Laatste alarmering:
Datum 13|06 Tijd 15:06:03 Ongeval/wegvervoer/letsel Prio Veenhuizen N919 - Hoofdweg Prio Eenheid | Politie Drenthe (Persinformatie)
donderdag 17 juni 2021

Archief

Inzamelactie DE waardepunten voor de voedselbank

Gemaakt: Maandag, 06 februari 2017 20:34

De voedselbank Noordenveld-Leek onder aanvoering van de Lionsclub Nederland zamelt ook dit jaar weer Douwe Egberts Waardepunten in.

 

De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken koffie worden gedoneerd aan de voedselbank. Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt.

 

Douwe Egberts heeft dan ook toegezegd alle donaties met 15% te verhogen! De actie loopt tot 28 februari.

 

Uw waardepunten, bij voorkeur geteld, kunt u gedurende de hele maand februari inleveren op de volgende adressen:

 • Bruna Heerestraat 53 Roden
 • Bloemenzaak aan de Hoofdstraat 13A Peize
 • Alle Jumbo supermarkten Leek
 • Supermarkt aan Het Spoor 2 Tolbert
 • Bakkerij aan de Hoofdstraat 78 Zevenhuizen
 • Bloemenwinkel aan de Oosteind 11B Norg

Opnieuw onrust onder gevangenispersoneel in Veenhuizen

Gemaakt: Maandag, 06 februari 2017 20:40

VEENHUIZEN - Er is weer onrust onder het gevangenispersoneel in Veenhuizen over dreigende sluiting. Aanleiding is een nota van de hoofddirectie van het Gevangeniswezen. Die constateert dat de forse leegstand in de Nederlandse gevangenissen een groot probleem blijft. Sluiting van cellencomplexen lijkt onontkoombaar.

 

In Veenhuizen staan ze op scherp, want vorig jaar waren ze ook in beeld voor sluiting, maar dat werd voorkomen door acties van het gevangenispersoneel en politiek-bestuurlijk Drenthe. "De onrust is er weer", zegt Karin Landman, voorzitter van de ondernemingsraad van Veenhuizen.

 

Veel teleurstelling
Volgens Landman is er onder de medewerkers opnieuw 'veel teleurstelling' dat er nu toch alweer over sluiting gesproken wordt. "Het wordt in elk geval weer opgevoerd als mogelijkheid. Ze noemen wat opties in die ambtelijke nota. En één van de opties is het plan wat er eerder was, en dat is sluiting van cellencomplexen. Ook de optie 'niets doen' komt voorbij. Maar iedereen weet dat niets doen niet echt reëel is."

 

Vorig jaar is door het kabinet toegezegd dat er deze kabinetsperiode geen cellencomplexen meer dicht zouden gaan. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar van Drenthe zei toen meteen al er niet gerust op te zijn, dat daarmee Veenhuizen voor de komende jaren overeind zou blijven.

 

Petitie nog in kinderschoenen
In Veenhuizen heeft het actiecomité al geopperd om net als vorig jaar een petitie te beginnen. Maar volgens Landman 'staat dat nog in de kinderschoenen'. "We moeten daarover eerst nog in gesprek, ook met de collega's in Ter Apel. Want ook daarvoor dreigt sluiting, net als bij het vorige plan. We zijn daarin vorig jaar samen succesvol opgetrokken. En dat gaan we dit keer mogelijk weer doen."

 

Kaalslag
Volgens Landman gaat het om een gezamenlijke strijd voor behoud van noordelijke werkgelegenheid in het gevangeniswezen. "We hebben de afgelopen jaren in het Noorden al heel veel banen in deze sector verloren. Daar mogen ze niet verder aan morrelen", stelt Landman. "Nog meer sluitingen is voor ons onmogelijk. Dan is er gewoon geen werk meer. Dat is een kaalslag voor de werkgelegenheid in onze regio."

 

Bron RTV Drenthe

Thuiskomen... mooi man...

Gemaakt: Dinsdag, 07 februari 2017 20:07

Wat zijn zoal je ervaringen na een week Noordenveld. Een veel gestelde vraag en iedereen is toch wel een beetje nieuwsgierig. Het aantal keren dat ik al "moi" en "mooi man" heb horen zeggen doet me goed. Het geeft mij het gevoel weer " thuis" te zijn en zo voelt het ook echt. Pas dan merk je wat je gemist hebt. Ruim 30 jaar geleden vertrokken wij naar het westen. Pas afgestudeerd en er was geen werk in het noorden. De eerste jaren wil je wel eens kruipend terug maar ook dat vlakt in de loop der jaren af. Kinderen (3) en kleinkinderen (5) spelen daarbij best wel een rol. Trouwens, ik probeer mijn familie al vele jaren uit te leggen dat de afstand Groningen – Schoonhoven even ver als omgekeerd. Maar toch zien zij dat anders. Ik heb me daarbij neergelegd.

 

Noordenveld

Mijn kennismaking met het College en de Raad bevestigde nogmaals mijn beeld van Noordenveld, een gemoedelijke gemeente in een prachtige omgeving. Aan mijn installatie bewaar ik goede herinneringen. Dat verschilt nog wel eens per gemeente. Ik kreeg het volle vertrouwen van de raad en daar ben ik dankbaar voor. Ik besef dat ik Gerrit Alssema opvolg, een door iedereen gerespecteerde wethouder. CDA en CU hebben de lat voor mij hoog gelegd en het is nu aan mij om dat vertrouwen ook waar te maken. Ik ga mijn uiterste best doen maar wel in de wetenschap dat "men slechts mensen kan leiden door hen te dienen". Een mooie spreuk die ik tegenkwam op een van de binnenmuren van het stadhuis van s –Hertogenbosch. Ik hoop veel inwoners van Noordenveld persoonlijk te ontmoeten. Ik zie ernaar uit.

 

Type bestuurder

Wat voor type bestuurder ben ik? Laat ik zeggen dat openbaar bestuur mijn passie is. Iets voor mensen kunnen betekenen en dan vooral voor mensen die geen stem hebben. In het katholieke Maasdriel werd ik gezien als een "protestantse Bourgondiër", in Zeewolde meer de nuchtere Groninger. In mijn bestuurlijk handelen neemt vertrouwen een belangrijke plaats. Als het vertrouwen ontbreekt tussen bestuur en inwoners dan is er werkelijk iets mis, wordt de kloof vergroot tussen politiek en inwoner en dreigt er een parallelle samenleving te ontstaan met alle gevolgen van dien.

