Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 12:06:43 Loos Alarm, Oorzaak Broodje In De Oven! Oms Alarm Ap13 Photonis Netherlands Bv... Prio Eenheid | Roden - Blusgroep A Brandweer Noordenveld Drenthe
zaterdag 18 augustus 2018

Archief

Plan Steengoed Wonen te Een wordt beëindigd

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 16:55

EEN - Op dinsdag 11 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de intentieovereenkomst met de stichting Steengoed Wonen in Een te beëindigen.

 

Stichting Steengoed Wonen in Een wil op de leegstaande schoollocatie van CBS de Regenboog een woon/zorgvoorziening sociale huur ontwikkelen met diverse wooneenheden voor ouderen die bij voorkeur uit Een komen. Daarvoor heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met de stichting Steengoed Wonen in Een met als doel om samen te onderzoeken of op de locatie van voormalig CBS de Regenboog een woon-/zorgvoorziening voor 10 tot 15 wooneenheden haalbaar en realiseerbaar is voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar en bij voorkeur uit Een komen.

 

Financieel niet haalbaar
Wethouder Jos Huizinga: "Hoewel de stichting Steengoed Wonen aangaf blij te zijn dat er nu een duidelijk standpunt door de gemeente is ingenomen is de stichting echter ook zeer teleurgesteld over het ingenomen standpunt. Het college concludeerde uiteindelijk dat het initiatief van Steengoed Wonen voor de gemeente financieel niet haalbaar en realiseerbaar is. Wel is gezamenlijk de conclusie getrokken dat het goed zou zijn geweest als in een beginstadium kaders waren gesteld over bijvoorbeeld voorwaarden, acceptabele risico's of de grootte van een eventuele bijdrage van de gemeente. Om dergelijke kaders of uitgangspunten alsnog te formuleren is wel meer tijd nodig. Het geduld van de stichting was echter op en heeft ons per e-mail laten weten geen andere weg te zien dan te stoppen. Het college heeft vervolgens geconcludeerd dat de eerder aangegane intentieovereenkomst met de stichting beëindigd is, en besloten de school (voorlopig) niet te slopen. Nu gaat een interne projectgroep een collegeadvies opstellen over mogelijke verkoop van de school. Indien te zijner tijd besloten wordt tot verkoop van de school kan Steengoed Wonen desgewenst, net als ieder ander, ook met een bod en met een (aangepast) plan komen."

 

Financiën
Uit de financiële toelichting van Steengoed Wonen blijkt dat de totale gemeentelijke kosten zouden neerkomen op circa € 500.000 met daarnaast een garantstelling van € 350.000 voor 12 woningen plus 1 beheerderswoning. Deze kosten zijn voor de gemeente te hoog, de gevraagde middelen en dekking zijn (voor het grootste deel) niet beschikbaar en passen niet in het beleid. Al het risico (garantstelling, planschaderisico, onvoorziene kosten en wijzigingen) komt bij de gemeente te liggen en het risico van de garantstelling van € 350.000 wordt bij een dergelijk kleine stichting als te hoog ingeschat voor de gemeente.

 

Overwegingen
Hoewel vanuit planologie, welstand en stedenbouw de voorkeur aan hergebruik van het bestaande gebouw gegeven wordt, levert de gewenste woon / zorgvoorziening in relatie tot de omgeving geen belemmeringen op en wordt het initiatief publiek rechtelijk als haalbaar en realiseerbaar ingeschat.

 

Steengoed Wonen heeft aangegeven de marktvraag van de doelgroep (uit Een) pas te kunnen onderzoeken nadat de gemeente positief besloten heeft op de gevraagde financiering. Dit is volgens de gemeente de omgekeerde volgorde.

 

Het realiseren van woningen voor de sociale verhuur is een taak van woningcorporaties, die zijn daarvoor opgericht. De corporatie, Actium in dit geval, heeft twijfels bij het project op lange termijn. Actium verwacht onvoldoende marktvraag voor sociale huur in dit segment, maar heeft waardering voor het initiatief en is daarom bereid in het planproces mee te doen. Actium is ook bereid een deel van het project (4 woningen) te realiseren/over te nemen maar wil voor de onrendabele top een beroep doen op de gemeentelijke Reserve sociale huisvesting Norg.

Noordenveld zet schapen in voor bloemrijker bermbeheer

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 17:02

NOORDENVELD - De gemeente Noordenveld zet vanaf eind april tot medio juni en vanaf september tot eind oktober 100 Schoonebeeker heideschapen in voor het beheren van de bermen.

 

Schapen beschadigen de ondergrond niet en houden het gras kort. De kruiden krijgen hierdoor meer kans om tot bloei te komen.

 

Vanaf woensdag 26 april 2017 wordt de eerste schaapskudde rond 11 uur ingezet bij de rotonde Burchtlaan/Slotlaan.

 

De schapen grazen op de volgende locaties:

 • Aan de noordzijde van de Vijfde Verloting en de Hofstedenlaan
 • Langs de Maatlanden
 • Het terrein achter het hockeyveld
 • De oever langs de Steenbergerloop in Roderveld IV

 

Deze gebieden worden in gedeeltes begraasd. Hiermee is er zo weinig mogelijk overlast voor wandelaars en fietsers.

 

De schapen staan achter tijdelijke netten die onder een lage stroomspanning staan. Hondenbezitters worden daarom aangeraden hun viervoeter bij de schapen aan de lijn te houden.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Buitenkamp Begrazing uit Schipborg. Dit bedrijf heeft ervaring op het gebied van ecologische begrazingen met behulp van schapen. Momenteel worden er ruim 200 Drentse Heide- en Schoonebeker schapen ingezet in de provincies Drenthe en Groningen.

Wethouder Jos Huizinga rijdt mee in de VOR-bus

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 17:22

RODEN - Woensdag 19 april stapt wethouder Jos Huizinga in de VOR-bus. Tijdens dit ritje maakt hij kennis met de verschillende vrijwilligers in de door hen gerunde onderneming.

 

Om 09.00 uur wordt hij afgehaald bij het gemeentehuis. Om 11.00 uur brengen de vrijwilligers de wethouder weer terug naar het gemeentehuis. De wethouder maakt dit ritje omdat hij de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk en verenigingsleven in Noordenveld wil meemaken.

Drenthe heeft 1.282 Rijksmonumenten binnen de provinciegrens

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 22:11

DRENTHE - Wie van monumentale gebouwen houdt, kan het beste eens rondtoeren in de gemeente Noordenveld, dat met 235 Rijksmonumenten de meeste monumenten telt van alle Drentse gemeenten.

 

Heel Nederland telde in 2016 ongeveer 62.000 Rijksmonumenten. Daarvan staan er 1.282 in Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Drenthe

Broger-Odoorn en Hoogeveen zijn slecht bedeeld met monumentale panden. Borger-Odoorn telt 26 Rijksmonumenten en Hoogeveen heeft er eentje meer. De helft van de monumenten in Borger-Odoorn bestaat ui agrarische gebouwen. Hoogeveen moet het hebben van de woonhuizen en kerkelijke gebouwen.

 

Hoog op de lijst van gemeenten met veel Rijksmonumenten staan Westerveld (181), Coevorden (150) en Assen (135). In Assen bestaan de monumenten voornamelijk uit woonhuizen en openbare gebouwen. In Westerveld is meer dan de helft van de monumenten een boerderij.

