Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 12:29:09 Loos: Oorzaak Bakken/braden Oms Alarm Ap26 De Borgen Interzorg Roden Daan... Prio Eenheid | Roden - Blusgroep A Brandweer Noordenveld Drenthe
zaterdag 20 oktober 2018

Archief

Programma dodenherdenking 4 mei 2017

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 19:36

GEMEENTE NOORDENVELD - Hieronder volget het programma van de dodenherdenking op 4 mei 2017.

 

Bloemleggingen diverse locaties Norg:

 • 16.00 uur monument Oude Asserweg (Bonhagen) in Norg met leerlingen van OBS De Hekakker
 • 18.15 uur monument Voorsteweg in Norg met leerlingen van het Nassaucollege
 • 18.30 uur monument Koelenweg in Huis ter Heide

 

Norg

 • 19.00 uur herdenkingsbijeenkomst in de Margarethakerk in Norg
 • 19.50 uur bloemlegging bij het monument voor de kerk
 • 19.45 uur stille tocht naar de begraafplaats
 • 20.00 uur Last Post gevolgd door 2 minuten stilte
 • Wilhelmus
 • Gedicht en bloemlegging door kinderen van OBS De Hekakker
 • Aansluitend terug naar de Margarethakerk

 

Een

 • 19.00 uur samenkomst in MFA De Schans, Norgerweg in Een
 • 19.40 uur stille tocht vanaf De Schans naar het monument op de begraafplaats
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • Bloemlegging
 • Aansluitend terug naar De Schans

 

Veenhuizen

 • 19.30 uur stille tocht vanaf de Koepelkerk naar het monument bij Esserheem
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • Bloemlegging
 • Aansluitend terug naar parkeerplaats Esserheem waar de stoet wordt ontbonden

 

Peize

 • 19.00 uur binnenkomst
 • 19.10 uur herdenkingsbijeenkomst in de kerk van Peize
 • 19.55 uur stille tocht naar het monument Esweg/Hereweg
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • Bloemlegging
 • Aansluitend terug naar de kerk waar de stoet wordt ontbonden

 

Roderesch

 • 19.15 uur samenkomst in de evangelische gemeentekerk in Roderesch
 • 20.00 uur Last Post gevolgd door 2 minuten stilte
 • Wilhelmus

 

Roden

 • 19.00 uur herdenkingsbijeenkomst in De Pompstee
 • 19.45 uur stille tocht naar het monument op de begraafplaats
 • 20.00 uur 2 minuten stilte gevolgd door het blazen van de Last Post
 • Kranslegging door kinderen van RSG de Borgen, locatie Ronerborg
 • Aansluitend terug naar De Pompstee waar gelegenheid is om een kop koffie te drinken

Ambulancezorg gewoon beschikbaar op Koningsdag

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 20:22

FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag gewaarschuwd voor een groot tekort aan ambulancepersoneel op Koningsdag. De ambulancediensten herkennen zich niet in het beeld dat FNV schetst. Ambulancezorg is gewoon beschikbaar op de verjaardag van de koning.

 

Uit navraag bij de grote steden blijkt dat de paraatheid van de ambulances op Koningsdag op orde is en dat van onverantwoorde situaties geen sprake is.

 

Tekort gespecialiseerde verpleegkundigen
In de zorgsector is sprake van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook de ambulancesector heeft daar last van en moet extra moeite doen om de roosters rond te krijgen. De paraatheid is ondanks de personeelskrapte op peil en het beeld dat FNV schetst is niet juist.

Zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Noordenveld

Gemaakt: Woensdag, 26 april 2017 18:55

RODEN - Op woensdag 26 april 2017 hebben burgemeester Klaas Smid en loco-burgemeester Alex Wekema zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

 

Uitreikingen door burgemeester Klaas Smid:

 • Mw. Jeichien Helder-Boerma, Peize. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Dhr. Henk Buring, Roderwolde. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Mw. Tiny Renkema-Kemkers, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Dhr. Evert Bulten, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Uitreikingen door loco-burgemeester Alex Wekema:

 • Dhr. Henk Hagedoorn, Een. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Mw. Dinie Haaijer-Hindriks, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • Dhr. Egbert Brink, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau

 

Mevrouw Jeichien Helder-Boerma (77)

1989-heden, vrijwilliger Culturele Kring Peize:
Vanaf 1989 tot heden is mevrouw Helder vrijwilliger bij de 'Culturele Stichting Drentse Activiteiten Peize', thans de 'Culturele kring Peize'. Zij werkt samen met de stichting Welzijn in Noordenveld (stichting WiN), verzorgt optredens voor peuters en basisschoolleerlingen en organiseert voorleesochtenden in het Drents organiseert voor de basisscholen.

 

1998-2004, voorzitter en lid van de activiteitencommissie van de Nivon:

Mevrouw Helder was van 1998 tot 2004 voorzitter van de Nivon-afdeling Roden-Leek-Peize en lid van de activiteitencommissie en organiseerde tal van activiteiten en cursussen op het gebied van cultuur en natuur.

 

2004-heden, vrijwilliger 'Huus van de Taol':
Mevrouw Helder is een zogenaamde 'keurnoot'. Een keurnoot helpt mee de streektaal uit te dragen. Zij helpt mee met algemene werkzaamheden voor de vereniging en organiseert en coördineert daarnaast het voorlezen in het Drents op de basisscholen. .

 

2006-2014, vrijwilliger dagopvang 'De Stiel':
Dagopvang 'De Stiel' is voor ouderen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contacten, of geen zinvolle dagbesteding meer kunnen realiseren in hun thuissituatie.

 

2008-heden, vrijwilliger stichting steun onderhoud dorpskerk Peize (SSODP):
Mevrouw Helder is bestuurslid van de SSODP. De stichting heeft als doel het vergaren van donaties voor het onderhoud van de buitenkant van de kerk en het omliggende kerkhof.

 

De heer Henk Buring (62)

1975-2010, vrijwilliger Korfbalvereniging ODA Roderwolde:
De heer Buring had binnen de vereniging verschillende functies Zo was hij, 6 jaar wedstrijdsecretaris, 6 jaar penningmeester, 25 jaar toto-lotto functionaris, jarenlang organisator van het jaarlijkse verenigingstoernooi . Hij heeft meegeholpen met het opzetten van het jubileumboek ter gelegenheid van de viering van het 35 jarig bestaan van de vereniging.

 

1982-2011, bestuurslid Vereniging voor Dorpsbelangen Roderwolde e.o.:
Als secretaris en vicevoorzitter voor Dorpsbelangen, behartigde hij de belangen van de inwoners bij de realisatie van de Haven in Roderwolde, de aanleg van het waterbergingsgebied De Onlanden, de realisering van het kunstwerk over het oerbos en de coördinatie van de vrijwilligerswerkzaamheden en de inzet van het materiaal bij de bouw van de Multi Functionele Accommodatie De Doefkamp. Ook was hij actief betrokken bij het organiseren van de vroeger gehouden autocross in Roderwolde,en was hij voorbereider van de verbouw en inrichting van het 'Rowolmer archief'.

 

1988-heden, bestuurslid en vrijwilliger Tennisvereniging Roderwolde:
De heer Buring was van 1988 tot begin 2016 bestuurslid van de tennisvereniging. Hij nam altijd het voortouw en geeft nog steeds leiding bij alles wat met de tennisbaan te maken heeft. De heer Buring organiseert daarnaast toernooien en verzorgt promotieactiviteiten.

