Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 12:06:43 Loos Alarm, Oorzaak Broodje In De Oven! Oms Alarm Ap13 Photonis Netherlands Bv... Prio Eenheid | Roden - Blusgroep A Brandweer Noordenveld Drenthe
zaterdag 18 augustus 2018

Archief

Vier jonge kunstenaars maken kans op Drentse Talentprijs Cultuur

Gemaakt: Zondag, 26 maart 2017 17:56

REGIO - De nominaties voor de Drentse Talentprijs Cultuur zijn bekend. Filmer Daan Alberts uit Assen, Cody Hidding (dj Lawss) uit Klazienaveen en de neven Jasper en Stijn Steenhuis uit Barger-Compascuum maken maandag 3 april kans op deze titel.

 

Daarmee winnen zij 2500 euro en een professionele fotoshoot van Sake Elzinga. De prijsuitreiking vindt plaats in Theater Hofpoort in Coevorden.

 

Volgens de Drentse juryleden zijn de genomineerden stuk voor stuk kanshebbers. Cody Hidding als producent van dancemuziek, Daan Alberts vanwege zijn film Goodbye en Jasper en Stijn Steenhuis dankzij hun tv-serie 'Tussen Groningen en Zwolle' voor de NPO.

 

Daan Alberts

Daan Alberts (19) heeft vorig jaar met zijn film Goodbye een prijs gewonnen op het Noordelijk Film festival in Leeuwarden en won in juni met dezelfde film de eerste prijs in de categorie Film tijdens de Kunstbende. Alberts werd in Leeuwarden door de jury uitgeroepen tot grootste jong talent.

 

Jasper en Stijn Steenhuis

Jasper (23) en Stijn (22) Steenhuis maakten in de zomer van 2016 een serie voor het jongerenplatform 3LAB van de publieke omroep. In 'Tussen Groningen en Zwolle' gingen de jonge tv-makers op avontuur door hun zo geliefde thuisprovincie Drenthe.

 

Cody Hidding

De 19-jarige Cody Hidding uit Klazienaveen bestormde vorig jaar onder de naam dj Lawss de internationale dance-hitlijsten met zijn eerste single Our World en ook zijn tweede single Inner Feelings is goed ontvangen. Cody is pas twee jaar bezig met het produceren van dancemuziek.

 

De Drentse Talentprijs Cultuur bestaat zeven jaar. De prijs is een initiatief van K&C en is een blijk van waardering voor een persoon of groep die in 2016 een bijzondere prestatie op het gebied van kunst en cultuur heeft neergezet. In totaal zijn 52 kandidaten door de inwoners van Drenthe voorgedragen. De Drentse jury heeft hieruit drie bijzondere kandidaten geselecteerd. De uiteindelijke winnaar wordt door een landelijke jury bepaald.

Grutto gaat, grauwe gans komt

Gemaakt: Maandag, 27 maart 2017 19:08

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in dezelfde tijd meer dan vertienvoudigd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

 

De afname van het aantal boerenlandvogels is recent afgevlakt, maar van herstel is nog geen sprake, ondanks alles wat de laatste jaren is gedaan op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Het zijn tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen. Het aantal ganzen dat hier in de winter overblijft, is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Daarnaast heeft zich een grote broedende populatie ontwikkeld. 

 

Achteruitgang boerenlandvogels

De boerenlandvogelindicator laat zien dat sinds 1960 60 tot 70 procent van de broedvogels uit het Nederlandse boerenland zijn verdwenen. Het gaat om een achteruitgang van naar schatting ruim 4 miljoen naar ruim 1,5 miljoen broedparen. Enkele soorten zijn in grote delen van ons land bijna niet meer te vinden. Sinds 1960 zijn naar schatting 750 duizend tot 1,1 miljoen broedparen van de veldleeuwerik verdwenen. Ook de patrijs (afname 93 procent), de zomertortel (afname 92 procent), de ringmus (afname 93 procent) en de grutto (afname 68 procent) zijn tegenwoordig schaarse verschijningen. Dit overzicht laat zien dat niet alleen typische weide- of akkervogels sterk achteruit zijn gegaan, maar dat ook van soorten van het kleinschalig cultuurlandschap meer dan twee derde van de populatie verdween. 

De afname van boerenlandvogels is zichtbaar in heel Europa. Volgens cijfers van de European Bird Census Council verdwenen sinds 1980 maar liefst 300 miljoen broedparen uit het Europese boerenland.