 

Naast vertrouwen dient ook de uitdrukking van "een man een man, een woord een woord" voor mij als leidraad. Besluiten nemen doet soms pijn bij mensen. "Kritiek is het dagelijks brood van een politicus", zie Helmuth Kohl. Maar mij is altijd voorgehouden dat democratie niet voor bange mensen is.

 

Jos Huizinga

Beplanting op Albertsbaan verwijderd

Gemaakt: Dinsdag, 07 februari 2017 20:48

RODEN - Vooruitlopend op de herinrichting van de Albertsbaan wordt op donderdag 9 februari 2017 om circa 07.30 uur gestart met het verwijderen van alle beplanting door aannemer Van der Berg. De verwachting is dat dit twee dagen gaat duren. Voorafgaand aan de opruimingswerkzaamheden is, conform de Flora en Fauna wet, een quick-scan uitgevoerd.

 

Op vrijdag 17 februari wordt bekend of Aannemersbedrijf Koen Meijer uit Veendam het werk mag uitvoeren. Met de aannemer is afgesproken dat er tijdens de herinrichting in ieder geval 80 parkeerplaatsen op de Albertsbaan beschikbaar blijven voor het winkelend publiek.

Denk mee over Centrumvisie Roden!

Gemaakt: Dinsdag, 07 februari 2017 20:51

Roden is al lang een heel belangrijk centrum in het noorden van Drenthe. Het heeft een levendig centrum en er zijn volop activiteiten. Maar om ook in de toekomst een leuk en aantrekkelijk centrum te blijven, is het belangrijk daar goed over na te denken en dat vast te leggen in een visie.

 

Uitnodiging
We nodigen alle inwoners uit voor een interactieve bijeenkomst op donderdag 16 februari van 19.30 tot 21.00 uur in de oude hal van het gemeentehuis in Roden.

 

Actief meepraten
Met de te ontwikkelen visie wil de gemeente Noordenveld voortbouwen op die identiteit. De centrumvisie richt zich op verschillende thema's, zoals de winkelbeleving en de recreatiemogelijkheden in Roden. We zullen tijdens de bijeenkomst de verschillende thema's behandelen en de ideeën verzamelen op verschillende borden. U wordt uitgenodigd actief mee te praten en te tekenen. U kunt ook voorbeelden meenemen waarvan u denkt: "dit zou wat voor Roden zijn."

 

Vorming nieuwe centrumvisie
Tijdens een brainstormsessie spelen uw verhalen, foto's, tekeningen, de mooiste dromen en gedachtes een grote rol bij de vorming van de nieuwe centrumvisie. Als inwoners bepalen jullie namelijk de identiteit van Roden. Dit willen we graag doen op een informele manier, waarbij we graag alle ideeën over de toekomstige inrichting van het centrum van Roden horen.

Politie waarschuwt voor meerdere webshops

Gemaakt: Dinsdag, 07 februari 2017 20:57

NEDERLAND - De politie waarschuwt weer voor een aantal webwinkels. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan de politie zeggen dat het malafide webshops betreft. Pas dus op!

 

Het gaat om webshops die te lage prijzen hanteren voor hun goederen. Daarnaast worden geen bedrijfsgegevens vermeld op de website. Ook zijn de pagina's vertaald vanuit Google Translate. Vaak beweren ze in bezit te zijn van het keurmerk van thuiswinkel.org, wat niet het geval is. Op basis van deze gegevens kan de politie met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat het om valse webshops gaat.

 

De webshops
Het zou om de volgende webshops gaan:

 • www.triasvmbotechniek.nl
 • www.innerlijkegroei-en-verbinding.nl
 • www.bosborduurservice.nl
 • www.centrumzevenster.nl
 • www.zomaargroningen.nl
 • www.melissascharroo.nl
 • www.steenenmeer.nl
 • www.vennebosstud.nl

Duizenden mensen bij Groningse fakkeloptocht tegen gaswinning

Gemaakt: Dinsdag, 07 februari 2017 23:07

GRONINGEN - Duizenden mensen lopen vanavond mee in een fakkeloptocht in de stad Groningen. De actie is gericht tegen de aardgaswinning in de provincie. De tocht is georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie.

 

Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging sprak de menigte eerder op de avond toe toe. ,,We weten allemaal dat de versterking van onze huizen ontzettend traag verloopt. Dit betekent dat maximaal doorpompen, zonder verstevigen, een dodelijke combinatie kan zijn.'' Na de toespraken loopt de stoet door de stad. Er worden leuzen geroepen als 'Kamp is een ramp' en protestliederen worden gezongen.

Provinciaal bermgras zorgt voor 358 ton CO2 reductie

Gemaakt: Woensdag, 08 februari 2017 16:34

DRENTHE - Met de overhandiging van een symbolisch groengascertificaat aan gedeputeerde Henk Brink op 8 februari is de wens van de provincie om het eigen bermgras om te zetten in groengas gerealiseerd. Uit het provinciale bermgras is groengas gemaakt, dat voor 2,5 miljoen duurzame kilometers staat en voor een beperking van de uitstoot van CO2 met 358 ton. PitPoint doet mee als onderdeel in de keten om de cirkel in Drenthe rond te maken.

 

De cirkel rond

Om bermmaaisel in groengas om te zetten was de samenwerking van drie bedrijven nodig. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de bermen langs de provinciale wegen. Onderdeel van het maaicontract was het duurzaam verwerken van het bermmaaisel. Het gras werd daarom door Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie op de locatie Wijster verwerkt en er groengas uit produceert. Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas dat hij tankt, ook daadwerkelijk bij Attero geproduceerd groengas is. Het Drentse groengas kan getankt worden bij PitPoint. Aangezien wij als internationale aanbieder van schone brandstoffen, ook in Drenthe tankstations exploiteren.

 

Henk Brink: 'Wij maken zo de cirkel rond in Drenthe. Het bermgras langs onze wegen is brandstof voor voertuigen, die weer gebruik maken van diezelfde wegen. En dat doen we nog klimaatneutraal ook!'

 

Verwerking

Attero kuilt het bermgras eerst in. Met dit bermgras vult het bedrijf de winterdip aan, wanneer er veel minder aanvoer van gft is. In de vergister zetten bacteriën het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van een duurzame verwerking van zijn bermgras. Bovendien wordt de capaciteit van de vergister in Wijster op deze manier optimaal benut.

Alle urgent vermiste kinderen binnen 24 uur gevonden

Gemaakt: Donderdag, 09 februari 2017 18:32

NEDERLAND - In het laatste kwartaal van 2016 verspreidde AMBER Alert 3 urgente vermissingen. Alle kinderen werden binnen 24 uur gevonden. Er werd geen AMBER Alert uitgestuurd.

