Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 12:29:09 Loos: Oorzaak Bakken/braden Oms Alarm Ap26 De Borgen Interzorg Roden Daan... Prio Eenheid | Roden - Blusgroep A Brandweer Noordenveld Drenthe
zaterdag 20 oktober 2018

Archief

Vrijheids monument Venster van de Vrijheid onthuld

Gemaakt: Vrijdag, 07 april 2017 20:27

ALTEVEER - Vrijdagavond is bij de protestandse kerk in het Drentse Alteveer het Vrijheids monument Venster van de Vrijheid onthuld. Hiermee ging een wens van 14 jaar geleden in vervulling om een herinneringsplek waar de herinneringen aan het oorlogsverleden levendig kunnen worden gehouden in vervulling.

 

Dankzij subsidies van Stimuleringsfonds De Wolden, Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en Rabobank Zuidwest-Drenthe en giften uit beide dorpen kon de realisatie plaats vinden. Kinderen uit beide dorpen liepen met een Tamboer voorop naar het herinnerings monument dat vervolgens werd onthult.

Kachelpijp veroorzaakt brand bij clubgebouw Scouting Nienoord

Gemaakt: Zaterdag, 08 april 2017 15:00

LEEK - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand ontstaan in een muur achter de kachelpijp van een houtkachel in het clubgebouw van Scouting Nienoord in Leek.

 

Enkele clubleden waren in het gebouw en toen men wilde gaan slapen werd rook waargenomen. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat er een brandje was in een muur, vervolgens hebben ze de 112 gebeld en is brandweer Leek ter plaatse gekomen.

 

De leden hebben zelf een deel van de muur open gebroken om bij de brandhaard te kunnen komen. De brandweer heeft de muur verder open gebroken en een deel van de isolatie
verwijderd en de brand geblust met one-seven. Met een warmtebeeldcamera is de omgeving rondom de brand gecontroleerd om zeker te zijn dat er niet elders nog meer brandhaarden waren.

 

Het clubgebouw is met een overdrukventilator geventileerd om de rookgassen te verwijderen. Na een uur kon de brandweer inpakken en weer richting de kazerne.

Wensstichting Drenthe geeft kinderen een onvergetelijke dag

Gemaakt: Maandag, 10 april 2017 19:38

REGIO - Wensstichting Drenthe gaat uitbreiden. De organisatie laat al jaren wensen van kinderen in moeilijke situaties in vervulling gaan in Zuidoost-Drenthe, maar gaat dat nu ook elders in de provincie doen.

 

Wensstichting Drenthe is er voor kinderen, die een extra steuntje in de rug verdienen. De organisatie laat dan een langgekoesterde wens in vervulling gaan, om hen zo een onvergetelijke dag te bezorgen.

 

Zieke kinderen

Truus Konijn, pr-vrouw van de Wensstichting Drenthe: 'Ieder kind wil graag kind zijn. Dat geldt ook voor ernstige zieke kinderen, voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit doktersbezoeken en ziekenhuisbehandelingen. Maar tevens voor kinderen uit een gezin waar veel zorgen en problemen zijn door ziekte en/of beperkingen van broertjes, zusjes of ouders en de financiële middelen beperkt zijn.'

 

Deze kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar geeft Wensstichting Drenthe extra aandacht door het organiseren van een onvergetelijke dag. Dat doen de stichting door middel van het vervullen van een allerliefste wens. Konijn: 'Voor een dagje verdwijnen de zorgen, die worden vervangen door een aantal onvergetelijke momenten.'

 

Aanmelden

Wensstichting Drenthe probeert alle wensen zoveel mogelijk te vervullen binnen de eigen provincie, uitzonderingen daargelaten. Wie binnen het gezin, familie of omgeving een kind kent dat wel zo'n ruggensteuntje verdient, kan hem of haar aanmelden bij Wensstichting Drenthe. Konijn: 'En misschien kunnen wij iets voor het kind betekenen. Mensen kunnen dan contact met ons opnemen en samen kijken we of de wens zo goed mogelijk kan worden vervuld.'

 

Voor het aanmelden kan gebruik worden gemaakt van het aanmeldingsformulier op de website www.wensstichtingdrenthe.nl, of een mail sturen naar info@wensstichtingdrenthe.nl. Bellen met één van de bestuursleden kan ook: Carin Roelands, 06 49421852.

Minder scholieren door minder geboorten

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:04

DRENTHE - Na de eeuwwisseling is het aantal geboorten geleidelijk gedaald. De gevolgen hiervan zijn al geruime tijd merkbaar in het basisonderwijs en vanaf dit jaar ook in het voortgezet onderwijs.

 

De daling in het aantal geboorten heeft te maken met een afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het aantal kinderen per vrouw bleef in deze periode vrij stabiel.

 

Daling vo-leerlingen in plattelandsgebieden

Van 2015/'16 op 2016/'17 groeiden de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs over het algemeen in grote steden en daalden deze in plattelandsgemeenten. In zeer sterk stedelijke gemeenten nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld met 1,4 procent toe, terwijl de leerlingenaantallen in niet-stedelijke gebieden met 2,2 procent krompen. Ook in Drenthe nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs af.

 

Minder basisschoolleerlingen in meeste gemeenten

Van het schooljaar 2010/'11 tot en met 2016/'17 krompen de leerlingenaantallen in het basisonderwijs in de meeste gemeenten. In 28 gemeenten stegen de leerlingenaantallen, vooral in de Randstad en grote steden daarbuiten.

 

In het Noorden en Oosten van het land lopen de leerlingenaantallen in de meeste gemeenten terug. In Westerveld en De Wolden bedroeg de afname ruim 20%.

Tweede inwonersbijeenkomst centrumvisie

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:20

RODEN - Op woensdag 12 april willen we alle inwoners van Roden en andere belangstellenden van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de tweede bijeenkomst over een nieuwe centrumvisie voor Roden . Dit keer zijn we te gast bij Snow &Co, Gedempte Haven 7 te Roden. De avond begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur!