 

Mevrouw Tiny Renkema-Kemkers (65)

2007-heden, bestuurslid van de Historische Vereniging Roon:
Mevrouw Renkema is bestuurslid. Zij vertegenwoordigt het bestuur bij de redactievergaderingen van het tijdschrift en organiseert mede de 'Rôneravonden/-middagen'. Zij is heel actief in het archief en houdt zich bezig met de lopende zaken in de vereniging.

 

2000-2007, bestuurslid Vrouwen van Nu in Roden:
Ze was bestuurslid van 2000-2003, penningmeester en vicevoorzitter van 2003-2006 en voorzitter van 2006-2007. Mevrouw Renkema heeft medewerking verleend aan de actie NBvP 'Vrouwen van Nu' Noordenveld: 'te vinden in het donker', reflecterende huisnummerbordjes, Noodzaak! En is nog steeds actief binnen de leiding van de gymnastiekgroep voor de Vrouwen van Nu.

 

1997-heden, lid comité Open monumentendagen gemeente Noordenveld:
Zij organiseert de Open Monumentendagen in Roden. Haar inzet en houding wekt enthousiasme bij anderen. Zodoende weet zij telkens weer mensen te betrekken bij evenementen en activiteiten.

 

2008-heden, organisatie van de Meertmoand, Dialektmoand:
Mevrouw Renkema organiseeert samen met een paar andere leden van het comité deze activiteit in maart om de culturele waarde van de streektaal onder de aandacht van de mensen te brengen.

 

1998-heden, vrijwilliger in het verzorgingscentrum 'De Hullen' in Roden:
Mevrouw Renkema is al vanaf 1998 wekelijks actief als vrijwilliger bij het Verzorgingscentrum De Hullen te Roden. De wijze waarop zij de bewoners begeleid is er een waarbij de bewoners zoveel mogelijk zelf inbreng hebben.

 

De heer Evert Bulten (75)

1994-2001, vrijwilliger begeleiding meervoudig gehandicapten Stichting Welzijn Zonhove in Son, Brabant.

 

2001-heden, vrijwilliger begeleiding meervoudig gehandicapten Woonzorgcentrum Stichting De Zijlen in Tolbert:
De heer Bulten begeleidt meervoudig gehandicapten voor de Stichting 'De Zijlen' in Tolbert. De cliënten zijn mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Zonder vrijwilligers hebben zij beduidend minder beweging en actie in hun leven. Het is niet eenvoudig om mensen met ernstige meervoudige beperkingen te ondersteunen. Cliënten met EMD vragen om veel meer dan gemiddelde aandacht. Het gaat om complexe zorg.

 

De heer Henk Hagedoorn (55)

1975-1986, vrijwilliger voetbalvereniging GOMOS, Norg
De heer Hagedoorn was trainer-begeleider van een jeugdelftal en trad af en toe op als scheidsrechter. Ook trainde hij twee dameselftallen. Het eerste dameselftal is onder zijn leiding kampioen geworden.

 

1986-2010, vrijwilliger en medeoprichter van de loopgroep Norg
De heer Hagedoorn is medeoprichter van de loopgroep in Norg en heeft de Noord Drenthe loop opgericht en heeft de Bastiaannetcross opgericht, een cross door de bossen van Norg, iedere laatste zaterdag in november. Hij regelde ook de deelname van de loopgroep aan activiteiten, zoals de run van Winschoten en de Dijkenloop. De heer Hagedoorn werd voorzitter van de stichting loopsport Norg die enige jaren later is opgericht.

 

1994-heden, vrijwilliger/voorzitter van de buurtvereniging Norgerweg, Een
De heer Hagedoorn is eerst lid geweest en werd daarna voorzitter van de buurtvereniging Zijn werkzaamheden bestaan uit het organiseren van activiteiten voor de buurt/straat

 

1988-2006, vrijwilliger Sportvereniging Een (SV EEN)
De heer Hagedoorn was voetbaltrainer bij de jeugd en de senioren. Hij is ook regelmatig scheidsrechter geweest en organiseerde de jaarlijkse wedstrijd van de ouders tegen de voetballers.

 

2007-heden, vrijwilliger schaatsvereniging Noordenveld/Noord-Oost Drenthe
De heer Hagedoorn is voorzitter van de vereniging en regelt de uitgifte van baankaarten. Hij is contactpersoon voor de KNSB en de gemeente Tynaarlo en is spreker en jurylid bij langebaan- en marathonwedstrijden.

 

2004-heden, voorzitter-secretaris van de skeelervereniging De Draai, Haulerwijk
De heer Hagedoorn is voorzitter en secretaris en medeorganisator van het Nederlands kampioenschap in-line skaten. Hij is spreker bij clubwedstrijden en marathonwedstrijden in de gehele noordelijke regio en had een groot aandeel gehad in de baanverbreding van de skeelerpiste in Haulerwijk. Hij organiseert mede clinics om de jeugd enthousiast te maken voor de sport.

 

2005-heden, vrijwilliger bij de KNSB
Als vrijwilliger bij de KNSB is hij onder meer jurylid bij baan- , marathon- en wegwedstrijden en is spreker bij deze wedstrijden, verspreid over het land.

2012-heden, wedstrijdcommissaris KNSB, gewest Drenthe
De heer Hagedoorn is als jurylid mede verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden, is bochtencommissaris bij het marathonschaatsen en is spreker bij wedstrijden marathonschaatsen.

 

1992-2008, vrijwilliger Asser Atletiek Club '61 (AAC '61)
De heer Hagedoorn was trainer van de loopgroep. Hij organiseerde activiteitenzoals "Rondje IJsselmeer" . Hij liep zelf ook mee bij deze grote activiteiten.

 

2004-heden, Live-radioverslag doen van skeelerwedstrijden
De heer Hagedoorn brengt iedere zondag een live-verslag uit op de radio van skeelerwedstrijden.

 

Mevrouw Dinie Haaijer-Hindriks (71)

1990-heden, vrijwilliger, coördinerend gastvrouw bij het UMCG Groningen

 

Mevrouw Haaijer is al meer dan 25 jaar vrijwillig gastvrouw bij het UMCG Groningen. Zij begeleidt patiënten en heeft een signalerende functie om patiënten te ondersteunen. Zij geeft aandacht en tijd aan degenen die dat even nodig hebben. Daarnaast maakt zij roosters voor de vrijwilligers. Bovendien is zij een vraagbaak voor de vrijwilligers en organiseert zij de vergaderingen.

 

1995-2009, vrijwilliger speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden
Als vrijwilliger van Speelgoedmuseum Kinderwereld was mevrouw Haaijer actief bij met name het baliewerk. Eén van haar sterke punten was het enthousiast vertellen over het wel en wee van het museum en wat er zoal te zien was. Vertellen is een gave van haar.

 

De heer Egbert Brink (77)

1957-heden, lid/bestuurslid/penningmeester EHBO District Drenthe
De heer Brink is al sinds 1957 vrijwilliger. Van 1983 tot 1990 was hij penningmeester van de plaatselijke EHBO afdeling in Roden. Sinds 1992 is hij penningmeester van het District Drenthe van de EHBO. Als EHBO-er bij het Rode Kruis is hij onder andere ingezet bij de treinkapingen, de gijzelingsactie in Boven-Smilde en op de vakantieboot voor gehandicapten, de Henry Dunant.

 

De heer Brink is al docent eerste hulp sinds 1972 en heeft in die functie talloze vrijwilligers opgeleid voor het EHBO-diploma.

 

1957-1983, Lid/vrijwilliger Het Nederlandse Rode Kruis
De heer Brink werd in 1957 lid geworden van het Nederlandse Rode Kruis en is hij als vrijwilliger met regelmaat ingezet op EHBO-posten bij evenementen en gebeurtenissen.