 

In november raakte een 13-jarig meisje vermist. Om het kind te vinden, werden delen van het AMBER Alert-systeem ingezet. Dit gebeurde ook in december voor een 17-jarige vermiste jongen en een 14-jarig vermist meisje. De drie kinderen werden al na 24 uur gezond en wel teruggevonden.

 

AMBER Alerts en urgente kindervermissingen
Enkele keren per jaar vreest de politie voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Voor deze gevallen wordt een landelijk AMBER Alert verstuurd. Het hele AMBER Alert systeem wordt dan ingezet. Delen van het systeem kunnen ook gericht worden gebruikt voor urgente kindervermissingen. Kindervermissingen die net buiten de criteria voor publicatie via AMBER Alert Nederland vallen, plaatst de politie op haar eigen website.

 

Kom ook in actie
Het AMBER Alert systeem omvat naast SMS en email, ook o.a. snelwegborden, reclameschermen en in-app meldingen. Buienradar, 9292 en Shell haakten hier recent aan. Wilt uw organisatie ook een bijdrage leveren aan AMBER Alert Nederland? Meldt u hier aan: https://www.amberalert.nl/zoek-mee/

Workshop nestkasten bouwen bij de Treftuin

Gemaakt: Donderdag, 09 februari 2017 20:20

RODEN - Tijdens de Nationale Week van de Nestkast organiseert de Treftuin in Roden een leuke workshop voor kinderen. Op 8 maart gaan we nestkasten maken en deze beschilderen in vrolijke kleuren. Heb jij ook zin om de vogels dit voorjaar een handje te helpen? Dan ben je van harte welkom. Wil je een volwassene meenemen? Dat is helemaal prima.

 

Een dikke jas is niet nodig, want we zitten binnen in Trefpunt Scheepstra, aan de Schoolstraat 50. De workshop is bestemd voor kinderen in de basisschool-leeftijd. Je kan kiezen tussen de knutselgroep van 14.00 tot 15.30 of van 15.30 tot 17.00 uur. De kosten zijn € 5,00 per nestkast. Er staat een glaasje fris klaar met wat lekkers. Opgave: Trefpunt Scheepstra, telefoon 088 878 9626.

Mark's Eethuys aan de Esweg overvallen

Gemaakt: Donderdag, 09 februari 2017 22:03

NIEUW RODEN – De politie heeft donderdagavond nabij Roderesch een 19-jarige man aangehouden. De inwoner van Tolbert wordt verdacht van betrokkenheid bij een overval eerder die avond op een cafetaria aan de Esweg in Nieuw-Roden.

 

Inzet politiehelikopter
Na de melding van de overval werd direct onderzoek gedaan in de omgeving. Diverse politie-eenheden gingen in de buurt van Nieuw-Roden op zoek. Daarbij werden ze vanuit de lucht ondersteund door de politiehelikopter. Diverse inwoners in de omgeving maakten via sociale media melding van de helikopter boven Roden en Nieuw Roden. Via social media als Twitter, Whatsapp en Facebook werd de overval op de cafetaria volop besproken. Een getuige zag een verdachte man lopen op de Hoofdstraat in Roderesch en waarschuwde vanwege de overval vlak daarvoor de politie. Dankzij een goede omschrijving kon de 19-jarige inwoner van Tolbert even verderop worden aangehouden.

 

Daderinformatie
Bij de overval werd geld buit gemaakt. De dader maakte gebruik van een wapen. Vanwege het onderzoek naar de overval kan de politie niets zeggen over de exacte buit en het wapen. Het gaat in dat geval om zogenaamde daderinformatie; informatie die alleen de dader en de gedupeerde weet. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het verhoren van de verdachte. De verdachte is vanwege dit verhoor ingesloten in het cellencomplex in Groningen. De overvallen cafetariamedewerker heeft aangifte gedaan.

Impressie van het werk op de meldkamer [video]

Gemaakt: Zaterdag, 11 februari 2017 23:18

NOORD NEDERLAND - De Meldkamer Noord-Nederland is een 112-meldkamer waarbinnen heel nauw wordt samengewerkt door politie, brandweer en ambulancezorg om zorg en hulp op maat te leveren. De missie van de Meldkamer Noord-Nederland is dan ook ' Wij helpen helpen' . In de speelfilmachtige impressie van het werk op de meldkamer komt dit samenwerken en dit ' helpen helpen' zeer nadrukkelijk naar voren.

 

Hoe een ogenschijnlijk eenvoudige melding uitgroeit tot een gecoördineerd optreden van politie, brandweer en ambulancezorg, met De Meldkamer als centraal coördinatiepunt.

Drie gewonden bij ongeval op de Langeloërweg

Gemaakt: Zondag, 12 februari 2017 16:53

NORG – Op de Langeloërweg in Norg zijn zondagmiddag twee auto met elkaar in botsing gekomen. De twee bestuurders en een passagier raakten gewond en werden per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

 

Het mobiel medisch team verleende medische hulp bij het ongeval. De brandweer was eveneens aanwezig om te assisteren bij het uit de auto halen van één van de bestuurders. Het ongeval ontstond nadat een van de voertuigen vanaf een parkeerplek de weg opdraaide en een auto op de Langeloërweg over het hoofd zag. Een aanrijding was niet meer te voorkomen.

Gemeente Noordenveld en politie tevreden met promotie WhatsApp buurtpreventie

Gemaakt: Maandag, 13 februari 2017 17:29

Sinds 18 februari 2016 hangen in een aantal straten van de gemeente Noordenveld borden met daarop het WhatsApplogo en de tekst 'WhatsApp Buurtpreventie'. Het initiatief voor deze vorm van buurtpreventie komt vanuit de inwoners zelf. De hierin verenigde bewoners vroegen de gemeente het initiatief te steunen en medewerking bij het ophangen van de borden.

 

WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep delen bewoners verdachte situaties met elkaar.. De borden hebben een preventieve werking. Voor potentiële inbrekers is direct duidelijk dat bewoners in de betreffende wijk/buurt alert zijn, en niet alleen elkaar maar ook de politie alarmeren bij verdachte situaties.

 

Burgemeester Klaas Smid: " Ik heb grote waardering voor dit burgerinitiatief. De gemeente wil graag een zo veilig mogelijke omgeving voor de inwoners en daarom ondersteunen wij dit initiatief van harte".