 

Geef je mening!
Om een goede visie te kunnen schrijven voor het centrum van Roden is het erg belangrijk te weten wat de inwoners vinden over hun eigen dorp. Welke plekken waarderen ze en welke niet? Waar zouden er aanpassingen gedaan mogen worden? En wat kan gerust zo blijven?

In deze online enquête over het centrum van Roden vragen we de inwoners van Roden en andere belanghebbenden om hun mening over Roden in kaart te brengen. Ben je een inwoner van Roden, of kom je vaak winkelen of ben je werkzaam in het dorp, geef dan je mening over Roden door deze enquête in te vullen.

 

Eerste bijeenkomst
Op donderdag 16 februari was de eerste bijeenkomst voor inwoners om mee te denken over verbeterpunten van Roden, maar ook over de kansen die Roden heeft om in de toekomst een leuk en aantrekkelijk centrum te blijven. Ongeveer 30 inwoners kwamen op deze avond af en hebben op een interactieve wijze hun mening laten horen.

Fase 1 herinrichting Albertsbaan volgende week afgerond

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:22

RODEN - De herinrichting van de Albertsbaan in het centrum van Roden verloopt voorspoedig. Aannemer Koen Meijer ligt nog steeds op koers en als alles meezit worden de bomen rond de muziekkoepel van de firma Noordhuis zelfs eerder gepoot.

 

Om logistieke redenen heeft de aannemer de fasering aangepast. Een gedeelte van het werk uit fase 4 wordt nu in fase 3 opgepakt. Op deze manier hoeft er geen zwaar vervoer te rijden over de pas aangelegde bestrating.

 

De firma Meijer streeft ernaar om fase 1 aan het einde van week 16 afgerond te hebben. Ook is het de bedoeling dat de toegankelijkheid van de Molenhof eerder wordt afgerond. Voor het overige blijven alle winkels bereikbaar en ook zijn er tijdens de werkzaamheden minimaal 80 parkeerplaatsen beschikbaar.

Drenten minder tevreden over de politie dan de rest van de Nederlanders

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:45

DRENTHE - De inwoners van Drente zijn minder positief over het functioneren van de politie in de buurt dan andere Nederlanders. De tevredenheid over de politie is in stedelijke gebieden groter dan in minder stedelijke gebieden.

 

Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.

 

Nederlanders zijn over het functioneren van de politie positiever gaan denken tussen 2012 en 2016. Over het contact dat de politie heeft met buurtbewoners en over de efficiëntie van de politieaanpak zijn inwoners minder te spreken.

 

Toch is ook in Drenthe het aantal mensen dat positief is over de politie in de buurt toegenomen. In 2012 was 22,9% van de mensen tevreden, in 2016 is dit gestegen naar 24,1%. Het aantal ontevreden burgers in Drenthe daalde in deze periode van 10,0% naar 6,2%.

Scheper Ziekenhuis maakt 'zieke' knuffels beter

Gemaakt: Woensdag, 12 april 2017 19:44

EMMEN - Kinderen van groep één tot en met vier kunnen zaterdag 13 mei samen met hun knuffel en ouders naar het Scheper Ziekenhuis komen. Daar is een speciale polikliniek opgezet om 'zieke' knuffels beter te maken.

 

Met het knuffelziekenhuis maken kinderen op een speelse manier kennis met het ziekenhuis om zo eventuele angst voor het ziekenhuis te verminderen.

 

Artsen in opleiding (co-assistenten) van Treant Zorggroep treden op als knuffeldokters en maken samen met de kinderen de knuffels beter. Bijvoorbeeld door te gipsen, een verbandje te leggen of te 'opereren'.

 

Aanmelden voor inloopspreekuren

Op zaterdag 13 mei zijn er inloopspreekuren voor het knuffelziekenhuis van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Aanmelden kan door te mailen naar knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com, onder vermelding van het tijdstip dat men ongeveer van plan is te komen. Let op: vol is vol. Het spreekuur vindt plaats in straat 4 van het Scheper aan de Boermarkeweg 60 in Emmen. De route wordt vanaf de hoofdingang aangegeven.

Aantal vroegtijdige schoolverlaters in Drenthe is ruim gehalveerd

Gemaakt: Donderdag, 13 april 2017 20:31

REGIO - Sinds 2005 is het aantal voortijdig schoolverlaters in Drenthe meer dan gehalveerd, van 1.344 leerlingen in schooljaar 2005-2006 naar 600 in 2014-2015. Dat meldt de nieuwe Drentse Onderwijsmonitor.

 

Het aandeel voortijdig schoolverlaters was in Noord- en Midden Drenthe in 2014-2015 gelijk aan het jaar daarvoor (1,2 procent). In Zuidoost-Drenthe was het percentage voortijdig schoolverlaters in 2014-2015 1,4 procent. Dat is iets lager dan een jaar eerder (1,6 procent). In Zuidwest-Drenthe daarentegen was in 2014-2015 het percentage voortijdig schoolverlaters 1,6 procent, iets hoger dan een jaar eerder (toen 1,4 procent).

 

In alle Drentse regio's ligt het aandeel voortijdig schoolverlaters ruim onder het landelijk percentage (1,4 procent tegen 1,8 procent landelijk). Succesvolle ingrediënten in de Drentse aanpak van schooluitval blijken persoonlijke aandacht, maatwerk en samenwerking.

 

Jongeren die van school gaan zonder dat ze een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2) hebben behaald, worden gemeld bij de regionale meld- en coördinatiepunten (RMC’s). De RMC’s zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, waar men probeert de voortijdig schoolverlaters alsnog naar een startkwalificatie toe te leiden. Drenthe heeft drie RMC’s.

Steeds meer Drentse basisscholen sluiten deuren

Gemaakt: Donderdag, 13 april 2017 20:33

REGIO - In het schooljaar 2015-2016 waren er in Drenthe 3 procent minder scholen ten opzichte van het vorige schooljaar. Dat blijkt uit de nieuwe Drentse Onderwijsmonitor.

In Drenthe nam het aantal scholen meer af dan in Nederland (-3 procent tegen -2 procent in 2015-2016 ten opzichte van het vorige schooljaar).