 

1993-2003, vrijwilliger/bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Roden
De heer Brink heeft sinds de oprichting van de Afdeling Roden in 1983 als secretaris de Afdeling bestuurd.

 

1972-2012, Docent EHBO
De heer Brink heeft 40 jaar lang EHBO cursussen gegeven. Vaak meerdere cursussen per week.

 

2015-heden, Lid landelijke verenigingsraad KNV EHBO
Als lid van de verenigingsraad houdt de heer Brink toezicht op het functioneren van het landelijk bestuur en het landelijk bureau in Zeist.

Kampoverlevenden vertellen op 4 mei tijdens herdenking Westerbork

Gemaakt: Vrijdag, 28 april 2017 17:56

HOOGHALEN - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Jodenster werd ingevoerd in Nederland, een van de reeks anti-Joodse maatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die zorgden ervoor dat Joden werden gesignaleerd, geïsoleerd en gedeporteerd.

 

Dé ster

Op 4 mei spreekt Alphons Katan een overdenking uit. Na mei 1940 werd hij 'opeens Joods' genoemd. Alphons' vader en moeder verzetten zich hiertegen en weigerden de ster te dragen. Toen de ouders van Alphons in 1942 werden opgepakt, werd hij bij een bevriend Joods echtpaar ondergebracht. Hij herinnert zich nog levendig dat hij met onmiddellijke ingang dé ster moest dragen. Alphons kwam in kamp Westerbork terecht, maar werd vrijgelaten en overleefde de oorlog. Zijn ouders trof een ander lot. Alphons' moeder werd in Auschwitz vermoord, zijn vader werd het slachtoffer van medische experimenten in een nevenkamp van Mauthausen.

 

Jonge generaties

Mirjam Krieg komt tijdens de oorlog met haar ouders en zusje terecht in kamp Westerbork waarna ze naar Bergen-Belsen worden gedeporteerd. Het gezin Krieg gaat aan het eind van de oorlog mee in het zogeheten 'Verloren Transport', dat bij Tröbitz door de Russen werd bevrijd. Met haar kinderen en kleinkinderen vertelt Mirjam haar verhaal. Na de oorlog heeft haar vader, Hans Krieg, het lied Waar zijn de Joden van Amsterdam? geschreven. Dit nummer zal voorafgaand aan de Stille Tocht gespeeld worden door musici van het Prins Claus Conservatorium.

Een van de winnaars van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd van het Nationaal Comité 4 en 5mei, Thijs de Lange, draagt zijn gedicht Een plein voor. Er zijn ook studenten van Pabo's bij het programma betrokken. Rinske Heuker en Frédérique Olthof van het dr. Nassau College Quintus uit Assen lezen de namen van uit kamp Westerbork gedeporteerde kinderen voor. Clint Weijers uit Westerbork doet de juniorlezing.

 

Niet vergeten

De muzikale bijdragen komen dit jaar van Douwe Bob. Hij zal de nummers Pass it On en Fine Line spelen als eerbetoon aan alle slachtoffers en oorlogsgetroffenen. "Het is voor mij een grote eer om gevraagd te worden om te spelen tijdens deze belangrijke herdenking op deze zeer belangrijke plek", aldus Douwe Bob. "Om het heden te begrijpen moet je het verleden kennen. Het is, nu misschien wel meer dan ooit, erg belangrijk dat we niet vergeten wat er is gebeurd."

 

De Dodenherdenking op 4 mei 2017 bij het Nationaal Monument Westerbork is voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 19.00 uur en live te volgen via RTV Drenthe. Het museum van Kamp Westerbork is na de herdenking geopend en gratis te bezoeken. Voor het volledige programma en veel gestelde vragen over de 4 mei herdenking kijkt u op de website www.kampwesterbork.nl.

Eurokaartje wordt duurder vanaf 1 mei

Gemaakt: Vrijdag, 28 april 2017 18:08

REGIO - Reizen met een Eurokaartje wordt vanaf 1 mei duurder. Voor een korte rit betaalt de reiziger dan 2,50 euro in plaats van 2 euro. Dat meldt het OV bureau Groningen-Drenthe vrijdag.

Omdat de geldigheid binnen een aantal zones is gewijzigd, stijgen - afhankelijk van de reisafstand – ook de overige Eurokaartjestarieven. In overleg met de vervoerder en chauffeurs is ook het aantal soorten kaartjes in de bus verminderd. Met een Eurokaartje van 2,50 euro, een Eurokaartje van 5 euro en een combinatie van deze kaartjes kunnen alle reizen in Groningen en Drenthe worden gemaakt.

 

Bevorderen OV-chipkaart

De tarieven en geldigheidsduur van de Eurokaartjes wijzigen, omdat het OV-bureau het reizen met de OV-chipkaart wil bevorderen. Met de OV-chipkaart is de reiziger in vrijwel alle gevallen goedkoper uit. Nieuw is ook dat houders van een (persoonlijke) OV-chipkaart met het 40/4 kortingsproduct vanaf 1 mei ook vóór 7 uur 's ochtends korting krijgen in de bussen van Groningen en Drenthe. Het 40/4 product is al geldig ná 09.00 uur op doordeweekse dagen én in de weekenden en vakanties de hele dag. Het Sterabonnement is vanaf 1 mei ook geldig in de nachtbus.

 

Pinautomaten

Landelijk speelt al geruime tijd de discussie over veiligheid van buschauffeurs en het weghalen van contant geld uit de bussen van het openbaar vervoer. Mede in het licht van die discussie wil het OV-bureau het gebruik van de OV-chipkaart stimuleren en betalen met contant geld in de bus ontmoedigen.

 

Op den duur is het streven om in al het openbaar vervoer in Nederland geen geld meer in de bus te hebben. Hiervoor worden verschillende andere betaalwijzen geïntroduceerd zoals een eerste proef met pinautomaten in Q-link blauw. Daarnaast vinden landelijk veel experimenten plaats met nieuwe betaalwijzen, o.a. via de smartphone en betalen met bankpas of creditcard.

Trap niet in deze nepmail namens SNS Bank

Gemaakt: Vrijdag, 28 april 2017 19:42

Er is een phishingmail in omloop uit naam van SNS Bank. Verwijder de mail direct en waarschuw mensen in uw omgeving.

 

In de nepmail staat dat uw contactgegevens niet compleet zijn. Om die aan te vullen, wordt u zogenaamd verwezen naar de website van SNS. Die is bijna identiek aan de echte website van de bank. Zelfs het groene slotje voor de URL (link in de browser) is te zien. Normaal gesproken staat dat slotje voor een veilige verbinding.

 

Zelf controleren
Oplichters gebruiken vaker dat soort trucs. Phishingmails worden beter geformuleerd en websites beter nagebouwd. Het is verstandig om altijd eerst even met de muis op een link in een verdachte mail te gaan staan, zonder te klikken. Dan verschijnt linksonder de URL. Ook in deze mail is te zien dat het om een rare, neppe URL gaat die totaal anders is dan de URL van de werkelijke SNS-site.

 

Zo herken je nepmails
Om problemen te voorkomen, kunt u altijd zelf internet starten en de website van uw bank opzoeken. Bij twijfel, bel uw bank.

Administratie voormalig Kamp Westerbork zit vol fouten over geschiedenis gedeporteerde Joden

Gemaakt: Zaterdag, 29 april 2017 19:36

HOOGHALEN - Bij een grootschalige controle van de kampadministratie van voormalig kamp Westerbork zijn onderzoekers gestuit op meer dan duizend fouten in de geschiedenis van gedeporteerde Joden. Dat meldt De Volkskrant.