 

Om een goed overzicht te krijgen van alle WhatsApp buurtpreventie groepen in Noordenveld wil de gemeente graag dat inwoners zich via www.wabp.nl aanmelden. Op deze website is een kaart beschikbaar die laat zien welke buurtpreventie groepen er al actief zijn binnen de gemeentegrenzen en zijn er tips te vinden om uw WhatsApp groep tot een succes te maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze pagina over Whatsapp buuurtpreventie en Buurtwerk van Welzijn in Noordenveld via 050 317 65 00.

 

Goede samenwerking is van essentieel belang om van een buurt WhatsAppgroep een succes te maken. Naast samenwerking binnen de groep is het contact tussen nabijgelegen groepen belangrijk. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen te komen en terecht kunnen komen in andere buurten. WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor burgers en door burgers. Door samen te werken maken we onze buurt veiliger!

Crisisopvang ontruimd na rook in keuken

Gemaakt: Maandag, 13 februari 2017 18:06

LEEK - Bij de crisisopvang aan de Oldebertweg is even voor vijf uur het automatische brandalarm geactiveerd. Hierdoor is brandweer Leek opgeroepen om met prioriteit 1 ter plaatse gegaan en heeft de BHV het gebouw ontruimd.

 

Nog voordat de brandweer was uitgerukt kwam er een nieuwe melding binnen namelijk, brand gezondheidszorg. Dit omdat er rook was waargenomen in de keuken.

 

De brandweer is met 1 straal one-seven naar binnen gegaan en constateerde dat er een vergeten pan nog op het vuur stond wat voor de rookontwikkeling zorgde. De pan is van het vuur gehaald en de brandweer heeft met een overdrukventilator de ruimte geventileerd waarna ze weer vertrokken zijn naar de kazerne.

Politie gaat strijd aan met babbeltrucs

Gemaakt: Maandag, 13 februari 2017 18:19

NEDERLAND - De politie wil het aantal slachtoffers van babbeltrucs terugbrengen. Daarom starten we vandaag, maandag 13 februari, met de campagne 'Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen'.

 

Alles draait om die voordeur:
Ken je de mensen niet aan de deur?
Verwacht je niemand?
Komen ze op een onverwacht tijdstip?
Willen ze naar binnen met een apart verhaal?
Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen!

 

Reden tot actie
​Met de campagne willen we ouderen en hun omgeving wijzen op de kwetsbare positie van ouderen en ze leren voorkomen slachtoffer te worden. Bij babbeltrucs zijn in de meeste gevallen ouderen het doelwit. Het vertrouwen van de slachtoffers wordt geschaad en dat heeft veel impact. Als er geweld wordt gebruikt en de babbeltruc bijvoorbeeld uitmondt in een woningoverval, zijn de psychologische effecten nog groter. Vaak komt er ook schaamte bij kijken. Dat maakt dat niet alle slachtoffers aangifte durven te doen. Reden genoeg om in actie te komen.

 

Ook voor de omgeving
Het is van groot belang dat we ouderen voorlichten zodat zij kunnen doen wat binnen hun mogelijkheid ligt om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc. De campagne is erop gericht ze daarbij te helpen. Daarnaast richt de campagne zich op mensen in de naaste omgeving van senioren. Het is ook aan buren, kinderen, of verzorgers om ouderen te helpen weerbaarder te maken tegen babbeltrucs.

 

Van flyer tot omroep Max
Alle social media kanalen van de politie Rotterdam worden ingezet om het onderwerp babbeltrucs te belichten. Er zijn informatiepakketten ontwikkeld, die worden uitgedeeld door wijkagenten. Ook met folders en posters wordt aandacht getrokken en zowel op televisie als in kranten en tijdschriften komt preventie van babbeltrucs aan bod. Zoals vandaag live bij Tijd voor Max om 17.10 uur NPO 1. Kijk het terug via uitzending gemist.

Man belt aan voor kop koffie

Gemaakt: Maandag, 13 februari 2017 23:01

DRENTHE - Maandagavond zijn er meerdere meldingen binnengekomen over een onbekende man die aanbelt bij meerdere woningen. De man zegt dat hij op doorreis is en binnen wil komen voor een kop koffie.

 

De meldingen die gedaan zijn komen uit de plaatsen Dalen, Sleen, Odoorn en Exloo.

 

De man heeft het volgende signalement : man van ongeveer 30 jaar oud, Mexicaans uiterlijk, draagt een rugtasje met daarin een paraplu. De man spreekt goed Nederlands.

 

Laat deze man niet binnen, bel direct 112!

Bijna 13 miljoen kiesgerechtigden op 15 maart

Gemaakt: Woensdag, 15 februari 2017 22:17

Op 15 maart mogen 12,9 miljoen inwoners van Nederland naar de stembus. Ook mogen ruim 70 duizend Nederlanders die in het buitenland wonen aan de verkiezingen meedoen. Dat meldt het CBS.

 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen is vrijwel iedereen van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit kiesgerechtigd. In 2017 zijn dat er ruim 300 duizend meer dan in 2012. Ongeveer 850 duizend jongeren mogen nu voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer. Zij waren bij de vorige verkiezingen, op 12 september 2012, nog geen 18 jaar.

 

Naast de kiesgerechtigden in Nederland mogen ook Nederlanders in het buitenland stemmen. Zij moeten zich daarvoor registreren bij de gemeente Den Haag. Dit jaar hebben ruim 75 duizend mensen dat gedaan (voorlopige opgave gemeente Den Haag). Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012 waren dat er 48 duizend. In 2011 woonden bijna een half miljoen personen die in Nederland geboren waren in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie en nog enkele honderdduizenden in andere landen.

 

Honderd jaar algemeen kiesrecht
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Met de grondwetsherzieningen van 1917 werd het kiesrecht opengesteld voor alle mannen van 25 jaar en ouder. Twee jaar later werd het actief kiesrecht ook aan vrouwen toegekend. Zij namen in 1922 voor het eerst deel aan de verkiezingen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de stemgerechtigde leeftijd verlaagd naar 23 jaar, in 1965 en 1972 naar 18 jaar.

 

Vrijwel niemand meer uitgesloten van kiesrecht
Vóór 1917 was het actief kiesrecht voor de Tweede Kamer voorbehouden aan mannen van 25 jaar en ouder die een bepaald bedrag aan directe belastingen betaalden, of aan een andere inkomensvoorwaarde voldeden. In 1917 viel de inkomenstoets weg, maar kwamen er andere redenen om iemand van het kiesrecht uit te sluiten voor in de plaats, zoals geestesziekte, bedelarij, ontzetting uit de ouderlijke macht, een ernstige gevangenisstraf of herhaalde veroordelingen door de rechter. Na de Tweede Wereldoorlog werden ook politieke gevangen en personen die in vreemde (meestal Duitse) krijgsdienst waren geweest uitgesloten van het stemrecht.