 

In het schooljaar 2015-2016 gingen 264 scholen (270 vestigingen) van start. Dat zijn negen vestigingen minder dan het jaar daarvoor: een afname van 3 procent. Het gemiddelde aantal leerlingen op basisscholen in Drenthe was in 2016 157. In het jaar daarvoor was dit 153. Landelijk lag het gemiddelde in 2016 op 219.

 

Grootse daling in Coevorden en De Wolden

De gemeenten Coevorden en De Wolden laten de grootste daling zien. De gemeente Hoogeveen staat als enige in de plus. In Tynaarlo is nauwelijks verandering. In Midden-Drenthe is evenmin een daling doordat kinderen van de opvang in Oranje hier naar school gaan.

 

Laag gemiddeld aantal leerlingen

Drenthe heeft relatief veel kleinere scholen en dat zien we terug in het gemiddelde leerlingenaantal per school. Gemiddeld heeft een Drentse basisschool 157 leerlingen, terwijl een school in Nederland gemiddeld 219 leerlingen telt. Zo heeft 39 procent van de Drentse basisscholen heeft minder dan 100 leerlingen. Alleen in Friesland (48 procent) en Groningen (40 procent) zijn meer kleinere scholen.

Schrijf je in voor de Drentse Hooglanden Wandel2daagse

Gemaakt: Vrijdag, 14 april 2017 19:49

BEILEN - Café bar 't Zwaantje in Beilen opent 22 en 23 april haar deuren voor de 4e editie van de Drentse Hooglanden Wandel2daagse. Een wandeltocht door de Drentse Hooglanden betekent een ontdekkingstocht door drie totaal verschillende landschappen.

 

Deelnemers beleven tijdens de tochten de rust en de ruimte van de overweldigende en woeste natuur in de bossen en heidevelden. Lopend over zandpaden, door bossen, over heidevelden en zandverstuivingen waar u telkens wordt verrast door een ander zicht op het landschap of het fraaie uitzicht over het heldere water van een plotseling opduikend vennetje.

 

De eerste dag wandelt iedereen richting Wijster en de tweede dag richting Hijken. In de uitgebreide routebeschrijving, staat naast de route, informatie over de omgeving en zet een aantal bedrijven de deuren voor u open.

 

De te lopen afstanden en starttijden zijn, 30 km (start 8:00 – 10:00 uur), 15 en 20 km (start 9:00 – 11:00 uur). De startlocatie is café bar 't Zwaantje, Markt 5 in Beilen. Parkeren kan gratis bij het gemeentehuis in Beilen. Op alle stempelposten zijn tegen wandelvriendelijke prijzen diverse drink- en eetwaren verkrijgbaar. Ook zijn op alle stempelposten toiletten aanwezig.

Inschrijven kan op de website www.wandel2d.nl.

 

De Drentse Hooglanden Wandel2daagse wordt georganiseerd door een ploeg enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met Stichting Magisch Volksvermaak Drenthe.

Industrieel Smalspoor Museum opent haar deuren

Gemaakt: Vrijdag, 14 april 2017 20:00

ERICA - Het Industrieel Smalspoor Museum opent in het weekend van 6 en 7 mei weer haar deuren voor publiek. In dat weekend houdt het museum allerlei leuke activiteiten.

 

Zo rijden er extra veel treinen zoals personentreinen om het publiek het bijzondere stukje van het Amsterdamsche Veld te laten zien. Daarnaast rijdt er een trein die een rondleiding geeft door de historische Turfstrooiselfabriek. Naast personentreinen rijden er ook turftreinen en treinen met kipkarren. En natuurlijk rijdt de kindertrein; de locomotief waarmee kinderen hun machinistendiplome kunnen halen.

 

Collectie

In het openingsweekend kunnen bezoekers ook een bezoekje brengen aan de werkplaats en de locomotievenloods, om zo een beeld te krijgen van de collectie van het museum en van de restauraties die in de werkplaats worden uitgevoerd.

 

Industrieel Smalspoor Museum
Griendtsveenstraat 140
7887 TK Erica

tel: 0591-303061
Voor reserveringen vanaf 15 personen : 06 - 1111 1188

 

Voor meer informatie: www.smalspoorcentrum.nl.

Jacques Tichelaar vertrok vanwege gebrek aan vertrouwen bij Statenleden

Gemaakt: Zondag, 16 april 2017 01:50

ASSEN - Dat hij vorige maand opstapte als Commissaris van de Koning lag aan het gebrek aan vertrouwen bij de Statenleden. Dat zei Jacques Tichelaar zaterdagmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

 

Tichelaar kreeg voorafgaand aan het extra ingelaste debat over zijn functioneren telefoon van PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman, die hem adviseerde op te stappen. Tichelaar ging het debat met de Statenleden aan, maar kreeg op een gegeven moment in de gaten dat het vertrouwen dusdanig beschadigd was, dat hij zijn conclusies moest trekken. Tichelaar (64) is volgens eigen zeggen door een moeilijke periode gegaan, maar wil nu wel weer aan de slag.

 

Tichelaar kwam in opspraak nadat bekend werd dat hij als Commissaris van de Koning een klus van de provincie aan zijn schoonzus gunde.

 

Jozias van Aartsen is aangesteld als tijdelijke opvolger van Tichelaar als Commissaris van de Koning in Drenthe.

Muzikanten gezocht voor 'De Dag van de Kampvuurmuzikant'

Gemaakt: Zondag, 16 april 2017 17:16

REGIO - Voor 'De Dag van de Kampvuurmuzikant' op zaterdag 24 juni worden muzikanten gezocht. Muzikanten die houden van het buitenleven en willen spelen bij een kampvuur voor een intiem publiek worden opgeroepen zich aan te melden.

 

Het evenement wordt gehouden meer dan twintig locaties verspreid over het land. Aanmelden kan tot 18 april.

 

Het gaat om akoestische optredens van minimaal twintig minuten die passen bij de sfeer van een kampvuur. De optredens zijn vanaf 19.00 uur.