 

De gedeporteerden zijn bijvoorbeeld na de oorlog bestempeld als overleden terwijl ze nooit officieel dood zijn verklaard of met een verkeerde naam op transport gezet. De onderzoekers hebben ook mensen ontdekt die in archieven als dood of vermist te boek stonden terwijl ze waren teruggekeerd uit een concentratiekamp.

 

Databank

Toen het herinneringscentrum een databank op wilde zetten met alle gegevens over de deportaties en de namen van de transportlijsten een voor een begon in te voeren, bleek dat veel informatie niet klopte. Drie jaar geleden is daarom een speciaal team aan het werk gegaan dat zoveel mogelijk onzekerheden moet zien weg te nemen.

 

Westerbork-directeur Dirk Mulder zegt tegen de landelijke krant dat het van groot belang is dat alle fouten, hoe klein ook, worden hersteld. 'Ieder mens heeft er recht op om op een correcte manier in geschreven of gesproken woord te blijven voortleven.'

Sven Kramer breekt sleutelbeen tijdens de Zuidenveldtour

Gemaakt: Zaterdag, 29 april 2017 21:32

DRENTHE - Sven Kramer heeft zaterdagmiddag zijn sleutelbeen gebroken. De topschaatser kwam ten val tijdens de Zuidenveldtour in Drenthe.

 

Kramer stapte na de val direct af, zo schrijft RTV Drenthe. De schaatser van Team LottoNL-Jumbo is in voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar in Zuid-Korea.

Grote heidebrand bij Gasselte

Gemaakt: Zondag, 30 april 2017 16:13

GASSELTE - De grote heidebrand bij bungalowpark Wanderswoud bij Gasselte is inmiddels onder controle. De brandweer gaf rond 13.30 uur het sein brandmeester.

 

In totaal is er ruim twee hectare heide in vlammen opgegaan, meldt RTV Drenthe. De brandweer moest flink opschalen en bestreed de brand met meerdere korpsen.

 

Moeilijk te bereiken
De brand was moeilijk te bereiken en in eerste instantie kon niet worden geblust, omdat er geen water was. Dat probleem is inmiddels opgelost door het oproepen van zogenoemd 'groot water transport'. Deze vrachtwagens halen water uit een nabijgelegen meer en brengen dat naar de plek van de brand.

Geen bedreiging
Volgens de woordvoerder van de brandweer vormde het vuur geen bedreiging voor het naastgelegen bungalowpark Wanderswoud. De rook trok richting Gasselte.

Graspollenseizoen barst deze week los

Gemaakt: Zondag, 30 april 2017 17:04

REGIO - De kans op hooikoortsklachten door graspollen neemt deze week flink toe. Nu het koude weer, met regelmatig nachtvorst, voorbij is zal het gras massaal tot bloei komen. Het warmere weer veroorzaakt een ware pollenexplosie.

 

Vanaf donderdag is het bovendien overwegend droog, waardoor de hoeveelheid pollen in de lucht steeds verder toeneemt.

 

Vandaag is het vrij zonnig en warmt het op naar 16 graden in het Waddengebied, 19 in het midden van het land en 20 à 21 graden in het zuiden en in de westelijke duingebieden. In combinatie met het aanwezige bodemvocht, door de buien van afgelopen week, is het groeizaam weer. En dus is er kans op hooikoortsklachten.

 

Vannacht, morgen en dinsdag valt met uitzondering van het noordoosten af en toe regen en wordt de lucht nog een keer gereinigd. Woensdag valt regionaal ook nog regen, maar daarna breekt een overwegend droge periode aan en valt nog slechts een lokale bui. Zo'n bui zal nauwelijks verlichting brengen, want de wind voert al snel weer pollen uit de omgeving aan. Met een noordoostenwind wordt vanaf dinsdag ook veel pollen vanuit Duitsland aangevoerd. Alleen het Waddengebied profiteert van schone zeelucht.

 

Hooikoortsmedicatie nodig op Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag verloopt waarschijnlijk droog met regelmatig zon en maxima op de meeste plaatsen van 15 of 16 graden. De temperatuurverwachting is nog onzeker, maar de kans dat het geheel droog blijft is groot. Mensen met graspollenallergie die naar buiten gaan doen er goed aan om hun medicatie af te stemmen op ongunstige condities.

 

Afgelopen weken waren vrij gunstig

Het koude weer, met flinke vorst in de nacht, heeft de groei en bloei van het gras de afgelopen weken vertraagd. Ook vielen er zeer regelmatig buien en voerde een stevige noordwestenwind schone zeelucht aan. Na het buiige weer zit er veel vocht in de bodem. Omdat de nachtvorst verleden tijd is en het overdag dagelijks opwarmt naar een graad of 15 zal het gras deze week ineens massaal tot bloei komen.

 

Laatste bloeiende berken en eerste bloeiende kruiden

Vooral het zeer sterk allergeen graspollen zal veel klachten veroorzaken, maar ook enkele bloeiende berken zijn nog verantwoordelijk voor hooikoortsoverlast. De bomen raken komende tijd snel uitgebloeid. Kruiden als zuring en weegbree beginnen juist te bloeien. Deze verspreiden licht tot matig allergeen pollen.

Qbuzz zet extra bussen in op 5 mei

Gemaakt: Maandag, 01 mei 2017 16:35

REGIO - Bussen in Friesland, Groningen en Drenthe rijden vrijdag 5 mei volgens een aangepaste dienstregeling. Daarnaast worden er extra bussen ingezet naar de Bevrijdingsfestivals in Groningen, Assen en Zwolle.

 

Reizen met de extra bussen kan overdag en 's nachts gewoon met de OV-chipkaart. Sterabonnementen en het studentenreisrecht zijn geldig en een kaartje kopen bij de chauffeur kan ook.

 

Om welke buslijnen gaat het?

 • Q-link 3 Lewenborg – Leek: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route.
 • Q-link 4 Beijum – Roden: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route.
 • Lijn 85 Oosterwolde – Groningen: rijdt ’s middags extra ritten en ’s avonds elk uur.
 • Lijn 133 Surhuisterveen – Groningen: rijdt van 12 tot middernacht 2 keer per uur.
 • Qliner 300 Groningen – Emmen: rijdt tot na middernacht 4 tot 6 keer per uur.
 • Qliner 304 Drachten – Groningen: rijdt de hele middag en avond 4 tot 6 keer per uur.
 • Qliner 309 Groningen – Assen: rijdt de hele dag 2 tot 4 keer per uur.
 • Qliner 312 Groningen – Stadskanaal: rijdt de hele dag 2 keer per uur.
 • Q-link 5 Groningen – Zuidlaren – Annen, Q-link 6 Groningen – Appingedam, lijn 20 Meppel – Assen en lijn 51 Groningen – Onnen rijden op 5 mei extra bussen.

Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

Gemaakt: Maandag, 01 mei 2017 16:46

REGIO - Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar vandaag start officieel het zwemseizoen. Reden voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen.

 

Hierbij wordt onderzocht of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. In de zomermaanden controleert het waterschap iedere twee weken deze wateren.

De zwemplaatsen waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd, zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Er wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt én wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden.

 

Digitaal inzichtelijk

De waterkwaliteit van de officieel aangewezen zwemwateren in Nederland is digitaal inzichtelijk op de website zwemwater.nl en via de Zwemwater App.

 

Het waterschap adviseert alleen in wateren te zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. In het gebied van WDODelta zijn dit het Blauwe Meer (Hoogersmilde), Ter Horsterzand (Beilen), Ieberenplas, 't Loomeer (Schoonloo), Schoonhoven (Hoogeveen), De Tussenboerslanden (Nijeveen), de Belterwijde-west (surfrand), de Bovenwijde bij het eilandje (Giethoorn), de Wythmenerplas, de Agnietenplas en de Milligerplas (Zwolle), De Zwarte Dennen (IJhorst), Heidepark (Lemelerveld) en kolkbad De Lange Kolk (Den Nul).