 

In 1983 werden de redenen om iemand uit te sluiten teruggebracht tot een aantal ernstige delicten die een ernstig gevaar vormen voor het staatsbestel. Sindsdien hebben gevangenen ook de mogelijkheid gekregen om te stemmen via volmacht, en in 2008 kregen ook personen die onder curatele staan vanwege wilsonbekwaamheid het kiesrecht. Begin 2016 waren er 56 personen ontzet uit het kiesrecht, vanwege de ernst van het door hen gepleegde delict.

 

Kiesgerechtigden per gemeente
Op 1 maart 2017 zullen er in Nederland 2 procent meer kiesgerechtigden zijn dan bij de verkiezingen in 2012. Per gemeente loopt deze ontwikkeling uiteen van 3 procent minder tot 10 procent meer. Vooral in het uiterste noordoosten en zuidwesten is het aantal gedaald.

 

Wat ga jij stemmen op 15 maart? Doe mee aan onze poll op de voorpagina! Voor mensen die nog geen idee hebben: doe de stemwijzer.

Mama Fit

Gemaakt: Donderdag, 16 februari 2017 00:25

PEIZE - Op 6 maart start bij Kinesis Fysiotherapie de cursus Mama Fit. De Mama Fit training is een groepstraining waarin vrouwen werken aan persoonlijke doelen onder begeleiding van fysiotherapeute Eline. Gedurende 10 workouts leer je om op een verantwoorde manier te sporten tijdens de zwangerschap of weer fit te worden na de bevalling. Omdat bepaalde spieren extra aandacht verdienen en sommige ook juist meer rust nodig heeft Kinesis deze Mama Fit training samengesteld.

 

Er wordt vanaf 6 maart iedere maandagavond van 20:00 – 21:00 uur gesport in de trainingsruimte van Fysiotherapie Kinesis of in het voorjaar bij lekker weer buiten. Kijk op de website van Kinesis voor alle informatie.

Genomineerden Sportgala Drenthe bekend

Gemaakt: Donderdag, 16 februari 2017 00:29

DRENTHE - De genomineerde sporters en sportploegen voor het Sportgala Drenthe op donderdagavond 2 maart in het ATLAS Theater zijn bekend. Iedereen kan vanaf vrijdag 17 februari zijn of haar stem uitbrengen.

 

Op basis van de bestaande verkiezingen en sportgala’s in de Drentse gemeenten zijn er vanuit iedere gemeente 4 genomineerden voorgedragen voor de categorieën sporttalent sportploeg, sportvrouw en sportman. De gemeenten die geen sportgala of huldiging organiseerden hebben zelf sporters voorgedragen die een bijzondere sportprestatie hebben neergezet in 2016.

 

Genomineerde sporters

De volgende sporters zijn genomineerd:

Sporttalent: Britt Roos, Almar van der Wekken, Demi Vogel, Tycho Atanasov, Femke Paulis, Tobias Haccou, Stefan van de Belt, Iris Groenendijk, Ilona Venema, Jorinde van Klinken, Jan van Noord en Robin Grit.

Sportploeg: KV Noordenveld, Tiental Hijken DTC, 6-tal Rijvereniging Exloo, Raptim 1, Hurry Up Mannen, DOS’46, ZPC Hoogeveen, Menteam Jans Winkelman, SVZ en FC Assen.

Sportvrouw: Larissa Groenwold, Fleur Nagengast, Yfke Hoek, Manon Veenstra, Francisca den Elzen, Daniëlle Scholing, Hester Bischot, Nicole Sanders, Nathalie Hof, Sanne Hofman, Sabine Spreen en Marije Joling.

Sportman: Gerben Jorritsma, Kevin Suurd, Wytze Kooistra, Paul Timmer, Jens Dekker, Richard Feiken, Hielke Heijs, Lucas Dolfing, Arjan Elferink, Kjeld Nuis en Thom Bonder.

 

Breng ook jouw stem uit!

De stembussen voor het publiek gaan aanstaande vrijdag 17 februari open. Het publiek heeft tot en met zondag tijd om hun stem uit te brengen op www.sportgaladrenthe.nl. Anders dan vorig jaar kan het publiek nu op alle genomineerden stemmen en is er geen voorselectie. Onder de stemmers worden toegangskaarten voor het gala verloot. De uiteindelijke winnaars worden bepaald door 3 jury’s, te weten: een topsportjury, een sportjournalistenjury en het Drentse publiek.

 

Het Sportgala Drenthe wordt mogelijk gemaakt door SportDrenthe, provincie Drenthe, Drentse Rabobanken, Marketing Drenthe, RTV Drenthe, Boom uitgevers Nieuwsmedia, Dagblad van het Noorden, gemeente Emmen als ‘gastheer’ en de andere Drentse gemeenten.

 

Kijk voor meer informatie op www.sportgaladrenthe.nl.

Workshops voor vrijwilligers die schrijven of fotograferen

Gemaakt: Donderdag, 16 februari 2017 21:04

REGIO - In maart en april organiseert Welzijnswerk Midden-Drenthe vier workshops voor vrijwilligers die regelmatig berichten schrijven.

 

Een stukje tekst schrijven is niet altijd eenvoudig en kost soms veel tijd. Als vrijwilliger van een dorpskrant of –website wil je graag dat je stukjes gelezen worden. Hoe zorg je daar nu voor? Dat leer je in deze vier workshops.

 

Workshop schrijven voor de krant

In deze workshop op 14 maart leer je hoe je pakkende koppen een aansprekende leads schrijft, waardoor je tekst nog aantrekkelijker wordt. Deze workshop wordt gegeven door Barbara Schilthuis. Zij is journaliste en geeft vaak workshops voor onder andere het persmuseum.

 

Workshop fotografie

Een goede foto trekt de aandacht, zorgt dat mensen je artikel gaan lezen en verduidelijkt je verhaal. Maar hoe maak je een goede foto? Dat leer je in deze workshop op 28 maart, die gegeven wordt door Anneke Bloema. Anneke heeft als fotograaf ruime ervaring in het fotograferen van (klein)nieuws en evenementen.

 

Workshop facebook

Een facebookpagina opzetten voor de dorpskrant of het clubblad kan ervoor zorgen dat nieuws breder en sneller wordt verspreid. Maar hoe maak je van je facebookpagina een succes? Dat leer je op 11 april in deze workshop, gegeven door Robert ten Caat van Biblionet.