 

Aa en Hunze (76), Emmen (92), Meppel (86), Midden-Drenthe (71), Tynaarlo (81) en De Wolden (122) vormen de middenmoot qua aantal Rijksmonumenten.

Landelijke maatregelen tegen vogelgriep ingetrokken

Gemaakt: Woensdag, 19 april 2017 18:17

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De maatregelen waren ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

 

De laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 23 maart bij een hobbyhouder. De laatste uitbraak bij een commercieel pluimveebedrijf was op 25 december 2016. Ook dateert de laatst gevonden  besmette wilde watervogel van 15 maart. Verder is er een afname van vogelgriep te zien in de ons omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België. Op basis van een nieuwe risico-inschatting van vogelgriepdeskundigen is daarom besloten dat bijna alle landelijke maatregelen kunnen worden ingetrokken.

Staatssecretaris Van Dam: ‘Gelukkig dat het risico op de verspreiding van vogelgriep volgens de deskundigen zodanig is afgenomen dat ik bijna alle maatregen heb kunnen opheffen. Helaas waren de maatregelen lange tijd noodzakelijk. Maar ik ben opgelucht dat het aantal uitbraken beperkt is gebleven.’

 

Maatregelen

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf te mogen betreden voorlopig nog in stand. De hygiënemaatregelen verkleinen de insleep van allerlei ziektes in de stal. Alle overige maatregelen, zoals het verbod op tentoonstellingen met risico-vogels en het verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven, worden ook ingetrokken. De landelijke maatregelen hebben ruim 5 maanden geduurd.

 

Aantallen

In de periode 9 november 2016 tot en met 19 april 2017 zijn er acht pluimveebedrijven en één commerciële vogelhandelaar met vogelgriep besmet en in totaal zijn 15 bedrijven geruimd. In totaal zijn er 727.500 vogels geruimd; daarvan waren het 503.000 kippen, 217.900 eenden en 6600 andere vogels. Preventief zijn er 335.000 kippen gedood.

Zoektocht naar de Drentse Onderneming van 2017 van start

Gemaakt: Woensdag, 19 april 2017 19:19

DRENTHE - Welk bedrijf wordt Drentse Onderneming van het Jaar? Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe met economie in zijn portefeuille en tevens zelfstandig ondernemer, gaf vanavond de aftrap van de verkiezing bij Astron in Dwingeloo.

 

Drenthe kent ruim 40.000 ondernemingen. Ondernemingen in vele soorten en maten. Van ondernemingen met omzetten van vele tientallen miljoenen en honderden werknemers tot startende ondernemingen met zeer kleine winstmarges en met geen of slechts 1 of 2 personeelsleden.

 

De Stichting "Drentse Onderneming van het Jaar" wil door het jaarlijks toekennen van deze titel haar bewondering en waardering tonen voor al die zeer uiteenlopende, Drentse ondernemingen. Het is haar bedoeling dat de prijs het belang onderstreept van goed ondernemerschap voor de economie en de werkgelegenheid in Drenthe.

 

De inschrijving is geopend. Aanmelden kan tot 2 juni. De finale van de Drentse Onderneming van het Jaar 2017 vindt plaats op donderdag 16 november in theater De Nieuwe Kolk in Assen.

 

De Drentse Onderneming van het Jaar 2016 werd gewonnen door De Groot Installatiegroep uit Emmen.

Man gewond bij valpartij in weiland

Gemaakt: Donderdag, 20 april 2017 18:46

RODEN – Een man is donderdag aan het eind van de middag in een weiland aan de Maatlanden in Roden gevallen en gewond geraakt. De brandweer kwam ter plaatse om het ambulance personeel te assisteren om het slachtoffer op een brandcard uit het weiland naar de ambulance te vervoeren.

 

Vermoedelijk heeft de man een beenbreuk bij z'n onfortuinlijke val overgehouden. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Politie waarschuwt voor gereedschapsdieven

Gemaakt: Donderdag, 20 april 2017 19:12

DRENTHE - 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee.' Dat stelt de politie met het oog op het grote aantal inbraken in bestelwagens die de laatste tijd in Zuidoost-Drenthe plaatsvindt.

 

'De inbraken vinden onder meer plaats op carpoolplaatsen', aldus de politie. 'Wij begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om het gereedschap uit de auto te halen, maar willen wel autobezitters hiervoor waarschuwen.'

Amateurkunstenaars in Drenthe krijgen 40.000 euro te besteden

Gemaakt: Donderdag, 20 april 2017 19:13

DRENTHE - VSBfonds stelt dit jaar 40.000 euro beschikbaar voor Drentse amateurkunstenaars. Het geld is bestemd voor projecten die de deskundigheid of artistieke ontwikkeling van vrijetijdskunstenaars vergroten.

 

Via K&C in Assen en de regeling Maak het in Drenthe kan maximaal 5000 euro per project worden aangevraagd. Dit bedrag kan worden gebruikt om een samenwerking met een professionele kunstenaar te realiseren of bijvoorbeeld voor materiaalkosten.

 

Maak het in Drenthe

Niet iedereen die in zijn of haar vrije tijd muziek maakt, schildert, danst of een andere kunstvorm beoefent is aangesloten bij een vereniging of stichting. Dit betekent dat zij veelal geen beroep kunnen doen op regionale en landelijke fondsen. Dankzij de VSBfonds-regeling Maak het in Drenthe is het voor deze groep kunstbeoefenaars toch mogelijk een financiële bijdrage te ontvangen om samenwerkingsprojecten te realiseren of een product te ontwikkelen. Een bijdrage kan worden aangevraagd via de website www.kcdr.nl. Naast het inhuren van professionals zijn bijdragen mogelijk als er projecten worden gerealiseerd die verschillende kunstvormen samenbrengen, voor een productie of promotie.

 

Muziekvideo's en masterclasses

VSBfonds ondersteunt al drie jaar via Maak het in Drenthe initiatieven van amateurkunstenaars in Drenthe. Zo konden er de afgelopen jaren muziekvideo's worden gemaakt, festivals worden georganiseerd, masterclasses plaatsvinden en een dansproductie onder professionele begeleiding worden gerealiseerd.

 

Werkplaats

In de regeling Maak het in Drenthe is ook geld beschikbaar voor kennisdeling. K&C realiseert bijvoorbeeld een tijdelijke werkplaats op het Taribush Kuna Festival eind juli in Lheebroek. Centraal tijdens deze theaterwerkplaats staat de ontmoeting tussen professionals en vrijetijdskunstenaars.

Mirjam Balkema helpt Drentse boeren bij verduurzamen van bedrijf

Gemaakt: Vrijdag, 21 april 2017 20:14

REGIO - LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Drenthe presenteerden vrijdag 21 april op het melkveebedrijf van de familie Zeldenrijk in Zeijen en in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Jumelet de nieuwe consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

 

Consulent Mirjam Balkema gaat Drentse melkveehouders helpen die alleen of gezamenlijk aan de slag willen met verduurzaming in combinatie met de ontwikkeling van hun bedrijf.

 

De consulent Duurzame Melkveehouderij gaat letterlijk de boer op en ondersteunt Drentse melkveehouders bij het ontwikkelen van hun bedrijf in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid. De activiteiten van de consulent vloeien voort uit het programma Toekomstgerichte landbouw en de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur Drenthe, waarin de partners uit het Groenmanifest een gezamenlijk gedragen koers hebben uitgezet.