 

Locaties

De Dag van de Kampvuurmuzikant wordt georganiseerd door Stichting De Groene Koepel die ook de selectie doet van de deelnemers. Bij het plaatsen van de deelnemers houden ze rekening met deze voorkeurslocatie.

 

In Friesland is het evenement op De Bekhofschans in Boijl. In Drenthe zijn de locaties Voscheheugte in Mantinge, Landgoed Buiten in Midlaren, De Jarden in Nietap en De Dennen in Schoonloo. In Overijssel betreft het De Zeven Zaligheden in Den Ham, De Klashorst in Diffelen, Dassenburcht in Punthorst en Landgoed De Oldenhof in Vollenhove.

Autoruiten krabben op woensdag en donderdag

Gemaakt: Maandag, 17 april 2017 18:35

REGIO - Het wordt tijdelijk koud lenteweer. Komende nacht kan het lokaal vriezen en daarbij is kans op winterse buien met hagel, onweer en natte sneeuw. Dit meldt Weeronline.

 

Dinsdagochtend zullen de autoruiten op verschillende plaatsen gekrabd moeten worden. Overdag verdwijnen de buien en wordt het zonniger. Daarna volgt een koude nacht met op grote schaal 1-2 graden vorst. De nacht naar donderdag wordt het koudst met zelfs kans op matige vorst. De winterjas hebben we dus hard nodig.

 

Fris lenteweer

Vandaag is fris lenteweer met in het zuiden eerst nog veel bewolking en een spatje regen, maar vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en vooral in het westen zon. Vooral het oosten maakt kans op een lokale bui. Het wordt 9 graden in het noorden tot plaatselijk 12 in het zuiden.

 

Vanavond daalt de temperatuur naar 3 tot 6 graden en komende nacht kan het tijdens heldere perioden plaatselijk vriezen. Afgelopen nacht heeft het in Eelde al gevroren en was de temperatuur gedaald naar -1,4 graden. Behalve vorst kunnen we ook winterse buien verwachten die komende nacht vanuit het noorden over het land trekken. Er valt regen, maar ook hagel en mogelijk zelfs natte sneeuw. Daarbij is vooral aan de kust kans op een klap onweer.

 

Wisselend

Morgenochtend vroeg zijn de condities in het land heel wisselend. Er zijn plaatsen waar de zon schijnt en dan is het flink koud en zijn de autoruiten bevroren. Op andere plaatsen komen buien voor ook dan is het lekker om een winterjas aan te hebben. Vooral in de Limburgse heuvels kan nog wat natte sneeuw vallen, maar op veel andere plaatsen valt regen en hagel. Wie pech heeft treft op de autoruit een ijskorst aan. Deze kan ontstaan wanneer het eerst gaat vriezen en kort voor vertrek een regenbui overtrekt. Dinsdagmiddag trekken de buien geleidelijk zuidwaarts en wordt het overwegend droog met ook zon.

 

Dinsdagavond daalt de temperatuur snel en er staat ons een koude nacht te wachten. In het binnenland daalt de temperatuur naar -1 of -2 graden, maar plaatselijk kan het -4 worden. Aan de grond kan het -4 tot -7 graden vriezen. Vooral aan de noordwestkust kan de temperatuur net boven het vriespunt blijven.

 

Gladde fietsbruggen

Ondanks de vorst hoeven we geen rekening te houden met gladde wegen. Door de warme ondergrond daalt de temperatuur van het wegdek veel langzamer dan die van de lucht. Mogelijk kan op een enkele stalen brug wat rijp ontstaan en houten fietsbruggen kunnen woensdagochtend plaatselijk glad zijn.

 

Daarnaast zullen fruittelers de bloesem van de fruitbomen moeten beschermen door water te sproeien.

 

Matige vorst

Woensdag is het wel redelijk zonnig en blijft het droog, maar met 8-11 graden is het zo'n 4 graden kouder dan normaal. Er volgt nog één koude nacht met op grote schaal vorst. Plaatselijk kan het zelfs matig vriezen met -5 tot -6 graden. Matige vorst is in april vrij bijzonder. De vorige keer met matige vorst in april was op 7 april 2013. In het binnenland daalde de temperatuur toen op veel plaatsen beneden -5 graden en in Woensdrecht wat het met -6,2 het koudst.

 

Het vooruitzicht naar Koningsdag laat op dit moment wisselvallig weer zien bij een westenwind. Dit betekent dat het waarschijnlijk iets frisser is dan normaal, maar met een beetje geluk valt de buiigheid juist die dag mee en is het met wat zon toch lekker.

Nieuw elan bij Modelvliegclub Assen

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 16:35

ASSEN - Sinds een jaar heeft de Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCMA) een nieuw vliegveld in Ubbena. Dat betekent voor de club het einde van een lange maar vooral vervelende periode van zich moeten behelpen met gedoogsituaties: het steeds weer moeten verkassen van veld naar veld. Nu het vliegveld in Ubbena een meer definitieve situatie inhoudt, voelt de club zich als herboren en ziet zij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

In april 2016 vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe modelvliegveld van de Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCMA) in Ubbena, tussen Assen en Vries aan het adres Vriezerhoek 1 (achter de SITA). En die feestelijke gebeurtenis was niet voor niets want de club heeft sinds haar oprichting in 1977 veel tegenslagen gekend voor wat betreft het kunnen beschikken over een goed vliegveld. Vele malen moest de club tijdens zijn bestaan verkassen. Het spreekt voor zich dat deze tegenslagen niet zonder gevolgen zijn geweest voor de club die ooit met 145 leden de grootste modelvliegclub van Nederland was. Nu heeft de club meer dan 50 leden en gelukkig komen er steeds weer nieuwe leden bij.

 

Hoewel de club nooit weg is geweest heeft de RCMA toch een beetje het gevoel weer terug te zijn. Na zich een jaartje op zijn nieuwe veld te hebben genesteld en de mogelijkheden daarvan te hebben afgetast zal de club ook in het jaar 2017 en daarna alles in het werk stellen om weer terug te keren naar het oude niveau.