 

Workshop simpel schrijven

In deze workshop op 25 april leer je hoe je teksten eenvoudiger kunt opstellen, zodat ze door iedereen begrepen worden. Ook door minder geoefende lezers. Deze workshop wordt gegeven door tekstschrijver en taaltrainer Ewout Fehres.

 

Kosten en aanmelden

De kosten per workshop zijn €5,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal en koffie/thee. Wanneer u aan alle vier de workshops deelneemt betaalt u €15,- per persoon. Het is dus ook mogelijk om aan één of twee workshops mee te doen. Wanneer de aanmeldingen binnen zijn huren we een cursusruimte in een dorpshuis zo dicht mogelijk in de buurt van de deelnemers. Voor meer informatie en aanmelden (voor 1 maart) kunt u contact opnemen met Tineke Posthoorn via [email protected] of 088 16 51 200 (keuze 4).

 

Voor een uitgebreidere omschrijving van de workshops kun je terecht op onze website: www.welzijnswerkmd.nl.

Minder meldingen brandweer in 2016

Gemaakt: Vrijdag, 17 februari 2017 07:57

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2016 bijna 222 duizend meldingen binnen van incidenten. Dat zijn er 12 duizend minder dan een jaar eerder. In 55 procent van de gevallen ging het om brand, de overige meldingen waren verzoeken om hulp. Zowel het aantal meldingen voor hulp (-10 procent) als het aantal voor brand (-1 procent) daalde vorig jaar ten opzichte van 2015. Dit meldt CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Van de 222 duizend meldingen van incidenten die in 2016 bij de meldkamers van de brandweer binnenkwamen leidden 141 duizend tot het daadwerkelijk alarmeren van de brandweer, een goede 10 duizend alarmeringen minder dan het daar jaar daarvoor. Ruim één derde van de meldingen werden door de meldkamer zelf afgehandeld. Dat is ongeveer evenveel als voorgaande jaren. De alarmeringen leidden in 93 procent van de gevallen tot het daadwerkelijk uitrijden van de brandweer die in 82 procent van de keren ook daadwerkelijk ter plaatse kwam.

 

Minder storm, minder hulpverleningen
Het aantal verzoeken om hulp daalde in 2016 naar bijna 98 duizend meldingen. Dat was 11 duizend minder dan een jaar eerder. De voornaamste reden was rustiger weer. Zorgde de zomerstorm van 25 juli 2015 nog voor een piek in het aantal verzoeken om hulp, de hevigste storm van 2016, in november, was minder zwaar en leidde daardoor tot minder meldingen bij de brandweer. Wel zorgden zeer zware regen en hagelbuien eind juni 2016 voor veel overlast in het zuidoosten van Nederland en daardoor voor meer meldingen in het tweede kwartaal.

Van de binnengekomen hulpverleningsmeldingen werd 37 procent afgehandeld door de meldkamer zelf. Bij merendeel (63 procent) van de meldingen werden brandweerkorpsen gealarmeerd. In bijna 55 duizend gevallen kwamen zij daadwerkelijk voor hulp ter plaatse.

 

Minder brandmeldingen door brandmeldinstallaties
Telefonisten van brandweermeldkamers kregen 124 duizend meldingen van brand in 2016. Dit betrof 79 duizend meldingen vanuit brandmeldinstallaties en 45 duizend telefonische meldingen. Het aantal meldingen van brand daalde met ruim 1,1 duizend ten opzicht van 2015. Voor het tweede jaar op rij waren er vooral minder meldingen vanuit brandmeldinstallaties. Omdat meldkamers een deel van deze automatische meldingen zelf afhandelde, leidde dit uiteindelijk tot 41 duizend alarmeringen bij de brandweer. Van deze alarmeringen was het in bijna vier op de tien gevallen niet nodig om ter plaatse op het incidentadres te komen.

 

Meer telefonische meldingen van brand
Het aantal telefonische meldingen van brand was in 2016 licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder naar iets meer dan 45 duizend. Dat is voor het eerst sinds drie jaar. In 2014 en 2015 daalde het aantal telefonische meldingen nog. De toename leidde echter tot amper meer alarmeringen voor de brandweer omdat de meldkamer zelf veel van de extra meldingen kon afhandelen. Bij telefonische meldingen kwam de brandweer in meer dan 90 procent van de alarmeringen ter plaatse.

 

Reponstijd bijna gelijk aan vorig jaar
De gemiddelde responstijd bij brand is in 2016 met 6 seconden toegenomen. De responstijd is de tijd vanaf het moment van de aanname door de brandweercentralist en het ter plaatse verschijnen van de brandweer op het adres van het incident. Gemiddeld deed de brandweer in 2016 er 7,5 minuten over om bij het incidentadres te komen. De gemiddelde tijd tussen de aanname door de brandweercentralist en het alarmeren van de brandweer nam met 6 seconden toe. De gemiddelde uitruktijd en rijtijd zijn gelijk gebleven.

 

Om het aantal loze meldingen terug te dringen, investeerden meldkamers meer tijd in de verificatie van de melding alvorens de brandweer te alarmeren.

Verbouwde Catharinakerk Roden feestelijk in gebruik

Gemaakt: Vrijdag, 17 februari 2017 19:55

RODEN De Catharinakerk op de Brink wordt komende zondag weer feestelijk in gebruik genomen. Het afgelopen half jaar was de Catharinakerk in verband met verbouwwerkzaamheden niet toegankelijk voor het publiek.

 

Om de kerk ook in de toekomst multifunctioneel te kunnen gebruiken voor een breder publiek zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd (oa. realisatie toiletgroep en ontvangstruimte, aanbrengen vloerverwarming, andere inrichting verlichting en geluid en beeld voorzieningen) Tevens zijn restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Bij de ontgraving ten behoeve van de aan te leggen vloer en vloerverwarming werden op verschillende plaatsen gedeeltes van een oude vloer en oude funderingen, bestaande uit grote keien, gevonden. Tevens is een grafkelder, bestaande uit twee gescheiden ruimtes afgesloten met een rond gewelf, blootgelegd In de vloer is een glazen plaat aangebracht zodat een deel van de grafkelder voor iedereen zichtbaar is.

 

De vernieuwde kerk kan naast het houden van erediensten gebruikt worden voor het houden van concerten, symposia en dergelijke. Realisatie is mogelijk geworden door schenkingen en subsidie van de provincie Drenthe.