 

Voor vragen, klachten of informatie kan contact worden opgenomen met de zwemwatertelefoon van de provincie Drenthe 0592-365555.

Bent u woningeigenaar en wilt u zelf energie opwekken?

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:09

NOORDENVELD - Bent u woningeigenaar en wilt u zelf energie opwekken? Kom dan op donderdag 11 mei aanstaande om 19.30 uur naar Café Ensing, Hoofdstraat 52 in Peize. 
(in verband met de organisatie, wel graag even aanmelden)

 

 

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de avond krijgt u tips hoe aan de slag te gaan met de aanschaf van zonnepanelen of zonneboiler, komt u erachter hoe geschikt uw dak is en hoort u welke subsidies en financieringsmogelijkheden er zijn. Ook krijgt u informatie over de 'Zonnelening'.

 

Bedrijvenmarkt

Op de bedrijvenmarkt kunnen lokale en regionale bedrijven u adviseren over de aanschaf van zonnepanelen en zonneboiler en informeren zij u graag over alle nieuwe ontwikkelingen. Ook kunt u rechtstreeks vragen voorleggen aan het Drents Energieloket.

 

Drents Energieloket

Het Drents Energieloket is een samenwerkingsverband van 18 partners waaronder alle Drentse gemeenten. Op www.drentsenergieloket.nl kunt u terecht met vragen over het energiezuiniger maken van uw woning: Welke stappen kunt u nemen? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor?
Heeft u vragen, dan is het loket telefonisch en via e-mail te bereiken. Het Drents Energieloket voorziet u van onafhankelijke adviezen en is niet gelieerd aan bedrijven. Tijdens de bijeenkomst is er een adviseur van het Drents Energieloket aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

Meer informatie

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst. Entree is gratis, maar wel graag vooraf aanmelden. Meer informatie over de campagne Zon zoekt Drent vindt u op www.zonzoektdrent.nl

Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe gestart

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:19

REGIO - De 35 gemeenten van Groningen en Drenthe en het OV-bureau Groningen Drenthe gaan op zoek naar taxibedrijven die vanaf 1 januari 2018 publiek vervoer gaan verzorgen. De richtlijnen waaraan vervoerders zich moeten houden zijn in overleg met de reizigers opgesteld.

 

Onder publiek vervoer verstaan we alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de Hubtaxi (nu nog Regiotaxi) en de Buurtbus.

 

Start inkooptraject
Op 5 april heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de aanbesteding aangekondigd via TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland waar opdrachtgevers en ondernemingen elkaar vinden. Taxivervoerders kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opdracht voor het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. De opdracht betreft een contract voor vier en een half jaar, met de optie om nog twee maal met twee jaar te verlengen. De opdrachtsom bedraagt in totaal circa 35 miljoen euro per jaar, verdeeld over zeven percelen.

 

Meedoen aan de aanbesteding?
Taxivervoerders die mee willen doen aan de aanbesteding, moeten zich aan bepaalde richtlijnen houden. Deze zijn in nauw overleg met de Klankbordgroep reizigers opgesteld. In de Klankbordgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van reizigersgroepen en belangenorganisaties. De sluitingsdatum voor de aanbesteding is 20 juni 2017. Kijk voor meer informatie op de website www.publiekvervoer.nl.

 

Geen veranderingen voor reizigers in 2017
Naar verwachting wordt de aanbesteding in september 2017 afgerond, dan is bekend welke bedrijven het vervoer gaan verzorgen vanaf 2018. Voor mensen met een Wmo-pas verandert er dus dit jaar niets. Eventuele wijzigingen in 2018 (bijvoorbeeld het afspreken van een rit) worden vroegtijdig gecommuniceerd. De huidige vervoerders van het leerlingenvervoer rijden het hele schooljaar 2017/2018 nog door.

Jonge Drenten krijgen jodiumtabletten

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:27

REGIO - De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een ongeval met een kernreactor. De overheid verspreidt daarom vanaf september jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen.

 

De kans op een kernongeval is zeer klein. Kernreactoren moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich niet aan landsgrenzen houden, heeft Nederland de zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

 

Wanneer in België of Duitsland een kernongeval plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor Nederland. Want enkele kernreactoren in België en Duitsland liggen vlakbij de Nederlandse grens.

 

De overheid wil dat de maatregelen die in Nederland, België en Duitsland genomen worden bij een mogelijk kernongeval hetzelfde zijn. Nederland heeft daarom de zones waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken, opnieuw vastgesteld. Er zijn kerncentrales in Borssele (NL), Petten (NL), Doel (B), Tihange (B), Mol (B) en Emsland (Duitsland).

 

Werking van jodiumtabletten

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Deze stoffen verspreiden zich via de lucht. Hoe verder weg van het ongeval, hoe minder radioactieve stoffen meestal nog in de lucht zitten.

 

Eén van de radioactieve stoffen die kan vrijkomen is radioactief jodium. Dit kan in het lichaam terecht komen door inademing. In het lichaam neemt de schildklier het radioactieve jodium op. Later kan dan schildklierkanker ontstaan.

 

Door op advies van de overheid op het juiste moment een jodiumtablet in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op. De kans om schildklierkanker te ontwikkelen neemt dan af.

 

Wie krijgen jodiumtabletten

De Rijksoverheid verspreidt jodiumtabletten als voorzorgsmaatregel aan de volgende groepen:

 • mensen tot en met 40 jaar die in een zone van 0-20 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen;
 • mensen tot 18 jaar die in een zone van 20-100 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen.

 

Rond de kerncentrale Emsland in Duitsland geldt een zone van 0-25 en 25-100 km. Dit heeft te maken met het grotere vermogen van die centrale.

 

Ongeboren baby’s en kinderen tot 18 jaar lopen het meeste risico om later schildklierkanker te krijgen door opname van radioactief jodium. De kans op schildklierkanker door radioactief jodium neemt af naarmate mensen ouder zijn. Mensen vanaf 41 jaar krijgen daarom geen jodiumtabletten van de Rijksoverheid.

De verspreiding van de pillen moet onder meer plaatsvinden via GGD-punten en apotheken.

 

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Bussen en treinen staan stil tijdens Dodenherdenking

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 19:55

REGIO - Alle treinen en bussen staan donderdag om 20.00 uur tijdens Nationale Dodenherdenking twee minuten stil.

 

Alle buschauffeurs en machinisten hebben de instructie gekregen het voertuig, indien mogelijk, op een veilige plaats stil te zetten.

 

Bij de Nationale Dodenherdenking worden alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het hele land door middel van twee minuten stilte herdacht. Uit respect hiervoor staan alle bussen en treinen waar mogelijk van 20.00 tot 20.02 uur stil.

 

De twee minuten stilte geldt ook voor de perrons en de stationswinkels.

Aantal verkeersdoden in Drenthe naar verhouding het hoogst

Gemaakt: Dinsdag, 02 mei 2017 21:39

DRENTHE - In Drenthe is het aantal verkeersdoden onder automobilisten naar verhouding het hoogst van heel Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 

In 2016 kwamen in Nederland 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam.

 

Onder bestuurders van personenauto's vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst.

 

Aantal slachtoffers per autokilometer

In de provincies Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten, ruim een derde van het totaal. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten het laagst.