 

De club is erg veelzijdig. Natuurlijk zijn er de radiografisch bestuurde modelvliegtuigen met brandstof- en electromotoren. Maar ook zwevers, waaronder de spectaculaire, met de hand gelanceerde DLG-modellen (Discus Launch Glider). En denk ook aan helicopters en natuurlijk veel multirotors, een steeds belangrijker wordende tak van modelvliegsport.

 

De RCMA heeft een goede naam op het gebied van de opleiding van nieuwe vliegers. Daartoe worden op maandagavond (heli's en multirotors) en dinsdagavond (vleugelmodellen) vlieglessen gegeven. Belangstellenden zijn van harte welkom natuurlijk.

 

Natuurlijk staat veiligheid hoog in het vaandel bij de RCMA. Daarnaast wil de club een serieuze en betrouwbare partner zijn voor alle instanties en personen waar zij mee te maken heeft. Niet in de laatste plaats voor de omwonenden. De club hoopt daarmee een aanwinst te zijn voor de regio en heet iedereen van harte welkom.

 

Zie voor de openingstijden van het vliegveld en andere informatie over de RCMA de website van de club www.rcm-assen.nl

Onderzoek schade gaswinning/gasopslag

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 16:48

Op 31 maart jl. zijn door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de heer Alders, de resultaten gepresenteerd van het onderzoek van het Centrum Veilig Wonen, uitgevoerd door Adviesbureau Witteveen + Bos, inzake de schadeproblematiek rondom onder andere de gasopslag Langelo. Volgens dit onderzoek zijn de onderzochte schadegevallen in Noordenveld niet toe te wijzen als zijnde veroorzaakt door activiteiten rondom de gasopslag. Een conclusie die reden is voor veel onbegrip en teleurstelling en vele vragen oproept, ook bij ons als gemeentebestuur.

 

Wat is nu nog mogelijk?
Wat is nu nog mogelijk voor schademelders in Noordenveld. Helaas niet veel. Waar voor gedupeerden in de provincie Groningen bijvoorbeeld nog second opinions en arbitrage mogelijk is geldt dit niet voor inwoners van de gemeente Noordenveld. Wat wel als mogelijkheid overblijft is het indienen van een klacht bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hieronder informeren wij u kort wat het SodM doet en hoe u een klacht kunt indienen.

 

Klachten indienen
Wanneer een mijnbouwonderneming uw klacht niet naar uw tevredenheid afhandelt kunt u bij SodM terecht. Hierbij geldt dat SodM de klacht alleen in behandeling zal nemen als de identiteit van de klager bekend is bij de dienst. Als klager zult u, indien u dat wenst, worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. SodM verzoekt u daarom om uw contactgegevens mee te sturen, zodat zij u persoonlijk kunnen benaderen om de klacht te bespreken. Voor alle klachten geldt dat zij op de volgende manieren bij SodM gemeld kunnen worden:

Per e-mail: sodm@minez.nl
Per telefoon: via (070) 379 8400

 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Het SodM is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Deze dienst ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. SodM houdt niet alleen toezicht vanuit een technisch perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee in het toezicht. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

 

Het SodM heeft geen directe taak bij het behandelen van klachten over ondernemingen die delfstoffen en aardwarmte opsporen en winnen of klachten over netwerkbeheerders. Als u klachten hebt over schade of hinder bij mijnbouwactiviteiten, dan kunt u zich het beste in eerste instantie rechtstreeks wenden bij de mijnbouwonderneming die de betreffende activiteiten uitvoert. Deze is de eerst verantwoordelijke voor schade of hinder aan of voor de omgeving als gevolg van zijn activiteiten.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het SodM zelf: www.sodm.nl.

Plan Steengoed Wonen te Een wordt beëindigd

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 16:55

EEN - Op dinsdag 11 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de intentieovereenkomst met de stichting Steengoed Wonen in Een te beëindigen.

 

Stichting Steengoed Wonen in Een wil op de leegstaande schoollocatie van CBS de Regenboog een woon/zorgvoorziening sociale huur ontwikkelen met diverse wooneenheden voor ouderen die bij voorkeur uit Een komen. Daarvoor heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met de stichting Steengoed Wonen in Een met als doel om samen te onderzoeken of op de locatie van voormalig CBS de Regenboog een woon-/zorgvoorziening voor 10 tot 15 wooneenheden haalbaar en realiseerbaar is voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar en bij voorkeur uit Een komen.

 

Financieel niet haalbaar
Wethouder Jos Huizinga: "Hoewel de stichting Steengoed Wonen aangaf blij te zijn dat er nu een duidelijk standpunt door de gemeente is ingenomen is de stichting echter ook zeer teleurgesteld over het ingenomen standpunt. Het college concludeerde uiteindelijk dat het initiatief van Steengoed Wonen voor de gemeente financieel niet haalbaar en realiseerbaar is. Wel is gezamenlijk de conclusie getrokken dat het goed zou zijn geweest als in een beginstadium kaders waren gesteld over bijvoorbeeld voorwaarden, acceptabele risico's of de grootte van een eventuele bijdrage van de gemeente. Om dergelijke kaders of uitgangspunten alsnog te formuleren is wel meer tijd nodig. Het geduld van de stichting was echter op en heeft ons per e-mail laten weten geen andere weg te zien dan te stoppen. Het college heeft vervolgens geconcludeerd dat de eerder aangegane intentieovereenkomst met de stichting beëindigd is, en besloten de school (voorlopig) niet te slopen. Nu gaat een interne projectgroep een collegeadvies opstellen over mogelijke verkoop van de school. Indien te zijner tijd besloten wordt tot verkoop van de school kan Steengoed Wonen desgewenst, net als ieder ander, ook met een bod en met een (aangepast) plan komen."