 

De heropening van de kerk zondag is tijdens een openingsviering om 10.00 uur. Om het multifunctioneel karakter te benadrukken is op 19 en 25 februari een aantal activiteiten gepland. waaraan musici meewerken die een die een relatie met Roden hebben. Zondag 19 februari van 13.30 uur tot 14.00 uur is er een optreden van muziekvereniging Oranje met samenzangmomenten, zondag 19 februari van 15.30 tot 16.00 uur volgt een orgelconcert door Erwin Wiersinga (met werken van o.a. J.S. Bach, H. Scheidemann en J. G. Walther) en van 16.10 uur tot 16.45 uur is er een vesper met medewerking van de Op de Helte Cantorij en Erwin Wiersinga en de voorgangers van de Protestantse gemeente Roden-Roderwolde, ds W. Meijles, ds.A.B. Elbert en kerkelijk werker mevrouw A.F. Mekes.

 

Rondleiding

Zaterdag 25 januari is vanaf 14.00 uur tot 15.45 uur de Catharinakerk open voor alle belangstellenden en worden rondleidingen gegeven. Van 16.00 tot 17.00 uur zal als afsluiting van de activiteiten Ellen ten Damme (geboren in Roden) een concert geven. Erwin Wiersinga (1962) studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen bij Wim van Beek en behaalde het Diploma UM orgel met onderscheiding. Ook behaalde hij het UM diploma piano. Hij concerteerde in vele Europese landen alsmede in Korea China en Japan en de USA. Recentelijk trad hij met het Concertgebouw op in de Carnegiehall te New York.

 

Wiersinga is te beluisteren op verschillende CD's, op belangriojke historische orgels, waarvan de CD 'Orgelcultuur in Groningen', opgenomen met enkele Groningse collega's, werd bekroond met een Edison. Hij is regelmatig actief in verschillende orkesten waaronder het Concertgebouworkest en is organist op het Hinsz-orgel in de Ned. Hervormde kerk te Roden. Hij is orgeldocent aan de Universität der Künste te Berlijn en aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. In 2014 werd hij, samen met Leo van Doeselaar, benoemd tot titulair organist op het wereldberoemde Arp Schnitger orgel in de Martinikerk te Groningen.

Bustocht langs Drentse gevechtslocaties uit de Tweede Wereldoorlog

Gemaakt: Maandag, 20 februari 2017 21:31

MEPPEL - De stichting Battlefield Tours uit Meppel houdt vanwege het 72-jarig jubileum van operatie Amherst (Franse parachutisten in Drenthe) en de bevrijding van Drenthe, op zondag 9 april een speciale bustour.

 

Deze gaat langs de plekken waar in 1945 zwaar gevochten is tussen de Duitsers en de Franse parachutisten. De bus van Battlefield Tours rijdt langs plekken die centraal hebben gestaand tijdens Operatie Amherst. Dit was de codenaam van de geallieerden voor een speciale commando-actie op 7 en 8 april 1945 ter bevrijding van Drenthe als voorbereiding van de aanval van de Canadezen op Groningen.

 

Franse parachutisten vormden een onderdeel van de SAS, de Britse, militaire Special Air Service. De Franse parachutisten moesten tijdens de Operatie Amherst verkeersknooppunten en bruggen in Drenthe en Groningen veilig stellen. Op die manier konden Canadese troepen snel naar de stad Groningen optrekken. De operatie was redelijk succesvol, al liep hij niet geheel volgens plan en sneuvelden er in Drenthe 33 Franse parachutisten.

 

Westerbork

De tour begint om 09.30 uur vanaf het centraal station in Meppel. De busrit wordt afgewisseld met korte wandelingen. Zowel in de bus als op verschillende plaatsen rond Spier, Appelscha, Gasselte, Orvelte en Westerbork geeft een deskundige gids uitleg over de gebeurtenissen in april 1945 en toont u de sporen van deze gevechten die na 70 jaar nog steeds te zien zijn.

De lunch is in een restaurant in Appelscha. Om 17.00 uur is de bus weer in Meppel terug. Er is plaats voor twintig deelnemers. De tour staat onder leiding van Wybo Boersma (Oud directeur Airborne Museum Oosterbeek) en Joël Stoppels, Battlefield Tour gidsen en members of The International Guild of Battlefield Guides.

 

Voor aanmelding voor de tour of voor meer informatie: www.battlefieldtours.nu, tel. 050-2803684/ 06-36335370 of [email protected]

Noorderpoort start nieuw keuzedeel bij Health Hub Roden

Gemaakt: Maandag, 20 februari 2017 23:56

RODEN - Op maandag 13 februari is Noorderpoort gestart met het keuzedeel Zorginnovaties & Technologie bij de Health Hub in Roden. Studenten van de opleidingen Verzorgende IG, Verpleegkundige en Maatschappelijke Zorg maken tijdens dit onderwijsonderdeel kennis met alles wat met technologie in de zorg te maken heeft, zoals domotica, robotica en het Elektronisch Patiëntendossier.

Zorg en technologie zijn belangrijke speerpunten voor de opleidingen van Noorderpoort Gezondheidszorg & Welzijn en Noorderpoort Gezondheidszorg Assen. De technologische ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in rap tempo op en het is zaak om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. "Het onderwijs moet altijd up-to-date zijn, zodat studenten goed voorbereid aan hun baan kunnen beginnen", aldus Remko Lengton, docent en initiatiefnemer van het keuzedeel Zorginnovaties & Technologie. "Dit onderdeel is echt een wezenlijke toevoeging aan de kennis en kunde van de studenten." 

De Health Hub is een inspiratievolle omgeving waar bedrijven, ondernemers en studenten aan het werk kunnen. Ze kunnen elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en kennis en ervaringen met elkaar delen. Penvoerder van dit innovatielab in het Drentse Roden is de Hanzehogeschool. Binnen het initiatief wordt samengewerkt met de provincie Drenthe, het regionale bedrijfsleven en met diverse onderwijsinstellingen zoals Friesland College, Alfa-college en Noorderpoort. In het keuzedeel Zorginnovaties & Technologie doen studenten van Noorderpoort praktische ervaring op met nieuwe technologieën. De technologie bij de Health Hub is zeer vooruitstrevend, vooruitstrevender nog dan bij de meeste zorginstellingen waar de studenten stage lopen. De studenten doen in dit keuzedeel dus een unieke schat aan kennis op.