 

Toename ganzen
Het aantal kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen, maar ook die van nieuwkomers als Canadese ganzen en Nijlganzen is sterk gestegen. Al deze ganzen horen niet tot de boerenlandvogels, omdat ze worden beschouwd als watervogels of niet inheems zijn. Ze gebruiken het boerenland niet om te broeden maar vooral om te foerageren.

In januari 2014 telde Nederland 2,4 miljoen ganzen. Dat zijn er tien keer zoveel als in 1975. Deze populaties zijn met name aanwezig op de graslanden. Enkele soorten broeden nu ook in Nederland, met name de grauwe gans. Zij blijven dan ook in de zomer. Tot 1960 waren deze soorten niet of nauwelijks als broedvogel aanwezig in ons land. Tegenwoordig komen ze op veel plaatsen voor, tot zelfs binnen de bebouwde kom.

 

Herinrichting landschap en intensivering grondgebruik
De laatste twintig jaar is meer dan 1 200 vierkante kilometer landbouwgrond onttrokken voor onder andere woningbouw, bedrijventerrein en wegaanleg. Daarvoor, in de jaren vijftig, begon de ruilverkaveling en met het opschalen van de percelen veranderde het landschap. In sommige gebieden werd de slootlengte met meer dan 90 procent teruggebracht. Nadien werden nieuwe drainagetechnieken toegepast en is het waterpeil verder omlaag gebracht. Oneffenheden in het landschap werden geëgaliseerd.

Sinds de jaren vijftig is de biodiversiteit in het agrarisch landschap veranderd. Daarnaast werden andere gewassen geteeld, zoals de 'mesttolerante mais'. Hiermee veranderde het voedselaanbod voor broedvogels. Er verdwenen sloten als perceelafscheiding. Omdat ook heggen en bomensingels zijn weggehaald, was er voor boerenlandvogels minder plek om in struiken en bomen te broeden.

 

Meer bemesting en hogere maaifrequentie
In de jaren zeventig en tachtig is steeds meer mest op het land gebracht en is een zeer snelgroeiende grassoort geïntroduceerd en verdween de diversiteit aan kruiden. Tegelijkertijd verminderde het aantal – en de diversiteit – van insecten die als voedsel dienden voor veel vogelsoorten en opgroeiende weidevogelkuikens. De laatste tien jaar ontstonden zogenoemde 'grasakkers'. In de jaren zestig werd het gras vaak maar één tot twee keer gemaaid, tegenwoordig zijn er percelen die in één seizoen vijf of meer keer worden gemaaid. Uit studies van onder andere de Universiteit Groningen blijkt dat bij intensiever maaien nesten en opgroeiende kuikens verdwijnen. De kuikens die dit overleven groeien vervolgens op in strak geschoren graslanden met weinig dekking en weinig voedsel. Ze zijn daardoor in slechte conditie en een gemakkelijke prooi voor predatoren. De invloed van de toename van predatoren in de laatste tientallen jaren kan niet los worden gezien van de intensivering in de landbouw.

 

Draagkracht
Omdat de grasproductie is verhoogd en het groeiseizoen is verlengd, is er voor ganzen óók in de winter veel energierijk voedsel te vinden. Het is vooral deze draagkrachtverhoging die er voor zorgt dat er meer ganzen in Nederland verblijven. Voor de boerenlandvogels is juist draagkracht verloren gegaan omdat zij minder voedsel hebben en een verhoogde sterfte ondervinden.

Gewonde bij ongeval met brommobiel in Norg

Gemaakt: Dinsdag, 28 maart 2017 16:30

NORG - Bij een ongeval met een brommobiel op het Westeind in Norg is een persoon gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwamen een auto en een brommobiel met elkaar in aanraking waarna de brommobiel frontaal op een paal botste.

 

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Mini-college ‘Hoe overleef je thuis een hartstilstand’

Gemaakt: Dinsdag, 28 maart 2017 20:50

NORG - Harry Palsma geeft vrijdag 31 maart geeft een mini-college in Norg over een nieuwe hulpmethode bij een hartstilstand thuis. Dit komt ongeveer 12.000 keer per jaar voor.

 

Arts-ondernemer Harry Palsma uit Westervelde is een autoriteit op het gebied van reanimatie. Eind jaren '90 introduceerde hij de automatische defibrillator (AED) in ons land. Op een toegankelijke manier toont Palsma verrassende conclusies uit de wetenschap. Wanneer overleef je thuis een hartstilstand en wat is bijvoorbeeld werkelijk de rol van hartmassage/beademen?