 

Financiën
Uit de financiële toelichting van Steengoed Wonen blijkt dat de totale gemeentelijke kosten zouden neerkomen op circa € 500.000 met daarnaast een garantstelling van € 350.000 voor 12 woningen plus 1 beheerderswoning. Deze kosten zijn voor de gemeente te hoog, de gevraagde middelen en dekking zijn (voor het grootste deel) niet beschikbaar en passen niet in het beleid. Al het risico (garantstelling, planschaderisico, onvoorziene kosten en wijzigingen) komt bij de gemeente te liggen en het risico van de garantstelling van € 350.000 wordt bij een dergelijk kleine stichting als te hoog ingeschat voor de gemeente.

 

Overwegingen
Hoewel vanuit planologie, welstand en stedenbouw de voorkeur aan hergebruik van het bestaande gebouw gegeven wordt, levert de gewenste woon / zorgvoorziening in relatie tot de omgeving geen belemmeringen op en wordt het initiatief publiek rechtelijk als haalbaar en realiseerbaar ingeschat.

 

Steengoed Wonen heeft aangegeven de marktvraag van de doelgroep (uit Een) pas te kunnen onderzoeken nadat de gemeente positief besloten heeft op de gevraagde financiering. Dit is volgens de gemeente de omgekeerde volgorde.

 

Het realiseren van woningen voor de sociale verhuur is een taak van woningcorporaties, die zijn daarvoor opgericht. De corporatie, Actium in dit geval, heeft twijfels bij het project op lange termijn. Actium verwacht onvoldoende marktvraag voor sociale huur in dit segment, maar heeft waardering voor het initiatief en is daarom bereid in het planproces mee te doen. Actium is ook bereid een deel van het project (4 woningen) te realiseren/over te nemen maar wil voor de onrendabele top een beroep doen op de gemeentelijke Reserve sociale huisvesting Norg.

Noordenveld zet schapen in voor bloemrijker bermbeheer

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 17:02

NOORDENVELD - De gemeente Noordenveld zet vanaf eind april tot medio juni en vanaf september tot eind oktober 100 Schoonebeeker heideschapen in voor het beheren van de bermen.

 

Schapen beschadigen de ondergrond niet en houden het gras kort. De kruiden krijgen hierdoor meer kans om tot bloei te komen.

 

Vanaf woensdag 26 april 2017 wordt de eerste schaapskudde rond 11 uur ingezet bij de rotonde Burchtlaan/Slotlaan.

 

De schapen grazen op de volgende locaties:

  • Aan de noordzijde van de Vijfde Verloting en de Hofstedenlaan
  • Langs de Maatlanden
  • Het terrein achter het hockeyveld
  • De oever langs de Steenbergerloop in Roderveld IV

 

Deze gebieden worden in gedeeltes begraasd. Hiermee is er zo weinig mogelijk overlast voor wandelaars en fietsers.

 

De schapen staan achter tijdelijke netten die onder een lage stroomspanning staan. Hondenbezitters worden daarom aangeraden hun viervoeter bij de schapen aan de lijn te houden.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Buitenkamp Begrazing uit Schipborg. Dit bedrijf heeft ervaring op het gebied van ecologische begrazingen met behulp van schapen. Momenteel worden er ruim 200 Drentse Heide- en Schoonebeker schapen ingezet in de provincies Drenthe en Groningen.

Wethouder Jos Huizinga rijdt mee in de VOR-bus

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 17:22

RODEN - Woensdag 19 april stapt wethouder Jos Huizinga in de VOR-bus. Tijdens dit ritje maakt hij kennis met de verschillende vrijwilligers in de door hen gerunde onderneming.

 

Om 09.00 uur wordt hij afgehaald bij het gemeentehuis. Om 11.00 uur brengen de vrijwilligers de wethouder weer terug naar het gemeentehuis. De wethouder maakt dit ritje omdat hij de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk en verenigingsleven in Noordenveld wil meemaken.

Drenthe heeft 1.282 Rijksmonumenten binnen de provinciegrens

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 22:11

DRENTHE - Wie van monumentale gebouwen houdt, kan het beste eens rondtoeren in de gemeente Noordenveld, dat met 235 Rijksmonumenten de meeste monumenten telt van alle Drentse gemeenten.

 

Heel Nederland telde in 2016 ongeveer 62.000 Rijksmonumenten. Daarvan staan er 1.282 in Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Drenthe

Broger-Odoorn en Hoogeveen zijn slecht bedeeld met monumentale panden. Borger-Odoorn telt 26 Rijksmonumenten en Hoogeveen heeft er eentje meer. De helft van de monumenten in Borger-Odoorn bestaat ui agrarische gebouwen. Hoogeveen moet het hebben van de woonhuizen en kerkelijke gebouwen.

 

Hoog op de lijst van gemeenten met veel Rijksmonumenten staan Westerveld (181), Coevorden (150) en Assen (135). In Assen bestaan de monumenten voornamelijk uit woonhuizen en openbare gebouwen. In Westerveld is meer dan de helft van de monumenten een boerderij.

 

Aa en Hunze (76), Emmen (92), Meppel (86), Midden-Drenthe (71), Tynaarlo (81) en De Wolden (122) vormen de middenmoot qua aantal Rijksmonumenten.

Landelijke maatregelen tegen vogelgriep ingetrokken

Gemaakt: Woensdag, 19 april 2017 18:17

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De maatregelen waren ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

 

De laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 23 maart bij een hobbyhouder. De laatste uitbraak bij een commercieel pluimveebedrijf was op 25 december 2016. Ook dateert de laatst gevonden  besmette wilde watervogel van 15 maart. Verder is er een afname van vogelgriep te zien in de ons omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België. Op basis van een nieuwe risico-inschatting van vogelgriepdeskundigen is daarom besloten dat bijna alle landelijke maatregelen kunnen worden ingetrokken.

Staatssecretaris Van Dam: ‘Gelukkig dat het risico op de verspreiding van vogelgriep volgens de deskundigen zodanig is afgenomen dat ik bijna alle maatregen heb kunnen opheffen. Helaas waren de maatregelen lange tijd noodzakelijk. Maar ik ben opgelucht dat het aantal uitbraken beperkt is gebleven.’