 

Ambitie is dat Drentse melkveehouderijbedrijven in 2020 tot de top van grondgebonden melkveehouderij horen en gericht zijn op een duurzame productie. De consulent zal als 'makelaar en schakelaar' verbindingen leggen tussen individuele melkveehouders en de opgaven en ambities die er liggen om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur.

 

Mirjam Balkema werkt in opdracht van de stuurgroep voor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe. Daarin zijn LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe (mede namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), het Drents Agrarisch Jongerencontact en de provincie Drenthe vertegenwoordigd.

 

Meer over Balkema is te vinden op de website Hippe Boerin

Traumahelikopter naar Zuidvelde voor ernstig ongeval

Gemaakt: Zondag, 23 april 2017 03:53

ZUIDVELDE - Een 36-jarige automobilist uit Assen is zaterdagavond laat op de Asserstraat vermoedelijk ernstig gewond geraakt na een eenzijdig ongeval. De bestuurder was door nog onbekende oorzaak met zijn auto in een sloot terecht gekomen.

 

Twee voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten. Ondertussen ontfermden ze zich over het slachtoffer en verleenden eerste hulp. Hij werd door hen uit zijn zwaar beschadigde auto gehaald. Vervolgens werd de 36-jarige overgedragen aan het ambulancepersoneel. De bestuurder werd met vermoedelijk ernstige verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van dit eenzijdige ongeval. Van de automobilist is in het ziekenhuis een bloedproef afgenomen. Op deze manier kan worden gekeken of er mogelijk sprake is geweest van alcohol en/of drugsgebruik.

 

Brandweer, amulance en een mobiel medisch team (MMT) waren aanwezig voor assistentie. De traumahelikopter is geland in een weiland naast de weg.

Tom Coronel presenteert tweede halve finale van de Young Business Award 2017

Gemaakt: Maandag, 24 april 2017 17:53

HOOGEVEEN - De race om de derde en vierde finale-ticket van de Young Business Award (YBA2017) gaat op 2 mei verder in theater De Tamboer.

 

De startups Parkeagle en Jake Food wisten zichzelf tijdens de eerste halve-finale al te plaatsen voor de laatste ronde van de startupcompetitie. De winnaar van de 'Young Business Award 2017' ontvangt dinsdag 6 juni de kristallen award inclusief de prijzenpot van 12.500 euro.

 

Presentator Tom Coronel (bekend van de Dakar) presenteert in theater De Tamber op dinsdag 2 mei de tweede halve-finale van de Young Business Award 2017. Hier proberen de zes starutps: 'Watermelon Messenger, Inkless, Media Distillery, plugify, CC Diagnostics en Storage Share' één van de twee finale-tickets te bemachtigen. "Tijdens elke halve-finale hebben de startups slechts 60 seconden de tijd om hun bedrijf te pitchen. Hierin moeten ze zowel het publiek als de jury zien te overtuigen van hun plannen", aldus Niels Palmers. De twee beste startups ontvangen een finale-ticket en krijgen tijdens de Young Business Award finale in Emmen (op dinsdag 6 juni) de kans om te pitchen voor Jort Kelder en Constantijn van Oranje.

 

Sprout en NoordZ wildcard

De vijfde finalist van de startupcompetitie wordt door de community van de Young Business Award zelf gekozen middels een wildcard (uit alle semifinalisten). Hierop kan iedereen (online) via Sprout (onderstaande link) stemmen op zijn of haar halve-finalist naar voorkeur. De winnaar van de wildcard wordt medio 16 mei bekend gemaakt.

 

Bezoek 2 mei de halve-finale in Hoogeveen

Het bezoeken van de tweede en laatste halve-finale van de Young Business Award 2017 is gratis, maar de inspiratie is onbetaalbaar. Op dinsdag 2 mei kunt u zichzelf laten uitdagen door de meest innovatieve startups van Nederland.

 

Aanmelden als bezoeker voor de halve-finale van de Young Business Award in Hoogeveen kan via deze link.

Druk bezochte informatiebijeenkomst in Nieuw-Roden

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 08:41

NIEUW-RODEN - Maandagavond 24 april heeft LGN in het Dorpshuis Nij Roon voor de inwoners een informatiebijeenkomst georganiseerd. LGN hecht er aan om met de inwoners van de verschillende dorpen in Noordenveld in gesprek te gaan over wat de inwoners bezig houdt in hun eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast vindt LGN het belangrijk om als grootste oppositiepartij inwoners te informeren over haar optreden in de Raad van Noordenveld in de afgelopen periode.

 

De LGN raadsfractie onder leiding van Henk Koekkoek heeft over diverse onderwerpen uitleg gegeven. Onder de inwoners van Nieuw-Roden is er veel belangstelling met betrekking tot de ontwikkelingen rond de Meester de Vries School. Het proces tot nu toe is besproken maar ook de wijze waarop de inwoners samen met de gemeente, de plannenmakers en de politiek samen kunnen optrekken om een zo goed mogelijk gedragen plan te krijgen voor Nieuw-Roden.

 

De LGN fractie is van mening dat de inbreng van de inwoners moet worden meegewogen in de discussie en besluitvorming in de Raad van Noordenveld.

 

De avond is gestart met een het thema De Zorg in Noordenveld. Mevrouw Marriette Brouwer, deskundige bij uitstek en oprichtster van De Buurtzuster heeft de inwoners inzage gegeven in de dagelijkse praktijk van de zorg en verpleging in Noordenveld. Op welke wijze kunt u dat organiseren en wat zijn voor u de persoonlijke gevolgen. In hoeverre kunt u hiervoor een beroep doen op hulp vanuit de gemeente. Op al deze vragen heeft zij vanuit de dagelijkse praktijk een toelichting gegeven. Marriette Brouwer is zeer te spreken over de ZORG informatie op de gemeente site van Noordenveld.

Programma dodenherdenking 4 mei 2017

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 19:36

GEMEENTE NOORDENVELD - Hieronder volget het programma van de dodenherdenking op 4 mei 2017.

 

Bloemleggingen diverse locaties Norg:

 • 16.00 uur monument Oude Asserweg (Bonhagen) in Norg met leerlingen van OBS De Hekakker
 • 18.15 uur monument Voorsteweg in Norg met leerlingen van het Nassaucollege
 • 18.30 uur monument Koelenweg in Huis ter Heide

 

Norg

 • 19.00 uur herdenkingsbijeenkomst in de Margarethakerk in Norg
 • 19.50 uur bloemlegging bij het monument voor de kerk
 • 19.45 uur stille tocht naar de begraafplaats
 • 20.00 uur Last Post gevolgd door 2 minuten stilte
 • Wilhelmus
 • Gedicht en bloemlegging door kinderen van OBS De Hekakker
 • Aansluitend terug naar de Margarethakerk

 

Een

 • 19.00 uur samenkomst in MFA De Schans, Norgerweg in Een
 • 19.40 uur stille tocht vanaf De Schans naar het monument op de begraafplaats
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • Bloemlegging
 • Aansluitend terug naar De Schans

 

Veenhuizen

 • 19.30 uur stille tocht vanaf de Koepelkerk naar het monument bij Esserheem
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • Bloemlegging
 • Aansluitend terug naar parkeerplaats Esserheem waar de stoet wordt ontbonden

 

Peize

 • 19.00 uur binnenkomst
 • 19.10 uur herdenkingsbijeenkomst in de kerk van Peize
 • 19.55 uur stille tocht naar het monument Esweg/Hereweg
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • Bloemlegging
 • Aansluitend terug naar de kerk waar de stoet wordt ontbonden

 

Roderesch

 • 19.15 uur samenkomst in de evangelische gemeentekerk in Roderesch
 • 20.00 uur Last Post gevolgd door 2 minuten stilte
 • Wilhelmus

 

Roden

 • 19.00 uur herdenkingsbijeenkomst in De Pompstee
 • 19.45 uur stille tocht naar het monument op de begraafplaats
 • 20.00 uur 2 minuten stilte gevolgd door het blazen van de Last Post
 • Kranslegging door kinderen van RSG de Borgen, locatie Ronerborg
 • Aansluitend terug naar De Pompstee waar gelegenheid is om een kop koffie te drinken

Ambulancezorg gewoon beschikbaar op Koningsdag

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 20:22

FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag gewaarschuwd voor een groot tekort aan ambulancepersoneel op Koningsdag. De ambulancediensten herkennen zich niet in het beeld dat FNV schetst. Ambulancezorg is gewoon beschikbaar op de verjaardag van de koning.