 

Dit beeld verandert als rekening wordt gehouden met de afstanden die per provincie worden gereden. In Drenthe en Zeeland is dan het aantal verkeersdoden onder automobilisten naar verhouding het hoogst en in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland het laagst.

 

Leeftijd

In 2016 kwamen 231 inzittenden van een personenauto om het leven, dit waren 186 bestuurders en 45 passagiers. Hiernaast overleden onder andere 189 fietsers, 51 voetgangers, 38 bestuurders van een scootmobiel, 41 brom- en snorfietsers, en 45 motorrijders bij een verkeersongeluk.

 

Een vijfde van de overleden autobestuurders tussen de 18 en 25 jaar. In de afgelopen vijf jaar verongelukten 187 automobilisten die tussen de 18 en 25 jaar oud waren. Dit is 22 procent van alle verongelukte autobestuurders, waarmee de jongere automobilisten de groep vormen met de meeste dodelijke auto-ongelukken.

 

Het aandeel autobestuurders die omkomen bij een ongeluk is bij 75-plussers lager dan bij jongeren. De afstand die 75-plussers gemiddeld per dag met de auto afleggen, is echter met 5 kilometer ruim twee keer kleiner dan de 12 kilometer die 18- tot 25-jarigen gemiddeld afleggen op een dag.

Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen

Gemaakt: Vrijdag, 05 mei 2017 04:15

WAGENINGEN - In Wageningen is rond middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Ruim 1300 lopers verspreiden, als start van Bevrijdingsdag, daarna het vuur over heel het land.

 

De Engelse veteraan en bevrijder Ray Lord arriveerde in een legervoertuig en overhandigde het Bevrijdingsvuur aan burgemeester Geert van Rumund van Wageningen, die met het ontsteken van het vuur in de vuurschaal de overgang van herdenken naar vieren symboliseert. Dat gebeurde op het 5 Mei plein voor Hotel de Wereld, waar in 1945 over de capitulatievoorwaarden met de Duitsers werd onderhandeld.

 

Bevrijdingsvuur in zeker 60 gemeenten
Lopersgroepen brengen het bevrijdingsvuur naar ruim 60 gemeenten. De eerste lopers vertrekken naar Haarlem, waar de nationale start van de Bevrijdingsfestivals is. Daarna volgen delegaties uit andere gemeenten, waaronder ook een groot aantal Gelderse plaatsen.

Provincie investeert ruim 25 miljoen euro extra in Drenthe

Gemaakt: Vrijdag, 05 mei 2017 17:33

ASSEN - Het college van Gedeputeerde Staten wil met een extra investering van ruim 25 miljoen euro de economie een extra stimulans geven. Dat staat in de donderdag gepresenteerde Voorjaarsnota.

 

Met de toevoeging van 25,5 miljoen euro komt het totale bedrag van de Investeringsagenda op 95 miljoen euro. De nieuwe onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (6,5 miljoen euro voor het upgraden van vakantieparken)
 • Impuls volkshuisvesting (2 miljoen euro voor lokale volkshuisvesting)
 • Drentse Energie Organisatie (1 miljoen euro extra storting in de Risicoreserve revolverend financieren. Hierdoor kan DEO een lening ontvangen van 10 miljoen euro om te investeren in een energieneutraal Drenthe)
 • Herstructureringsfonds (4 miljoen euro voor positieve ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit)
 • Toekomstgerichte landbouw (bijna 5 miljoen euro)

Ook wil het college extra geld uittrekken voor onder meer exportbevordering (ruim 500.000 euro) en een scholingsfonds voor innovatieve onderwijsconcepten (800.000 euro).

 

Balans

Cees Bijl, gedeputeerde financiën: 'Het is prettig om halverwege deze collegeperiode te constateren dat we op koers liggen. We zien ook dat er nog veel uitdagingen zijn. We willen op volle kracht vooruit, meer lef tonen. Aan de andere kant zoeken we een goede balans tussen nu investeren en een appeltje voor de dorst voor later. Met instrumenten als het binnenstadsfonds, het herstructureringsfonds, en de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk dagen we partners uit om ieder vanuit zijn eigen rol extra te investeren in de kwaliteiten van wonen en werken in onze provincie.'

 

Sensorcluster tegenslag

Bijl zegt terug te kijken op mooie resultaten de laatste tijd. 'Maar we hebben ook tegenslagen gehad. Zoals bij het afboeken op het sensorcluster.'

Het college stelt verder voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting de komende twee jaren te bevriezen en dus ook af te zien van indexering. Dat resulteert in een lagere opbrengst.

 

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota geeft het college aan welke plannen ze voor ogen heeft voor volgend jaar. Op 24 mei wordt die voorjaarsnota behandeld in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 31 mei in de provinciale staten vergadering.

Zesde besmetting MRSA ontdekt in Scheper Ziekenhuis

Gemaakt: Vrijdag, 05 mei 2017 17:49

EMMEN - Het Scheper Ziekenhuis heeft ook bij een zesde persoon besmetting met de MRSA-bacterie vastgesteld. Het hospitaal onderzoekt momenteel patiënten op de afdeling Oost-1 waar MRSA werd geconstateerd.

 

Vrijdagochtend werd bekend dat er tot nu toe bij 3 patiënten en één medewerker de bacterie is ontdekt.

 

Momenteel worden daar nog negen patiënten verpleegd, bij één daarvan werd dus de bacterie aangetroffen. Die patiënt ligt in complete isolatie. De komende dagen wordt de afdeling gedesinfecteerd middels zogeheten 'verneveling'. Dit is een desinfectiemethode waarbij gebruik wordt gemaakt van waterstofperoxide.

 

Andere afdelingen binnen het Scheper vangen patiënten op die gepland waren voor de verpleegafdeling. Mochten eventuele operaties moeten worden verzet, dan wordt tijdig contact gezocht met patiënten of hun families.

Na het weekend opnieuw koud met kans op vorst

Gemaakt: Zondag, 07 mei 2017 17:08

REGIO - Dit weekend is het aangenaam met vandaag in het binnenland maxima tussen 17 en 21 graden en morgen 15-18 graden.

 

Aan zee is het een paar graden kouder. Vooral vandaag is de zon van tijd tot tijd te zien. Een volgende serie koude lentedagen dient zich echter al weer aan. Vanaf maandag is het slechts 12 graden aan zee tot 14 in het zuidoosten. Tijdens de nachten koelt het af tot rond het vriespunt, lokaal zelfs iets daaronder. Aan de grond komt het op grote schaal tot vorst. Dit meldt Weeronline.

 

Winterjas of 'tussenjas', sjaal en handschoenen zijn voor wie 's ochtends vroeg op de fiets springt een aanrader. Automobilisten kunnen vooral op het platteland verrast worden door licht bevroren autoruiten. In grote steden is het daarvoor niet koud genoeg.

 

Prima lenteweekend

Vandaag schijnt de zon flink, afgewisseld door enkele stapelwolken. Ook trekt vanuit het zuiden wat sluierbewolking over het land. De meeste zonuren zijn voor het westen en zuiden, de minste voor het noorden. Het wordt 13-15 graden op de Wadden, 18 graden in het midden van het land en 20 of 21 in de zuidelijke provincies. De oostenwind is matig in het binnenland. Op de stranden staat een vrij krachtige wind, 5 Bft. die het voor het gevoel wat frisser maakt.

 

Begin volgende week kans op nachtvorst

Maandag is er veel bewolking met lokaal een spat regen, maar in de loop van de middag kan in de kustprovincies de zon goed doorbreken. Een stevige noordelijke wind blaast een nieuwe portie koude lucht ons land in. Het wordt daarbij 11 graden langs de noordkust en 12-14 elders. Het voelt door de wind een stuk frisser aan!