 

Maatregelen

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf te mogen betreden voorlopig nog in stand. De hygiënemaatregelen verkleinen de insleep van allerlei ziektes in de stal. Alle overige maatregelen, zoals het verbod op tentoonstellingen met risico-vogels en het verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven, worden ook ingetrokken. De landelijke maatregelen hebben ruim 5 maanden geduurd.

 

Aantallen

In de periode 9 november 2016 tot en met 19 april 2017 zijn er acht pluimveebedrijven en één commerciële vogelhandelaar met vogelgriep besmet en in totaal zijn 15 bedrijven geruimd. In totaal zijn er 727.500 vogels geruimd; daarvan waren het 503.000 kippen, 217.900 eenden en 6600 andere vogels. Preventief zijn er 335.000 kippen gedood.

Zoektocht naar de Drentse Onderneming van 2017 van start

Gemaakt: Woensdag, 19 april 2017 19:19

DRENTHE - Welk bedrijf wordt Drentse Onderneming van het Jaar? Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe met economie in zijn portefeuille en tevens zelfstandig ondernemer, gaf vanavond de aftrap van de verkiezing bij Astron in Dwingeloo.

 

Drenthe kent ruim 40.000 ondernemingen. Ondernemingen in vele soorten en maten. Van ondernemingen met omzetten van vele tientallen miljoenen en honderden werknemers tot startende ondernemingen met zeer kleine winstmarges en met geen of slechts 1 of 2 personeelsleden.

 

De Stichting "Drentse Onderneming van het Jaar" wil door het jaarlijks toekennen van deze titel haar bewondering en waardering tonen voor al die zeer uiteenlopende, Drentse ondernemingen. Het is haar bedoeling dat de prijs het belang onderstreept van goed ondernemerschap voor de economie en de werkgelegenheid in Drenthe.

 

De inschrijving is geopend. Aanmelden kan tot 2 juni. De finale van de Drentse Onderneming van het Jaar 2017 vindt plaats op donderdag 16 november in theater De Nieuwe Kolk in Assen.

 

De Drentse Onderneming van het Jaar 2016 werd gewonnen door De Groot Installatiegroep uit Emmen.

Man gewond bij valpartij in weiland

Gemaakt: Donderdag, 20 april 2017 18:46

RODEN – Een man is donderdag aan het eind van de middag in een weiland aan de Maatlanden in Roden gevallen en gewond geraakt. De brandweer kwam ter plaatse om het ambulance personeel te assisteren om het slachtoffer op een brandcard uit het weiland naar de ambulance te vervoeren.

 

Vermoedelijk heeft de man een beenbreuk bij z'n onfortuinlijke val overgehouden. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Politie waarschuwt voor gereedschapsdieven

Gemaakt: Donderdag, 20 april 2017 19:12

DRENTHE - 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee.' Dat stelt de politie met het oog op het grote aantal inbraken in bestelwagens die de laatste tijd in Zuidoost-Drenthe plaatsvindt.

 

'De inbraken vinden onder meer plaats op carpoolplaatsen', aldus de politie. 'Wij begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om het gereedschap uit de auto te halen, maar willen wel autobezitters hiervoor waarschuwen.'

Amateurkunstenaars in Drenthe krijgen 40.000 euro te besteden

Gemaakt: Donderdag, 20 april 2017 19:13

DRENTHE - VSBfonds stelt dit jaar 40.000 euro beschikbaar voor Drentse amateurkunstenaars. Het geld is bestemd voor projecten die de deskundigheid of artistieke ontwikkeling van vrijetijdskunstenaars vergroten.

 

Via K&C in Assen en de regeling Maak het in Drenthe kan maximaal 5000 euro per project worden aangevraagd. Dit bedrag kan worden gebruikt om een samenwerking met een professionele kunstenaar te realiseren of bijvoorbeeld voor materiaalkosten.

 

Maak het in Drenthe

Niet iedereen die in zijn of haar vrije tijd muziek maakt, schildert, danst of een andere kunstvorm beoefent is aangesloten bij een vereniging of stichting. Dit betekent dat zij veelal geen beroep kunnen doen op regionale en landelijke fondsen. Dankzij de VSBfonds-regeling Maak het in Drenthe is het voor deze groep kunstbeoefenaars toch mogelijk een financiële bijdrage te ontvangen om samenwerkingsprojecten te realiseren of een product te ontwikkelen. Een bijdrage kan worden aangevraagd via de website www.kcdr.nl. Naast het inhuren van professionals zijn bijdragen mogelijk als er projecten worden gerealiseerd die verschillende kunstvormen samenbrengen, voor een productie of promotie.

 

Muziekvideo's en masterclasses

VSBfonds ondersteunt al drie jaar via Maak het in Drenthe initiatieven van amateurkunstenaars in Drenthe. Zo konden er de afgelopen jaren muziekvideo's worden gemaakt, festivals worden georganiseerd, masterclasses plaatsvinden en een dansproductie onder professionele begeleiding worden gerealiseerd.

 

Werkplaats

In de regeling Maak het in Drenthe is ook geld beschikbaar voor kennisdeling. K&C realiseert bijvoorbeeld een tijdelijke werkplaats op het Taribush Kuna Festival eind juli in Lheebroek. Centraal tijdens deze theaterwerkplaats staat de ontmoeting tussen professionals en vrijetijdskunstenaars.

Mirjam Balkema helpt Drentse boeren bij verduurzamen van bedrijf

Gemaakt: Vrijdag, 21 april 2017 20:14

REGIO - LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Drenthe presenteerden vrijdag 21 april op het melkveebedrijf van de familie Zeldenrijk in Zeijen en in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Jumelet de nieuwe consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

 

Consulent Mirjam Balkema gaat Drentse melkveehouders helpen die alleen of gezamenlijk aan de slag willen met verduurzaming in combinatie met de ontwikkeling van hun bedrijf.

 

De consulent Duurzame Melkveehouderij gaat letterlijk de boer op en ondersteunt Drentse melkveehouders bij het ontwikkelen van hun bedrijf in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid. De activiteiten van de consulent vloeien voort uit het programma Toekomstgerichte landbouw en de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur Drenthe, waarin de partners uit het Groenmanifest een gezamenlijk gedragen koers hebben uitgezet.