 

Uit navraag bij de grote steden blijkt dat de paraatheid van de ambulances op Koningsdag op orde is en dat van onverantwoorde situaties geen sprake is.

 

Tekort gespecialiseerde verpleegkundigen
In de zorgsector is sprake van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook de ambulancesector heeft daar last van en moet extra moeite doen om de roosters rond te krijgen. De paraatheid is ondanks de personeelskrapte op peil en het beeld dat FNV schetst is niet juist.

Zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Noordenveld

Gemaakt: Woensdag, 26 april 2017 18:55

RODEN - Op woensdag 26 april 2017 hebben burgemeester Klaas Smid en loco-burgemeester Alex Wekema zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

 

Uitreikingen door burgemeester Klaas Smid:

 • Mw. Jeichien Helder-Boerma, Peize. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Dhr. Henk Buring, Roderwolde. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Mw. Tiny Renkema-Kemkers, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Dhr. Evert Bulten, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Uitreikingen door loco-burgemeester Alex Wekema:

 • Dhr. Henk Hagedoorn, Een. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Mw. Dinie Haaijer-Hindriks, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Dhr. Egbert Brink, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau

 

Mevrouw Jeichien Helder-Boerma (77)

1989-heden, vrijwilliger Culturele Kring Peize:
Vanaf 1989 tot heden is mevrouw Helder vrijwilliger bij de 'Culturele Stichting Drentse Activiteiten Peize', thans de 'Culturele kring Peize'. Zij werkt samen met de stichting Welzijn in Noordenveld (stichting WiN), verzorgt optredens voor peuters en basisschoolleerlingen en organiseert voorleesochtenden in het Drents organiseert voor de basisscholen.

 

1998-2004, voorzitter en lid van de activiteitencommissie van de Nivon:

Mevrouw Helder was van 1998 tot 2004 voorzitter van de Nivon-afdeling Roden-Leek-Peize en lid van de activiteitencommissie en organiseerde tal van activiteiten en cursussen op het gebied van cultuur en natuur.

 

2004-heden, vrijwilliger 'Huus van de Taol':
Mevrouw Helder is een zogenaamde 'keurnoot'. Een keurnoot helpt mee de streektaal uit te dragen. Zij helpt mee met algemene werkzaamheden voor de vereniging en organiseert en coördineert daarnaast het voorlezen in het Drents op de basisscholen. .

 

2006-2014, vrijwilliger dagopvang 'De Stiel':
Dagopvang 'De Stiel' is voor ouderen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contacten, of geen zinvolle dagbesteding meer kunnen realiseren in hun thuissituatie.

 

2008-heden, vrijwilliger stichting steun onderhoud dorpskerk Peize (SSODP):
Mevrouw Helder is bestuurslid van de SSODP. De stichting heeft als doel het vergaren van donaties voor het onderhoud van de buitenkant van de kerk en het omliggende kerkhof.

 

De heer Henk Buring (62)

1975-2010, vrijwilliger Korfbalvereniging ODA Roderwolde:
De heer Buring had binnen de vereniging verschillende functies Zo was hij, 6 jaar wedstrijdsecretaris, 6 jaar penningmeester, 25 jaar toto-lotto functionaris, jarenlang organisator van het jaarlijkse verenigingstoernooi . Hij heeft meegeholpen met het opzetten van het jubileumboek ter gelegenheid van de viering van het 35 jarig bestaan van de vereniging.

 

1982-2011, bestuurslid Vereniging voor Dorpsbelangen Roderwolde e.o.:
Als secretaris en vicevoorzitter voor Dorpsbelangen, behartigde hij de belangen van de inwoners bij de realisatie van de Haven in Roderwolde, de aanleg van het waterbergingsgebied De Onlanden, de realisering van het kunstwerk over het oerbos en de coördinatie van de vrijwilligerswerkzaamheden en de inzet van het materiaal bij de bouw van de Multi Functionele Accommodatie De Doefkamp. Ook was hij actief betrokken bij het organiseren van de vroeger gehouden autocross in Roderwolde,en was hij voorbereider van de verbouw en inrichting van het 'Rowolmer archief'.

 

1988-heden, bestuurslid en vrijwilliger Tennisvereniging Roderwolde:
De heer Buring was van 1988 tot begin 2016 bestuurslid van de tennisvereniging. Hij nam altijd het voortouw en geeft nog steeds leiding bij alles wat met de tennisbaan te maken heeft. De heer Buring organiseert daarnaast toernooien en verzorgt promotieactiviteiten.

 

Mevrouw Tiny Renkema-Kemkers (65)

2007-heden, bestuurslid van de Historische Vereniging Roon:
Mevrouw Renkema is bestuurslid. Zij vertegenwoordigt het bestuur bij de redactievergaderingen van het tijdschrift en organiseert mede de 'Rôneravonden/-middagen'. Zij is heel actief in het archief en houdt zich bezig met de lopende zaken in de vereniging.

 

2000-2007, bestuurslid Vrouwen van Nu in Roden:
Ze was bestuurslid van 2000-2003, penningmeester en vicevoorzitter van 2003-2006 en voorzitter van 2006-2007. Mevrouw Renkema heeft medewerking verleend aan de actie NBvP 'Vrouwen van Nu' Noordenveld: 'te vinden in het donker', reflecterende huisnummerbordjes, Noodzaak! En is nog steeds actief binnen de leiding van de gymnastiekgroep voor de Vrouwen van Nu.

 

1997-heden, lid comité Open monumentendagen gemeente Noordenveld:
Zij organiseert de Open Monumentendagen in Roden. Haar inzet en houding wekt enthousiasme bij anderen. Zodoende weet zij telkens weer mensen te betrekken bij evenementen en activiteiten.

 

2008-heden, organisatie van de Meertmoand, Dialektmoand:
Mevrouw Renkema organiseeert samen met een paar andere leden van het comité deze activiteit in maart om de culturele waarde van de streektaal onder de aandacht van de mensen te brengen.

 

1998-heden, vrijwilliger in het verzorgingscentrum 'De Hullen' in Roden:
Mevrouw Renkema is al vanaf 1998 wekelijks actief als vrijwilliger bij het Verzorgingscentrum De Hullen te Roden. De wijze waarop zij de bewoners begeleid is er een waarbij de bewoners zoveel mogelijk zelf inbreng hebben.

 

De heer Evert Bulten (75)

1994-2001, vrijwilliger begeleiding meervoudig gehandicapten Stichting Welzijn Zonhove in Son, Brabant.