 

Tijdens de nacht naar dinsdag klaart het breed op en koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal komt de temperatuur zelfs iets onder het vriespunt uit. Aan de grond vriest het grootschalig. In de vroege ochtend van woensdag en ook donderdagvroeg verwachten we vergelijkbare temperaturen.

 

Dinsdag en woensdag overdag ziet het weerbeeld er vriendelijk uit met zon en stapelwolken. Het blijft fris met dinsdag maxima van 11-14 graden en woensdag 12-17 graden.

Vanaf donderdag wordt het waarschijnlijk flink zachter met maxima van 15-20 graden en minima van een graad of 10! Het wordt dan groeizaam weer met enkele buien en soms ook zon.

 

Vorst in mei bijzonder?

Voor de fruitteelt betekent de nachtvorst een nieuwe bedreiging voor de oogst. Normaal is het begin mei 's nachts een graad of 7. Met temperaturen rond het vriespunt beleven we een paar bijzonder koude nachten, maar lokale vorst op gewone meethoogte (1,5 m) komt in mei vaker voor. Zelfs in juni heeft het in het verleden op de officiële weerstations van het KNMI enkele keren gevroren. Recordlaat gebeurde dat op 19 juni 1923 in Den Helder: -0,3 graden.

 

In De Bilt heeft het in juni nooit gevroren. In mei wel, maar door de opwarming van het klimaat gebeurt dit niet zo vaak meer. Vorig jaar kwam het voor het eerst sinds 1997 tot meivorst op het landelijk hoofdstation. Recordlaat vroor het op 28 mei 1961: -0,2 graden

 

Vorst aan de grond kan zelfs tot ver in de zomer voorkomen. De periode waarin nog nooit ergens in Nederland vorst aan de grond is waargenomen loopt van 20 juli t/m 21 augustus.

Drentse Seniorendag beleeft derde editie

Gemaakt: Zondag, 07 mei 2017 17:15

REGIO - In het Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord vindt woensdag 6 september de derde editie van de Drentse Seniorendag plaats.

 

Elk jaar trok deze dag duizenden Drentse senioren naar Schoonoord, desondanks kwam er na 1972 een einde aan. Maar sinds 2015 is daar verandering in gekomen. Seniorenwinkel MobiVit heeft gezamenlijk met Egbert Jan Maaltijdservice uit Beilen de organisatie weer opgepakt. De afgelopen twee edities waren een groot succes.

 

Tijdens de derde editie zijn er optredens van het Duo Karst, Amusementskoor Hoogeveen en de Jaknikker-Kapel uit Schoonebeek. Er wordt rond het middaguur een heerlijke uitgebreide lunch geserveerd en de aanwezigen krijgen gedurende de dag diverse hapjes en drankjes.

 

Via de website www.drentseseniorendag.nl of per mail (info@mobivit.nl) kunnen kaarten worden gereserveerd voor dit gezellige evenement. Men kan zich ook opgeven in één van de winkels van MobiVit of aan de balie bij Egbert Jan Maaltijdservice. Er is plaats voor zevenhonderd mensen.

ProRail waarschuwt selfiemakers op het spoor

Gemaakt: Maandag, 08 mei 2017 17:43

REGIO - Een leuke fotoshoot voor opa en oma of voor jezelf: Hartstikke leuk, maar doe dit niet op het spoor! Het lijkt een vanzelfsprekend advies, maar mensen wagen nog steeds hun leven voor een leuk kiekje.

 

Je ziet de trein niet aankomen

Het is enkel spoor en de trein is net voorbij gereden: Het lijkt een perfect moment om even snel op het spoor te poseren voor een mooie foto. Schijn bedriegt, want er kan op elk moment een trein aankomen. Treinen rijden veelal op hoge snelheid. Zo hoog, dat je ze niet aan ziet komen met alle gevolgen vandien.

 

Dringende oproep

Op social media ziet ProRail regelmatig foto's voorbijkomen van mensen die dicht bij of zelfs op het spoor staan om foto's van zichzelf te (laten) maken. ProRail doet een dringende oproep aan iedereen om dit nooit te doen. Het is levensgevaarlijk en daarnaast zorgt het voor veel vertraging.

 

Wanneer de Meldkamer Spoor van ProRail doorkrijgt dat mensen zich illegaal op het spoor bevinden, krijgen alle machinisten op het betreffende traject het signaal om stapvoets verder te rijden. Daarnaast schakelt de Meldkamer Spoor direct de politie in om deze mensen van het spoor te halen. Zij ontvangen dan ook een forse boete.

 

Treinspotters

Ook krijgt ProRail regelmatig meldingen dat er treinspotters staan te fotograferen op plekken waar dit niet mag. Ook dit is levensgevaarlijk en levert net zo goed flinke vertraging op voor de reizigers in de trein. Blijf daarom achter de hekken en zet je leven niet op het spel!

Dodelijk ongeval op de A37 bij Nieuw-Amsterdam

Gemaakt: Dinsdag, 09 mei 2017 07:14

NIEUW-AMSTERDAM - Een 38-jarige vrouw uit Nieuw-Dordrecht is om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de A37 tussen Nieuw-Amsterdam en Erica.

 

De auto werd dinsdagochtend door een passant opgemerkt in een sloot van een weiland bij de A37. De bestuurster van de auto was overleden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de automobiliste in de richting van Hoogeveen reed en door onbekende oorzaak van de A37 was gereden. De auto kwam in een sloot tot stilstand. Hoe dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden wordt onderzocht.

Wethouder gaat lobbyen voor ijsbaan

Gemaakt: Dinsdag, 09 mei 2017 21:17

HOOGEVEEN - Twee ijsbanen in Drenthe lijkt wethouder Jan Steenbergen niet wenselijk. Dat zei hij vanmiddag in een reactie op het plan van Assen om het ijscomplex in de Drentse hoofdstad hoe dan ook door te laten gaan.

 

Toch is hij nog altijd strijdbaar. 'Ik ken de plannen van Assen niet en weet niet hoe reëel de financiering is. We gaan uit van onze eigen kracht. We hebben een goed onderbouwd plan bij de provincie neergelegd. Wij gaan uit van 160.000 tot 170.000 bezoekers per jaar. Een haalbaar aantal. De gewenste miljoen bezoekers per jaar in Assen zijn er erg veel.'

 

Lobby

Vanaf morgen start hij een intensieve lobby om de provinciale subsidie van 5 miljoen in de wacht te slepen. 'We gaan onze plannen aan iedere partij voorleggen.' Volgens de wethouder is de kunstijsbaan in Hoogeveen de afronding van het vernieuwde sportpark. 'In Assen moet alles nog opgebouwd worden.'

Drenthe sluit zich aan bij krimpprovincies

Gemaakt: Dinsdag, 09 mei 2017 21:25

REGIO - De provincie Drenthe sluit zich als zesde provincie aan bij de vijf Nederlandse krimpprovincies en de aanpak 'Nederland in Balans': Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland.

Dat is de uitkomst van een recent overleg met de vijf krimpprovincies van Nederland. Uit de nieuwste bevolkingscijfers (PRIMOS 2016) blijkt dat Oost Drenthe in de periode 2015-2040 behoort tot de sterkst krimpende regio's van Nederland ten aanzien van bevolkingsdaling en van de verwachte huishoudensdaling. Door aan te sluiten bij 'Nederland in Balans' bereiden provincie en gemeenten zich voor op een sterk economisch Drenthe voor nu en in de toekomst.