 

Ambitie is dat Drentse melkveehouderijbedrijven in 2020 tot de top van grondgebonden melkveehouderij horen en gericht zijn op een duurzame productie. De consulent zal als 'makelaar en schakelaar' verbindingen leggen tussen individuele melkveehouders en de opgaven en ambities die er liggen om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur.

 

Mirjam Balkema werkt in opdracht van de stuurgroep voor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe. Daarin zijn LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe (mede namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), het Drents Agrarisch Jongerencontact en de provincie Drenthe vertegenwoordigd.

 

Meer over Balkema is te vinden op de website Hippe Boerin

Traumahelikopter naar Zuidvelde voor ernstig ongeval

Gemaakt: Zondag, 23 april 2017 03:53

ZUIDVELDE - Een 36-jarige automobilist uit Assen is zaterdagavond laat op de Asserstraat vermoedelijk ernstig gewond geraakt na een eenzijdig ongeval. De bestuurder was door nog onbekende oorzaak met zijn auto in een sloot terecht gekomen.

 

Twee voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten. Ondertussen ontfermden ze zich over het slachtoffer en verleenden eerste hulp. Hij werd door hen uit zijn zwaar beschadigde auto gehaald. Vervolgens werd de 36-jarige overgedragen aan het ambulancepersoneel. De bestuurder werd met vermoedelijk ernstige verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van dit eenzijdige ongeval. Van de automobilist is in het ziekenhuis een bloedproef afgenomen. Op deze manier kan worden gekeken of er mogelijk sprake is geweest van alcohol en/of drugsgebruik.

 

Brandweer, amulance en een mobiel medisch team (MMT) waren aanwezig voor assistentie. De traumahelikopter is geland in een weiland naast de weg.

Tom Coronel presenteert tweede halve finale van de Young Business Award 2017

Gemaakt: Maandag, 24 april 2017 17:53

HOOGEVEEN - De race om de derde en vierde finale-ticket van de Young Business Award (YBA2017) gaat op 2 mei verder in theater De Tamboer.

 

De startups Parkeagle en Jake Food wisten zichzelf tijdens de eerste halve-finale al te plaatsen voor de laatste ronde van de startupcompetitie. De winnaar van de 'Young Business Award 2017' ontvangt dinsdag 6 juni de kristallen award inclusief de prijzenpot van 12.500 euro.

 

Presentator Tom Coronel (bekend van de Dakar) presenteert in theater De Tamber op dinsdag 2 mei de tweede halve-finale van de Young Business Award 2017. Hier proberen de zes starutps: 'Watermelon Messenger, Inkless, Media Distillery, plugify, CC Diagnostics en Storage Share' één van de twee finale-tickets te bemachtigen. "Tijdens elke halve-finale hebben de startups slechts 60 seconden de tijd om hun bedrijf te pitchen. Hierin moeten ze zowel het publiek als de jury zien te overtuigen van hun plannen", aldus Niels Palmers. De twee beste startups ontvangen een finale-ticket en krijgen tijdens de Young Business Award finale in Emmen (op dinsdag 6 juni) de kans om te pitchen voor Jort Kelder en Constantijn van Oranje.

 

Sprout en NoordZ wildcard

De vijfde finalist van de startupcompetitie wordt door de community van de Young Business Award zelf gekozen middels een wildcard (uit alle semifinalisten). Hierop kan iedereen (online) via Sprout (onderstaande link) stemmen op zijn of haar halve-finalist naar voorkeur. De winnaar van de wildcard wordt medio 16 mei bekend gemaakt.

 

Bezoek 2 mei de halve-finale in Hoogeveen

Het bezoeken van de tweede en laatste halve-finale van de Young Business Award 2017 is gratis, maar de inspiratie is onbetaalbaar. Op dinsdag 2 mei kunt u zichzelf laten uitdagen door de meest innovatieve startups van Nederland.

 

Aanmelden als bezoeker voor de halve-finale van de Young Business Award in Hoogeveen kan via deze link.

Druk bezochte informatiebijeenkomst in Nieuw-Roden

Gemaakt: Dinsdag, 25 april 2017 08:41

NIEUW-RODEN - Maandagavond 24 april heeft LGN in het Dorpshuis Nij Roon voor de inwoners een informatiebijeenkomst georganiseerd. LGN hecht er aan om met de inwoners van de verschillende dorpen in Noordenveld in gesprek te gaan over wat de inwoners bezig houdt in hun eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast vindt LGN het belangrijk om als grootste oppositiepartij inwoners te informeren over haar optreden in de Raad van Noordenveld in de afgelopen periode.

 

De LGN raadsfractie onder leiding van Henk Koekkoek heeft over diverse onderwerpen uitleg gegeven. Onder de inwoners van Nieuw-Roden is er veel belangstelling met betrekking tot de ontwikkelingen rond de Meester de Vries School. Het proces tot nu toe is besproken maar ook de wijze waarop de inwoners samen met de gemeente, de plannenmakers en de politiek samen kunnen optrekken om een zo goed mogelijk gedragen plan te krijgen voor Nieuw-Roden.

 

De LGN fractie is van mening dat de inbreng van de inwoners moet worden meegewogen in de discussie en besluitvorming in de Raad van Noordenveld.

 

De avond is gestart met een het thema De Zorg in Noordenveld. Mevrouw Marriette Brouwer, deskundige bij uitstek en oprichtster van De Buurtzuster heeft de inwoners inzage gegeven in de dagelijkse praktijk van de zorg en verpleging in Noordenveld. Op welke wijze kunt u dat organiseren en wat zijn voor u de persoonlijke gevolgen. In hoeverre kunt u hiervoor een beroep doen op hulp vanuit de gemeente. Op al deze vragen heeft zij vanuit de dagelijkse praktijk een toelichting gegeven. Marriette Brouwer is zeer te spreken over de ZORG informatie op de gemeente site van Noordenveld.