 

2001-heden, vrijwilliger begeleiding meervoudig gehandicapten Woonzorgcentrum Stichting De Zijlen in Tolbert:
De heer Bulten begeleidt meervoudig gehandicapten voor de Stichting 'De Zijlen' in Tolbert. De cliënten zijn mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Zonder vrijwilligers hebben zij beduidend minder beweging en actie in hun leven. Het is niet eenvoudig om mensen met ernstige meervoudige beperkingen te ondersteunen. Cliënten met EMD vragen om veel meer dan gemiddelde aandacht. Het gaat om complexe zorg.

 

De heer Henk Hagedoorn (55)

1975-1986, vrijwilliger voetbalvereniging GOMOS, Norg
De heer Hagedoorn was trainer-begeleider van een jeugdelftal en trad af en toe op als scheidsrechter. Ook trainde hij twee dameselftallen. Het eerste dameselftal is onder zijn leiding kampioen geworden.

 

1986-2010, vrijwilliger en medeoprichter van de loopgroep Norg
De heer Hagedoorn is medeoprichter van de loopgroep in Norg en heeft de Noord Drenthe loop opgericht en heeft de Bastiaannetcross opgericht, een cross door de bossen van Norg, iedere laatste zaterdag in november. Hij regelde ook de deelname van de loopgroep aan activiteiten, zoals de run van Winschoten en de Dijkenloop. De heer Hagedoorn werd voorzitter van de stichting loopsport Norg die enige jaren later is opgericht.

 

1994-heden, vrijwilliger/voorzitter van de buurtvereniging Norgerweg, Een
De heer Hagedoorn is eerst lid geweest en werd daarna voorzitter van de buurtvereniging Zijn werkzaamheden bestaan uit het organiseren van activiteiten voor de buurt/straat

 

1988-2006, vrijwilliger Sportvereniging Een (SV EEN)
De heer Hagedoorn was voetbaltrainer bij de jeugd en de senioren. Hij is ook regelmatig scheidsrechter geweest en organiseerde de jaarlijkse wedstrijd van de ouders tegen de voetballers.

 

2007-heden, vrijwilliger schaatsvereniging Noordenveld/Noord-Oost Drenthe
De heer Hagedoorn is voorzitter van de vereniging en regelt de uitgifte van baankaarten. Hij is contactpersoon voor de KNSB en de gemeente Tynaarlo en is spreker en jurylid bij langebaan- en marathonwedstrijden.

 

2004-heden, voorzitter-secretaris van de skeelervereniging De Draai, Haulerwijk
De heer Hagedoorn is voorzitter en secretaris en medeorganisator van het Nederlands kampioenschap in-line skaten. Hij is spreker bij clubwedstrijden en marathonwedstrijden in de gehele noordelijke regio en had een groot aandeel gehad in de baanverbreding van de skeelerpiste in Haulerwijk. Hij organiseert mede clinics om de jeugd enthousiast te maken voor de sport.

 

2005-heden, vrijwilliger bij de KNSB
Als vrijwilliger bij de KNSB is hij onder meer jurylid bij baan- , marathon- en wegwedstrijden en is spreker bij deze wedstrijden, verspreid over het land.

2012-heden, wedstrijdcommissaris KNSB, gewest Drenthe
De heer Hagedoorn is als jurylid mede verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden, is bochtencommissaris bij het marathonschaatsen en is spreker bij wedstrijden marathonschaatsen.

 

1992-2008, vrijwilliger Asser Atletiek Club '61 (AAC '61)
De heer Hagedoorn was trainer van de loopgroep. Hij organiseerde activiteitenzoals "Rondje IJsselmeer" . Hij liep zelf ook mee bij deze grote activiteiten.

 

2004-heden, Live-radioverslag doen van skeelerwedstrijden
De heer Hagedoorn brengt iedere zondag een live-verslag uit op de radio van skeelerwedstrijden.

 

Mevrouw Dinie Haaijer-Hindriks (71)

1990-heden, vrijwilliger, coördinerend gastvrouw bij het UMCG Groningen

 

Mevrouw Haaijer is al meer dan 25 jaar vrijwillig gastvrouw bij het UMCG Groningen. Zij begeleidt patiënten en heeft een signalerende functie om patiënten te ondersteunen. Zij geeft aandacht en tijd aan degenen die dat even nodig hebben. Daarnaast maakt zij roosters voor de vrijwilligers. Bovendien is zij een vraagbaak voor de vrijwilligers en organiseert zij de vergaderingen.

 

1995-2009, vrijwilliger speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden
Als vrijwilliger van Speelgoedmuseum Kinderwereld was mevrouw Haaijer actief bij met name het baliewerk. Eén van haar sterke punten was het enthousiast vertellen over het wel en wee van het museum en wat er zoal te zien was. Vertellen is een gave van haar.

 

De heer Egbert Brink (77)

1957-heden, lid/bestuurslid/penningmeester EHBO District Drenthe
De heer Brink is al sinds 1957 vrijwilliger. Van 1983 tot 1990 was hij penningmeester van de plaatselijke EHBO afdeling in Roden. Sinds 1992 is hij penningmeester van het District Drenthe van de EHBO. Als EHBO-er bij het Rode Kruis is hij onder andere ingezet bij de treinkapingen, de gijzelingsactie in Boven-Smilde en op de vakantieboot voor gehandicapten, de Henry Dunant.

 

De heer Brink is al docent eerste hulp sinds 1972 en heeft in die functie talloze vrijwilligers opgeleid voor het EHBO-diploma.

 

1957-1983, Lid/vrijwilliger Het Nederlandse Rode Kruis
De heer Brink werd in 1957 lid geworden van het Nederlandse Rode Kruis en is hij als vrijwilliger met regelmaat ingezet op EHBO-posten bij evenementen en gebeurtenissen.

 

1993-2003, vrijwilliger/bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Roden
De heer Brink heeft sinds de oprichting van de Afdeling Roden in 1983 als secretaris de Afdeling bestuurd.

 

1972-2012, Docent EHBO
De heer Brink heeft 40 jaar lang EHBO cursussen gegeven. Vaak meerdere cursussen per week.

 

2015-heden, Lid landelijke verenigingsraad KNV EHBO
Als lid van de verenigingsraad houdt de heer Brink toezicht op het functioneren van het landelijk bestuur en het landelijk bureau in Zeist.

Kampoverlevenden vertellen op 4 mei tijdens herdenking Westerbork

Gemaakt: Vrijdag, 28 april 2017 17:56

HOOGHALEN - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Jodenster werd ingevoerd in Nederland, een van de reeks anti-Joodse maatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die zorgden ervoor dat Joden werden gesignaleerd, geïsoleerd en gedeporteerd.

 

Dé ster

Op 4 mei spreekt Alphons Katan een overdenking uit. Na mei 1940 werd hij 'opeens Joods' genoemd. Alphons' vader en moeder verzetten zich hiertegen en weigerden de ster te dragen. Toen de ouders van Alphons in 1942 werden opgepakt, werd hij bij een bevriend Joods echtpaar ondergebracht. Hij herinnert zich nog levendig dat hij met onmiddellijke ingang dé ster moest dragen. Alphons kwam in kamp Westerbork terecht, maar werd vrijgelaten en overleefde de oorlog. Zijn ouders trof een ander lot. Alphons' moeder werd in Auschwitz vermoord, zijn vader werd het slachtoffer van medische experimenten in een nevenkamp van Mauthausen.