Voor de eerstejaars studenten is het een nieuwe onderwijslocatie waar ze nog niet eerder kennis mee hebben gemaakt. "Ik zag er eerst wel een beetje tegenop", bekent studente Anniek. "Maar ik heb er nu wel heel veel zin in." Ook de Health Hub zelf is blij met de komst van de studenten. "Het is hier nu een stuk gezelliger", vertelt Albertine Vledder, projectmedewerker bij Health Hub Roden. Volgens Vledder komt er dankzij de studenten veel meer leven in de brouwerij.

 

Bron: Nationale Onderwijsgids

Stremming gedeelte rijbaan achter Heerestraat Roden

Gemaakt: Maandag, 20 februari 2017 23:58

RODEN - In opdracht van de nutsbedrijven worden er kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd in de Albertsbaan. In het kader van de herinrichting van de Albertsbaan in het voorjaar van 2017 worden deze werkzaamheden nu uitgevoerd om de overlast ten tijde van de herinrichtingswerkzaamheden tot een minimum te beperken.

Het ligt in de planning dat de aannemer Verkley maandag 20 februari de rijbaan op de Albertsbaan achter de percelen Heerestraat 19 t/m 53 gaat stremmen voor de aanleg van een laagspanningskabel. Op het moment van deze werkzaamheden is de rijbaan geblokkeerd. Dit betekent voor u dat u niet met de auto aan de achterzijde van uw perceel kunt komen. Wanneer u die dag gebruik moet maken van de auto, dan adviseren wij u de auto een dag voor de werkzaamheden elders te parkeren. De stremming van de rijbaan zal ca. 1 week in beslag nemen.

Gratis cholesteroltest bij apotheek medisch centrum Peize

Gemaakt: Dinsdag, 21 februari 2017 00:22

PEIZE - 65% van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 30-70 jaar heeft een verhoogd cholesterol, risicofactor voor hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en nierschade. Van 1 tot en met 7 maart organiseert apotheek medisch centrum Peize weer de cholesterolweek.

 

Doe eerst de risicotest!
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een gratis cholesterolmeting? Maak de risicotest! Bij een licht verhoogd risico kunt u een afspraak maken bij de apotheek.

 

Waarom een gratis cholesterolmeting?
Als mensen met een verhoogd cholesterol tijdig worden opgespoord, kunnen er onnodige gezondheidsrisico’s voorkomen worden. Afhankelijk van de uitslag van de test, krijgt u na de meting een persoonlijk leefstijladvies over eventuele vervolgstappen. Veel mensen weten namelijk niet dat ze zelf met aanpassingen in de voeding, meer bewegen en stoppen met roken hun risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.

Man uit Tolbert vast voor meerdere overvallen

Gemaakt: Dinsdag, 21 februari 2017 16:38

LEEK - Een 19-jarige man uit Tolbert die onlangs op heterdaad werd aangehouden na een overval in Nieuw-Roden, wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij overvallen in Leek en Tolbert.

 

Op 10 februari 2017 werd hij dankzij een oplettende getuige aangehouden na een overval op een cafetaria aan de Esweg in Nieuw-Roden.

 

In het onderzoek dat volgde op deze aanhouding kwam afgelopen week naar voren dat de verdachte vermoedelijk ook betrokken is geweest bij twee gewapende overvallen in december. Dat gaat om een gewapende overval op een kapperszaak in Leek op 9 december 2016 en een gewapende overval op een tankstation in Tolbert op 5 december 2016.

 

De politie is volop bezig met het onderzoek en de verdachte zit nog vast.

Stand van zaken Albertsbaan

Gemaakt: Dinsdag, 21 februari 2017 22:32

De voorbereiding van het project Albertsbaan is in volle gang. De aannemer die het werk voor ons gaat uitvoeren is aannemersbedrijf Koen Meijer uit Veendam.

 

Wat betekent dit voor de omgeving?
De uitvoering van het werk wordt vaak als hinderlijk ervaren. Om de overlast voor het winkelend publiek, omwonenden en winkeliers te beperken heeft de aannemer een plan gemaakt om het werk in 4 fasen uit te gaan voeren.

 

De fases
Het werk start op 27 februari en het streven is om voor de vakantieperiode gereed te zijn. De exacte planning wordt bepaald door de voortgang per fase.

Fase 1: Zijde Heerestraat; de Albertsbaan is vanaf de Wilhelminastraat bereikbaar
Fase 2: Zijde Molenhof; Molenhof blijft te allen tijde bereikbaar
Fase 3: Zijde Wilhelminastraat; de Albertsbaan is vanaf de Heerestraat bereikbaar.
Fase 4: Plein centraal

 

Als voetganger zijn de winkels door deze aanpak te allen tijde te bereiken. Als automobilist hebben wij gezorgd dat er altijd meer dan 80 beschikbare parkeerplaatsen zijn en dat de Albertsbaan voor bezoekers prima te bereiken is.

 

Bezoekers van het centrum van Roden worden tijdig geïnformeerd dat de Alberstbaan beperkt via één toegangsweg bereikbaar is. Ook worden er voor het verkeer, middels gele-borden alternatieve routes aan gegeven.

Werkstraf voor in coma slaan man in Roden

Gemaakt: Dinsdag, 21 februari 2017 22:46

RODEN - Voor het in coma slaan van een student in Roden kreeg een 20-jarige man uit Jonkersvaart dinsdag 240 uur werkstraf. Ook gaf de rechtbank hem een half jaar voorwaardelijke celstraf en moet hij het slachtoffer ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.

 

Bewezen werd geacht dat de verdachte de student op 15 februari 2015 zonder aanleiding met één vuistslag neersloeg tijdens het uitgaan in Roden. Het slachtoffer viel hard met zijn hoofd op de grond en liep blijvend hersenletsel op. Hij lag enkele weken in coma, de artsen vreesden een tijd lang voor zijn leven.

 

De man uit Jonkersvaart zei twee weken geleden in de rechtszaal dat er sprake was van een opstootje en dat hij daarom uithaalde. Hij kende het slachtoffer niet. Dat hij een jaar later tijdens een feest in Marum ook nog een andere man de neus brak met een kopstoot, vond de rechtbank extra kwalijk.

 

De officier van justitie eiste twee weken geleden 80 uur werkstraf en een half jaar jeugddetentie. De rechtbank koos er echter voor om het jeugdrecht niet toe te passen. De 20-jarige werd volwassen geacht en volledig toerekeningsvatbaar tijdens z'n geweldsmisdrijven.

 

Een 20-jarige Rodenaar die werd verdacht van betrokkenheid bij het geweld, werd vrijgesproken. De rechtbank vond dat er te weinig bewijs was dat hij ook had geslagen.