zaterdag 21 april 2018 organiseert de gemeente Noordenveld weer een gratis brengdag voor al uw snoeiafval. U kunt terecht op drie locaties, die tijdelijk zijn ingericht voor het ontvangen van het afval.

 

De locaties
U kunt van 08.00 tot 15.00 uur op vertoon van uw afvalpas terecht op de volgende locaties:

Peize: de gemeentelijke werkplaats aan De Aanleg 4
Roden: een afgezet deel van het Vlasveen
Norg: het terrein van de voormalige gemeentelijke werkplaats aan de Eenerstraat 69


Dienstverlening Brengstation
Alleen de bovengenoemde drie locaties zijn op zaterdag 24 maart en zaterdag 21 april geopend voor het gratis brengen van snoeiafval. Het Brengstation aan de Overslagweg 3 te Roden is wel normaal geopend van 9.00 tot 15.45 uur, maar u kunt daar niet terecht om gratis snoeiafval te brengen. Het terrein is helaas te klein om deze extra afvalstroom te kunnen verwerken. Als u hier tijdens de takkenbrengedagen toch uw snoeiafval komt brengen, dan zal het tarief van €0,13 per kilo in rekening worden gebracht.

 

Nog even alles op een rij
Wanneer : zaterdag 24 maart en zaterdag 21 april

Waar : De Aanleg 4 Peize, Vlasveen Roden en Eeenerstraat 69 Norg

Wat : gratis snoeiafval brengen (Dus geen stobben, hout van vlechtschermen en/of schuttingen, spoorbielzen of overig tuinafval)

Hoe laat : van 08:00 tot 15:00 uur

Let op! : alleen op vertoon van uw afvalpas. Dus vergeet hem niet!