 

Jonge generaties

Mirjam Krieg komt tijdens de oorlog met haar ouders en zusje terecht in kamp Westerbork waarna ze naar Bergen-Belsen worden gedeporteerd. Het gezin Krieg gaat aan het eind van de oorlog mee in het zogeheten 'Verloren Transport', dat bij Tröbitz door de Russen werd bevrijd. Met haar kinderen en kleinkinderen vertelt Mirjam haar verhaal. Na de oorlog heeft haar vader, Hans Krieg, het lied Waar zijn de Joden van Amsterdam? geschreven. Dit nummer zal voorafgaand aan de Stille Tocht gespeeld worden door musici van het Prins Claus Conservatorium.

Een van de winnaars van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd van het Nationaal Comité 4 en 5mei, Thijs de Lange, draagt zijn gedicht Een plein voor. Er zijn ook studenten van Pabo's bij het programma betrokken. Rinske Heuker en Frédérique Olthof van het dr. Nassau College Quintus uit Assen lezen de namen van uit kamp Westerbork gedeporteerde kinderen voor. Clint Weijers uit Westerbork doet de juniorlezing.

 

Niet vergeten

De muzikale bijdragen komen dit jaar van Douwe Bob. Hij zal de nummers Pass it On en Fine Line spelen als eerbetoon aan alle slachtoffers en oorlogsgetroffenen. "Het is voor mij een grote eer om gevraagd te worden om te spelen tijdens deze belangrijke herdenking op deze zeer belangrijke plek", aldus Douwe Bob. "Om het heden te begrijpen moet je het verleden kennen. Het is, nu misschien wel meer dan ooit, erg belangrijk dat we niet vergeten wat er is gebeurd."

 

De Dodenherdenking op 4 mei 2017 bij het Nationaal Monument Westerbork is voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 19.00 uur en live te volgen via RTV Drenthe. Het museum van Kamp Westerbork is na de herdenking geopend en gratis te bezoeken. Voor het volledige programma en veel gestelde vragen over de 4 mei herdenking kijkt u op de website www.kampwesterbork.nl.

Eurokaartje wordt duurder vanaf 1 mei

Gemaakt: Vrijdag, 28 april 2017 18:08

REGIO - Reizen met een Eurokaartje wordt vanaf 1 mei duurder. Voor een korte rit betaalt de reiziger dan 2,50 euro in plaats van 2 euro. Dat meldt het OV bureau Groningen-Drenthe vrijdag.

Omdat de geldigheid binnen een aantal zones is gewijzigd, stijgen - afhankelijk van de reisafstand – ook de overige Eurokaartjestarieven. In overleg met de vervoerder en chauffeurs is ook het aantal soorten kaartjes in de bus verminderd. Met een Eurokaartje van 2,50 euro, een Eurokaartje van 5 euro en een combinatie van deze kaartjes kunnen alle reizen in Groningen en Drenthe worden gemaakt.

 

Bevorderen OV-chipkaart

De tarieven en geldigheidsduur van de Eurokaartjes wijzigen, omdat het OV-bureau het reizen met de OV-chipkaart wil bevorderen. Met de OV-chipkaart is de reiziger in vrijwel alle gevallen goedkoper uit. Nieuw is ook dat houders van een (persoonlijke) OV-chipkaart met het 40/4 kortingsproduct vanaf 1 mei ook vóór 7 uur 's ochtends korting krijgen in de bussen van Groningen en Drenthe. Het 40/4 product is al geldig ná 09.00 uur op doordeweekse dagen én in de weekenden en vakanties de hele dag. Het Sterabonnement is vanaf 1 mei ook geldig in de nachtbus.

 

Pinautomaten

Landelijk speelt al geruime tijd de discussie over veiligheid van buschauffeurs en het weghalen van contant geld uit de bussen van het openbaar vervoer. Mede in het licht van die discussie wil het OV-bureau het gebruik van de OV-chipkaart stimuleren en betalen met contant geld in de bus ontmoedigen.

 

Op den duur is het streven om in al het openbaar vervoer in Nederland geen geld meer in de bus te hebben. Hiervoor worden verschillende andere betaalwijzen geïntroduceerd zoals een eerste proef met pinautomaten in Q-link blauw. Daarnaast vinden landelijk veel experimenten plaats met nieuwe betaalwijzen, o.a. via de smartphone en betalen met bankpas of creditcard.

Trap niet in deze nepmail namens SNS Bank

Gemaakt: Vrijdag, 28 april 2017 19:42

Er is een phishingmail in omloop uit naam van SNS Bank. Verwijder de mail direct en waarschuw mensen in uw omgeving.

 

In de nepmail staat dat uw contactgegevens niet compleet zijn. Om die aan te vullen, wordt u zogenaamd verwezen naar de website van SNS. Die is bijna identiek aan de echte website van de bank. Zelfs het groene slotje voor de URL (link in de browser) is te zien. Normaal gesproken staat dat slotje voor een veilige verbinding.

 

Zelf controleren
Oplichters gebruiken vaker dat soort trucs. Phishingmails worden beter geformuleerd en websites beter nagebouwd. Het is verstandig om altijd eerst even met de muis op een link in een verdachte mail te gaan staan, zonder te klikken. Dan verschijnt linksonder de URL. Ook in deze mail is te zien dat het om een rare, neppe URL gaat die totaal anders is dan de URL van de werkelijke SNS-site.

 

Zo herken je nepmails
Om problemen te voorkomen, kunt u altijd zelf internet starten en de website van uw bank opzoeken. Bij twijfel, bel uw bank.

Administratie voormalig Kamp Westerbork zit vol fouten over geschiedenis gedeporteerde Joden

Gemaakt: Zaterdag, 29 april 2017 19:36

HOOGHALEN - Bij een grootschalige controle van de kampadministratie van voormalig kamp Westerbork zijn onderzoekers gestuit op meer dan duizend fouten in de geschiedenis van gedeporteerde Joden. Dat meldt De Volkskrant.

 

De gedeporteerden zijn bijvoorbeeld na de oorlog bestempeld als overleden terwijl ze nooit officieel dood zijn verklaard of met een verkeerde naam op transport gezet. De onderzoekers hebben ook mensen ontdekt die in archieven als dood of vermist te boek stonden terwijl ze waren teruggekeerd uit een concentratiekamp.

 

Databank

Toen het herinneringscentrum een databank op wilde zetten met alle gegevens over de deportaties en de namen van de transportlijsten een voor een begon in te voeren, bleek dat veel informatie niet klopte. Drie jaar geleden is daarom een speciaal team aan het werk gegaan dat zoveel mogelijk onzekerheden moet zien weg te nemen.

 

Westerbork-directeur Dirk Mulder zegt tegen de landelijke krant dat het van groot belang is dat alle fouten, hoe klein ook, worden hersteld. 'Ieder mens heeft er recht op om op een correcte manier in geschreven of gesproken woord te blijven voortleven.'

Sven Kramer breekt sleutelbeen tijdens de Zuidenveldtour

Gemaakt: Zaterdag, 29 april 2017 21:32

DRENTHE - Sven Kramer heeft zaterdagmiddag zijn sleutelbeen gebroken. De topschaatser kwam ten val tijdens de Zuidenveldtour in Drenthe.

 

Kramer stapte na de val direct af, zo schrijft RTV Drenthe. De schaatser van Team LottoNL-Jumbo is in voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar in Zuid-Korea.