 

Meer nodig dan anticiperen

Gedeputeerde Henk Jumelet: 'Wij zijn samen met de gemeenten in Oost Drenthe (Emmen, Coevorden, Aa en Hunze en Borger-Odoorn) en de woningbouwcorporaties tot de conclusie gekomen dat aansluiting bij 'Nederland in Balans' van belang is voor de regio. In 2011 heeft het Rijk ons aangewezen als anticipeerregio. De cijfers tonen aan dat wij meer moeten doen dan anticiperen op krimp. Wij moeten een vuist maken om iets te doen aan de gevolgen van krimp. Dit is van belang voor de toekomst van Drenthe. Daar hebben wij het Rijk en de andere krimpprovincies hard bij nodig. We zetten samen met de andere vijf provincies in op een stevige impuls in het nieuwe regeerakkoord.'

SBS6 volgt dieren Wildlands in nieuwe serie

Gemaakt: Woensdag, 10 mei 2017 17:02

EMMEN - In het nieuwe programma 'Wilde dieren in Wildlands' bij SBS6 is te zien hoe de dieren zich gedragen in het Wildlands Adventure Zoo Emmen. Dit ziet de kijker door de ogen van drie succesvolle Nederlandse natuurfilmers.

 

Eerder toonde SBS6 de verhuizing van de dieren van Dierenpark Emmen naar Wildlands. Nu de allergrootste verhuizing van Nederland heeft plaatsgevonden is te zien hoe de pinguïns in beeld gebracht worden tijdens het broeden en hoe de olifanten zich gedragen in het holst van de nacht. En hoe ziet het proces van pop tot vlinder eruit? Zo krijgt de kijker een blik op plaatsen en gebeurtenissen die normaal gesproken voor bezoekers verborgen blijven. Dat levert unieke beelden op, vastgelegd door de drie beste natuurfilmers van Nederland. Dick Harrewijn, Joris van Alphen en Tim Visser leggen op fascinerende wijze vast hoe de dieren in het park zich dag en nacht gedragen.

 

De Nieuwe Wildernis

Joris van Alphen reist al jaren voor National Geographic naar de meest afgelegen plaatsen in de wereld en maakt fotoreportages en films over mens en natuur. Tim Visser is natuurcameraman en produceert onder andere eigen natuurdocumentaires. Dick Harrewijn werkt als natuurfilmer in natuurgebieden over de hele wereld en is cameraman van verschillende bioscoopfilms. De drie mannen hebben ook samen gewerkt aan de prijswinnende Nederlandse natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis.

 

'Wilde dieren in Wildlands' is vanaf donderdag 25 mei om 23.30 uur te zien bij SBS6.

Vijf miljoen extra voor landbouwsector in Drenthe

Gemaakt: Woensdag, 10 mei 2017 17:07

ASSEN - De provincie Drenthe gaat de komende jaren vijf miljoen euro extra te investeren in de landbouwsector, dit onder de noemer 'Van boer naar bord en bloemenvaas'.

 

Gedeputeerde Henk Jumelet: "De landbouwsector is nu en in de toekomst belangrijk voor Drenthe: driekwart van het grondgebied is agrarisch en we praten over 24.000 arbeidsplaatsen in deze sector. Uit de vele keukentafelgesprekken met ondernemers en belangenorganisaties heb ik ervaren dat in Drenthe een enorme drive is om te innoveren, moderniseren en verduurzamen. Wat ons betreft zit daar de sleutel voor een gezonde toekomst. In de praktijk moet het gebeuren. Wij zien voor ons zelf een aanjagende en faciliterende rol om het zogenaamde peloton in beweging te krijgen. Want als iedereen meedoet kunnen we nog meer winst behalen en dat is van belang voor de toekomst van Drenthe."

 

Van boer naar bord en bloemenvaas

Het programma kent vier pijlers: tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en agribusiness. Het draait om leren van elkaar, kennis ontwikkelen, delen en toepassen, samen nieuwe oplossingen bedenken en elkaar inspireren. Van boerenerf, via verwerkers tot eindproduct en van afnemers naar de consument, oftewel van 'boer naar bord en bloemenvaas'.

 

Extra inspanning veehouderij

Omdat met name de melkveehouderijsector de komende jaren voor forse uitdagingen staan, stellen Gedeputeerde Staten voor om hier extra inzet op te plegen. Er wordt fors ingezet om samen met partners de sector te helpen met het maken van een zogenaamd verduurzamingsplan. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Dit is nodig voor grondgebonden toekomstgerichte melkveehouderijsector in Drenthe. Goed voor de economie en werkgelegenheid en de leefbaarheid van het platteland."

 

Tot slot

De totale investering bedraagt € 4.930.000,- tot en met 2020. Het Programma Toekomstgerichte Landbouw wordt binnenkort met Provinciale Staten besproken.

Aangehouden oplichter gaf zich uit als arts

Gemaakt: Vrijdag, 12 mei 2017 15:32

DRENTHE - De politie heeft eind april een 53-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden op verdenking van oplichting en flessentrekkerij. Uit onderzoek is gebleken dat de man zeker 14 keer frauduleus gedrag heeft vertoond.


De man wordt er van verdacht in de periode van augustus 2016 tot april 2017 meerdere keren te hebben geslapen in hotels of bed & breakfast zonder te betalen, te hebben getankt zonder te betalen en mensen te hebben opgelicht. De politie kwam de man op het spoor nadat er vanuit Leeuwarden drie meldingen waren gedaan van locaties waar de man had verbleven, zonder te betalen. De man was echter ook op andere locaties in Noord-Nederland actief, voornamelijk in de afgelopen vier maanden.

 

Neparts belooft gespecialiseerd onderzoek
Mede op basis van financieel onderzoek en een analyse van het betalingsgedrag van de verdachte, kwamen nog meer oplichtingspraktijken in Drenthe, Friesland en Groningen aan het licht. Zo wordt de man verdacht van tanken zonder te betalen, maar ook van het oplichten van mensen door onjuiste verhalen te verkondigen. Het meest opvallend is, dat de man zich voordeed als arts en een echtpaar liet betalen voor een onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. De slachtoffers maakten geld over naar de man, maar van een onderzoek in een ziekenhuis was geen sprake. Ook bij het inchecken in de hotels en B&B's deed hij zich voor als werknemer in een ziekenhuis. Daarnaast wordt hij ervan verdacht goederen te hebben verkocht via internet, die hij na betaling door de koper niet leverde.

 

Motief
De verdachte had geen vaste woonplaats en geen inkomen. Door zijn oplichtingspraktijken voorzag hij zichzelf van een onderkomen en een inkomen.

 

Slachtofferbeslag
In het onderzoek is beslag gelegd op de auto van de verdachte. Het gaat hier om zogenaamd slachtofferbeslag. Als de verdachte veroordeeld wordt, kunnen slachtoffers met de opbrengst (deels) gecompenseerd worden.

 

Onderzoek
Het onderzoek naar de verdachte is afgerond. Het dossier wordt binnenkort ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. De officier van justitie heeft de gevangenhouding van de verdachte gevorderd. De raadkamer heeft 90 dagen gevangenhouding opgelegd. De verdachte zit nog vast.

Brandweer rukt uit voor brandmelding bij hotel De Brinkhof

Gemaakt: Zondag, 14 mei 2017 04:18

NORH - In de nacht van zaterdag op zondag is de brandweer van Norg uitgerukt voor een brand bij Hotel De Brinkhof in Norg.

 

Ter plaatse bleek er aan de zijkant van het gebouw wat na te smeulen waar veel rook vanaf kwam. Hierdoor was het brandalarm van het hotel afgegaan. Brandstichting wordt hierbij niet uitgesloten. De brandweer heeft de brand geblust en het hele pand grondig geïnspecteerd. De politie onderzoekt de zaak.