Grote heidebrand bij Gasselte

Gemaakt: Zondag, 30 april 2017 16:13

GASSELTE - De grote heidebrand bij bungalowpark Wanderswoud bij Gasselte is inmiddels onder controle. De brandweer gaf rond 13.30 uur het sein brandmeester.

 

In totaal is er ruim twee hectare heide in vlammen opgegaan, meldt RTV Drenthe. De brandweer moest flink opschalen en bestreed de brand met meerdere korpsen.

 

Moeilijk te bereiken
De brand was moeilijk te bereiken en in eerste instantie kon niet worden geblust, omdat er geen water was. Dat probleem is inmiddels opgelost door het oproepen van zogenoemd 'groot water transport'. Deze vrachtwagens halen water uit een nabijgelegen meer en brengen dat naar de plek van de brand.

Geen bedreiging
Volgens de woordvoerder van de brandweer vormde het vuur geen bedreiging voor het naastgelegen bungalowpark Wanderswoud. De rook trok richting Gasselte.

Graspollenseizoen barst deze week los

Gemaakt: Zondag, 30 april 2017 17:04

REGIO - De kans op hooikoortsklachten door graspollen neemt deze week flink toe. Nu het koude weer, met regelmatig nachtvorst, voorbij is zal het gras massaal tot bloei komen. Het warmere weer veroorzaakt een ware pollenexplosie.

 

Vanaf donderdag is het bovendien overwegend droog, waardoor de hoeveelheid pollen in de lucht steeds verder toeneemt.

 

Vandaag is het vrij zonnig en warmt het op naar 16 graden in het Waddengebied, 19 in het midden van het land en 20 à 21 graden in het zuiden en in de westelijke duingebieden. In combinatie met het aanwezige bodemvocht, door de buien van afgelopen week, is het groeizaam weer. En dus is er kans op hooikoortsklachten.

 

Vannacht, morgen en dinsdag valt met uitzondering van het noordoosten af en toe regen en wordt de lucht nog een keer gereinigd. Woensdag valt regionaal ook nog regen, maar daarna breekt een overwegend droge periode aan en valt nog slechts een lokale bui. Zo'n bui zal nauwelijks verlichting brengen, want de wind voert al snel weer pollen uit de omgeving aan. Met een noordoostenwind wordt vanaf dinsdag ook veel pollen vanuit Duitsland aangevoerd. Alleen het Waddengebied profiteert van schone zeelucht.

 

Hooikoortsmedicatie nodig op Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag verloopt waarschijnlijk droog met regelmatig zon en maxima op de meeste plaatsen van 15 of 16 graden. De temperatuurverwachting is nog onzeker, maar de kans dat het geheel droog blijft is groot. Mensen met graspollenallergie die naar buiten gaan doen er goed aan om hun medicatie af te stemmen op ongunstige condities.

 

Afgelopen weken waren vrij gunstig

Het koude weer, met flinke vorst in de nacht, heeft de groei en bloei van het gras de afgelopen weken vertraagd. Ook vielen er zeer regelmatig buien en voerde een stevige noordwestenwind schone zeelucht aan. Na het buiige weer zit er veel vocht in de bodem. Omdat de nachtvorst verleden tijd is en het overdag dagelijks opwarmt naar een graad of 15 zal het gras deze week ineens massaal tot bloei komen.

 

Laatste bloeiende berken en eerste bloeiende kruiden

Vooral het zeer sterk allergeen graspollen zal veel klachten veroorzaken, maar ook enkele bloeiende berken zijn nog verantwoordelijk voor hooikoortsoverlast. De bomen raken komende tijd snel uitgebloeid. Kruiden als zuring en weegbree beginnen juist te bloeien. Deze verspreiden licht tot matig allergeen pollen.

Qbuzz zet extra bussen in op 5 mei

Gemaakt: Maandag, 01 mei 2017 16:35

REGIO - Bussen in Friesland, Groningen en Drenthe rijden vrijdag 5 mei volgens een aangepaste dienstregeling. Daarnaast worden er extra bussen ingezet naar de Bevrijdingsfestivals in Groningen, Assen en Zwolle.

 

Reizen met de extra bussen kan overdag en 's nachts gewoon met de OV-chipkaart. Sterabonnementen en het studentenreisrecht zijn geldig en een kaartje kopen bij de chauffeur kan ook.

 

Om welke buslijnen gaat het?

 • Q-link 3 Lewenborg – Leek: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route.
 • Q-link 4 Beijum – Roden: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route.
 • Lijn 85 Oosterwolde – Groningen: rijdt ’s middags extra ritten en ’s avonds elk uur.
 • Lijn 133 Surhuisterveen – Groningen: rijdt van 12 tot middernacht 2 keer per uur.
 • Qliner 300 Groningen – Emmen: rijdt tot na middernacht 4 tot 6 keer per uur.
 • Qliner 304 Drachten – Groningen: rijdt de hele middag en avond 4 tot 6 keer per uur.
 • Qliner 309 Groningen – Assen: rijdt de hele dag 2 tot 4 keer per uur.
 • Qliner 312 Groningen – Stadskanaal: rijdt de hele dag 2 keer per uur.
 • Q-link 5 Groningen – Zuidlaren – Annen, Q-link 6 Groningen – Appingedam, lijn 20 Meppel – Assen en lijn 51 Groningen – Onnen rijden op 5 mei extra bussen.

Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

Gemaakt: Maandag, 01 mei 2017 16:46

REGIO - Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar vandaag start officieel het zwemseizoen. Reden voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen.

 

Hierbij wordt onderzocht of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. In de zomermaanden controleert het waterschap iedere twee weken deze wateren.

De zwemplaatsen waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd, zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Er wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt én wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden.

 

Digitaal inzichtelijk

De waterkwaliteit van de officieel aangewezen zwemwateren in Nederland is digitaal inzichtelijk op de website zwemwater.nl en via de Zwemwater App.

 

Het waterschap adviseert alleen in wateren te zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. In het gebied van WDODelta zijn dit het Blauwe Meer (Hoogersmilde), Ter Horsterzand (Beilen), Ieberenplas, 't Loomeer (Schoonloo), Schoonhoven (Hoogeveen), De Tussenboerslanden (Nijeveen), de Belterwijde-west (surfrand), de Bovenwijde bij het eilandje (Giethoorn), de Wythmenerplas, de Agnietenplas en de Milligerplas (Zwolle), De Zwarte Dennen (IJhorst), Heidepark (Lemelerveld) en kolkbad De Lange Kolk (Den Nul).

 

Voor vragen, klachten of informatie kan contact worden opgenomen met de zwemwatertelefoon van de provincie Drenthe 0592-365555.

Bent u woningeigenaar en wilt u zelf energie opwekken?

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:09

NOORDENVELD - Bent u woningeigenaar en wilt u zelf energie opwekken? Kom dan op donderdag 11 mei aanstaande om 19.30 uur naar Café Ensing, Hoofdstraat 52 in Peize. 
(in verband met de organisatie, wel graag even aanmelden)

 

 

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de avond krijgt u tips hoe aan de slag te gaan met de aanschaf van zonnepanelen of zonneboiler, komt u erachter hoe geschikt uw dak is en hoort u welke subsidies en financieringsmogelijkheden er zijn. Ook krijgt u informatie over de 'Zonnelening'.

 

Bedrijvenmarkt

Op de bedrijvenmarkt kunnen lokale en regionale bedrijven u adviseren over de aanschaf van zonnepanelen en zonneboiler en informeren zij u graag over alle nieuwe ontwikkelingen. Ook kunt u rechtstreeks vragen voorleggen aan het Drents Energieloket.

 

Drents Energieloket

Het Drents Energieloket is een samenwerkingsverband van 18 partners waaronder alle Drentse gemeenten. Op www.drentsenergieloket.nl kunt u terecht met vragen over het energiezuiniger maken van uw woning: Welke stappen kunt u nemen? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor?
Heeft u vragen, dan is het loket telefonisch en via e-mail te bereiken. Het Drents Energieloket voorziet u van onafhankelijke adviezen en is niet gelieerd aan bedrijven. Tijdens de bijeenkomst is er een adviseur van het Drents Energieloket aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

Meer informatie

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst. Entree is gratis, maar wel graag vooraf aanmelden. Meer informatie over de campagne Zon zoekt Drent vindt u op www.zonzoektdrent.nl

Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe gestart

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:19

REGIO - De 35 gemeenten van Groningen en Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe gaan op zoek naar taxibedrijven die vanaf 1 januari 2018 publiek vervoer gaan verzorgen. De richtlijnen waaraan vervoerders zich moeten houden zijn in overleg met de reizigers opgesteld.

 

Onder publiek vervoer verstaan we alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de Hubtaxi (nu nog Regiotaxi) en de Buurtbus.

 

Start inkooptraject
Op 5 april heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de aanbesteding aangekondigd via TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland waar opdrachtgevers en ondernemingen elkaar vinden. Taxivervoerders kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opdracht voor het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. De opdracht betreft een contract voor vier en een half jaar, met de optie om nog twee maal met twee jaar te verlengen. De opdrachtsom bedraagt in totaal circa 35 miljoen euro per jaar, verdeeld over zeven percelen.

 

Meedoen aan de aanbesteding?
Taxivervoerders die mee willen doen aan de aanbesteding, moeten zich aan bepaalde richtlijnen houden. Deze zijn in nauw overleg met de Klankbordgroep reizigers opgesteld. In de Klankbordgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van reizigersgroepen en belangenorganisaties. De sluitingsdatum voor de aanbesteding is 20 juni 2017. Kijk voor meer informatie op de website www.publiekvervoer.nl.

 

Geen veranderingen voor reizigers in 2017
Naar verwachting wordt de aanbesteding in september 2017 afgerond, dan is bekend welke bedrijven het vervoer gaan verzorgen vanaf 2018. Voor mensen met een Wmo-pas verandert er dus dit jaar niets. Eventuele wijzigingen in 2018 (bijvoorbeeld het afspreken van een rit) worden vroegtijdig gecommuniceerd. De huidige vervoerders van het leerlingenvervoer rijden het hele schooljaar 2017/2018 nog door.

Jonge Drenten krijgen jodiumtabletten

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:27

REGIO - De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een ongeval met een kernreactor. De overheid verspreidt daarom vanaf september jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen.

 

De kans op een kernongeval is zeer klein. Kernreactoren moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich niet aan landsgrenzen houden, heeft Nederland de zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

 

Wanneer in België of Duitsland een kernongeval plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor Nederland. Want enkele kernreactoren in België en Duitsland liggen vlakbij de Nederlandse grens.

 

De overheid wil dat de maatregelen die in Nederland, België en Duitsland genomen worden bij een mogelijk kernongeval hetzelfde zijn. Nederland heeft daarom de zones waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken, opnieuw vastgesteld. Er zijn kerncentrales in Borssele (NL), Petten (NL), Doel (B), Tihange (B), Mol (B) en Emsland (Duitsland).

 

Werking van jodiumtabletten

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Deze stoffen verspreiden zich via de lucht. Hoe verder weg van het ongeval, hoe minder radioactieve stoffen meestal nog in de lucht zitten.

 

Eén van de radioactieve stoffen die kan vrijkomen is radioactief jodium. Dit kan in het lichaam terecht komen door inademing. In het lichaam neemt de schildklier het radioactieve jodium op. Later kan dan schildklierkanker ontstaan.

 

Door op advies van de overheid op het juiste moment een jodiumtablet in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op. De kans om schildklierkanker te ontwikkelen neemt dan af.

 

Wie krijgen jodiumtabletten

De Rijksoverheid verspreidt jodiumtabletten als voorzorgsmaatregel aan de volgende groepen:

 • mensen tot en met 40 jaar die in een zone van 0-20 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen;
 • mensen tot 18 jaar die in een zone van 20-100 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen.

 

Rond de kerncentrale Emsland in Duitsland geldt een zone van 0-25 en 25-100 km. Dit heeft te maken met het grotere vermogen van die centrale.

 

Ongeboren baby’s en kinderen tot 18 jaar lopen het meeste risico om later schildklierkanker te krijgen door opname van radioactief jodium. De kans op schildklierkanker door radioactief jodium neemt af naarmate mensen ouder zijn. Mensen vanaf 41 jaar krijgen daarom geen jodiumtabletten van de Rijksoverheid.

De verspreiding van de pillen moet onder meer plaatsvinden via GGD-punten en apotheken.

 

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Bussen en treinen staan stil tijdens Dodenherdenking

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:55

REGIO - Alle treinen en bussen staan donderdag om 20.00 uur tijdens Nationale Dodenherdenking twee minuten stil.

 

Alle buschauffeurs en machinisten hebben de instructie gekregen het voertuig, indien mogelijk, op een veilige plaats stil te zetten.

 

Bij de Nationale Dodenherdenking worden alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het hele land door middel van twee minuten stilte herdacht. Uit respect hiervoor staan alle bussen en treinen waar mogelijk van 20.00 tot 20.02 uur stil.

 

De twee minuten stilte geldt ook voor de perrons en de stationswinkels.

Aantal verkeersdoden in Drenthe naar verhouding het hoogst

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 21:39

DRENTHE - In Drenthe is het aantal verkeersdoden onder automobilisten naar verhouding het hoogst van heel Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 

In 2016 kwamen in Nederland 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam.

 

Onder bestuurders van personenauto's vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst.

 

Aantal slachtoffers per autokilometer

In de provincies Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten, ruim een derde van het totaal. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten het laagst.

 

Dit beeld verandert als rekening wordt gehouden met de afstanden die per provincie worden gereden. In Drenthe en Zeeland is dan het aantal verkeersdoden onder automobilisten naar verhouding het hoogst en in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland het laagst.

 

Leeftijd

In 2016 kwamen 231 inzittenden van een personenauto om het leven, dit waren 186 bestuurders en 45 passagiers. Hiernaast overleden onder andere 189 fietsers, 51 voetgangers, 38 bestuurders van een scootmobiel, 41 brom- en snorfietsers, en 45 motorrijders bij een verkeersongeluk.

 

Een vijfde van de overleden autobestuurders tussen de 18 en 25 jaar. In de afgelopen vijf jaar verongelukten 187 automobilisten die tussen de 18 en 25 jaar oud waren. Dit is 22 procent van alle verongelukte autobestuurders, waarmee de jongere automobilisten de groep vormen met de meeste dodelijke auto-ongelukken.

 

Het aandeel autobestuurders die omkomen bij een ongeluk is bij 75-plussers lager dan bij jongeren. De afstand die 75-plussers gemiddeld per dag met de auto afleggen, is echter met 5 kilometer ruim twee keer kleiner dan de 12 kilometer die 18- tot 25-jarigen gemiddeld afleggen op een dag.