Nederland heeft een nieuw oproepsysteem met inmiddels meer dan 150.000 burgerhulpverleners. Deze vrijwilligers worden bij een hartstilstand in hun buurt gealarmeerd via 112 om te assisteren en een AED te halen. Maar de dekking van AED's is nu nog veel te laag om extra levens te redden. Ideaal gezien zou iedereen thuis binnen 6 minuten een openbare AED moeten hebben. Pas dan stijgt de reanimatie overlevingskans van 10 naar 50 procent.

 

De bijeenkomst sluit af met een nieuw initiatief waarmee het aantal AED's in woonwijken aanzienlijk vergroot kan worden (AEDinjeBuurt.nl). De bijeenkomst in De Brinkhof is van 16.30-18.00 uur (gratis toegang).

Treant Zorggroep praat in De Wenning over toekomst van de zorg

Gemaakt: Zaterdag, 01 april 2017 21:03

PESSE - De komende weken gaat Treant Zorggroep in gesprek met de inwoners uit Drenthe en Groningen over de toekomst van de zorg in de regio. Op maandag 3 april is de eerste bijeenkomst gepland in De Wenning in Pesse. 

 

Goede, bereikbare en betaalbare zorg blijven leveren in de regio nu en in de toekomst. Dat is het onderwerp dat centraal staat tijdens de dialoogbijeenkomsten. Treant hoort graag waar de inwoners behoefte aan hebben en welke vragen of suggesties er zijn.

 

Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan www.treant.nl/dialoog. Per bijeenkomst is voor maximaal 30 personen ruimte. 

Auto slaat over de kop in Peest

Gemaakt: Zondag, 02 april 2017 16:57

PEEST – Op de Hoofdweg in Peest is zondagmiddag een auto over de kop gevlogen. De bestuurder raakte hierbij gewond.

 

De auto raakte van de weg en nadat hij een paaltje had geraakt. Het voertuig kwam daarna op de kop op de straat tot stilstand. De bestuurder werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Kim Groen is Miss Beauty of Drenthe 2017

Gemaakt: Zondag, 02 april 2017 20:29

EMMEN - Kim Groen (21) uit Emmen is verkozen tot Miss Beauty of Drenthe. Sofie Vellinga (16) uit Klazienaveen is Miss Teen of Drenthe.

 

Miss Beauty of Drenthe is de missverkiezing voor de provincie Drenthe. Miss Beauty of Drenthe staat onder leiding van Sanne Roffel & Demi Veldman. Elk jaar worden er 2 winnaressen uit deze provincie gekozen die mogen uitkomen in de miss verkiezing Miss Beauty of the Netherlands en Miss Teen of the Netherlands.

 

De 19-jarige Natascha Posta uit Buinen doet namens Drenthe mee aan de Nederlandse finale van Miss World. Als ze die finale wint gaat ze naar de Miss World Verkiezing.

De Belastingdienst waarschuwt voor een valse e-mail

Gemaakt: Maandag, 03 april 2017 18:49

NEDERLAND - De Belastingdienst waarschuwt voor een valse e-mail die in omloop is waarin wordt vermeld dat de ontvanger belastingteruggave krijgt.

 

"De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'Belastingteruggave € 764,28'. Open deze niet, maar verwijder hem meteen. Deze e-mail komt niet van de Belastingdienst", zo waarschuwt de fiscus op haar website.

 

Het is niet de eerste keer dat de Belastingdienst waarschuwt voor phishing. Zo is het al regelmatig voorgekomen dat burgers in een mail wordt gevraagd een nog openstaand bedrag over te maken of dat er wordt gezegd dat er nog een betalingsachterstand moet worden voldaan.

 

Doel van de oplichters is om rekeningnummers te achterhalen en pincodes die daarbij horen, zodat ze hun financiële slag kunnen slaan.

Week van de Teek: 3 tot en met 7 april

Gemaakt: Maandag, 03 april 2017 19:19

DRENTHE - Tijdens deze week besteden tal van organisaties aandacht aan de risico's van tekenbeten de ziekte van Lyme. Meer informatie: www.weekvandeteek.nl.

 

In Drenthe zijn veel teken. Door een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme vrijwel uitgesloten. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt. De ziekte uit zich meestal in een rode ring op de huid die ontstaat na 1 tot 3 weken rondom de plaats van de tekenbeet. De ring wordt steeds groter. Soms zijn er griepachtige verschijnselen, zoals koorts. Als de ziekte niet opgemerkt wordt, kunnen later neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica.

 

Hoe krijg je het?

Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt. Teken zijn hele kleine spinachtige beestjes en komen voor in hoog gras en struikgewas van bos, hei, duinen of de tuin. Teken kruipen op dieren of mensen en bijten zich vast in de huid. Dat valt vaak niet op. Door het zuigen van bloed zwellen teken na een paar dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter grootte van een erwt. Ongeveer één op de vijf teken is besmet met de Lymebacterie.

 

Controleer altijd op teken, na een verblijf in natuur of tuin

Verwijder een teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan vrijwel uitgesloten. Verschijnt er binnen 3 maanden een rode ring op uw huid of krijgt u griepachtige verschijnselen? Ga dan naar de huisarts. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met een antibioticumkuur. Als een teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, overleg dan met uw huisarts of behandeling nodig is.

 

Hoe verwijder ik een teek?

  • Neem een puntig pincet of een tekentang.
  • Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem er voorzichtig uit.
  • Ontsmet het wondje.
  • Schrijf op wanneer en waar op het lichaam u gebeten bent.
  • Let tot 3 maanden na de beet op ziekteverschijnselen. Meldt deze klachten bij uw huisarts.

Gratis snoeiafval brengen op 22 april

Gemaakt: Dinsdag, 04 april 2017 20:17

NOORDENVELD - Op zaterdag 22 april 2017 organiseert de gemeente Noordenveld een gratis brengdag voor al uw snoeiafval.

 

De locaties (gewijzigd)
U kunt uw snoeiafval van 08.00 tot 15.00 uur brengen (met uw afvalpas) naar de locaties:

  • De Aanleg 4 in Peize;
  • De Eenerstraat 69 in Norg;
  • Op een gemarkeerd deel van het Vlasveen in Roden.

 

Alleen deze drie locaties zijn op zaterdag 22 april 2017 geopend voor het gratis brengen van snoeiafval. Het storten van snoeiafval op andere locaties, zoals aan de Produktieweg in Roden of op de Vluchtheuvel in Norg is niet toegestaan. Dit wordt gezien als het illegaal dumpen van afval en dat is verboden. De gemeente gaat hierop handhaven.

Vijf personen opgepakt na insluiping woning in Roderwolde

Gemaakt: Dinsdag, 04 april 2017 22:18

RODERWOLDE - Dinsdagmiddag heeft de politie 5 personen kunnen aanhouden die allen worden verdacht van een insluiping in een woning in Roderwolde.

 

Het voertuig werd na deze insluiping gezien toen deze wegreed. Een bewoner belde vervolgens gelijk 112. Op de Matsloot werd het voertuig aangetroffen en alle 5 de inzittenden, allen afkomstig uit de regio Utrecht, zijn gelijk aangehouden.

 

Morgen worden de verdachten gehoord.

Film over Drentse Boermarken in het Drents Archief

Gemaakt: Woensdag, 05 april 2017 20:08

ASSEN - In de maand april draait in het Drents Archief een gratis film over de Drentse boermarken. Voor de komst van Napoleon regelden de eeuwenoude boermarken al veel belangrijke zaken in het dorp en het buitengebied.

 

In deze documentaire vertellen leden van de boermarken van onder meer Hijken, Zijen, Zuidvelde, Midlaren en Norg over de actieve rol die de boermarke tegenwoordig speelt in de dorpsgemeenschap. De film is doorlopend te bekijken in de Digilounge van het Drents Archief.

 

87 boermarken hebben zich verenigd in de Vereniging Drentse Boermarken. Ze zijn bijgeschreven in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Leden van de boermarken komen in deze documentaire aan het woord over de betekenis van de boermarke voor de dorpsgemeenschap, het landschaps- en wildbeheer en het natuurbehoud. Ze vertellen over het opknappen van kikkerveentjes, de zorg voor het behoud van de brinken of over het beheer van een meer of ven. Elke boermarke heeft zijn eigen inkomsten. In Midlaren is dat de verhuur van ligplaatsen midden op het meer en elders bijvoorbeeld de verhuur van de jacht. Een opmerkelijk verhaal gaat over de brink van Zuidvelde. Die is in bezit van de boermarke, maar de bomen op de brink zijn eigendom van de afzonderlijke boeren.

 

De film over de Drentse boermarken is van 4 t/m 26 april 2017 tijdens openingstijden doorlopend te bekijken in de Digilounge van het Drents Archief. De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 17.00 uur en vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Onduidelijke huisnummer indeling langs de Norgervaart

Gemaakt: Donderdag, 06 april 2017 21:28

DRENTHE - De mensen die langs de Norgervaart in Drenthe wonen, hebben een lastig probleem. De straat komt door drie plaatsen en die hebben de huisnummers niet logisch ingedeeld. Het adres Norgervaart 3 komt volgens RTV Drenthe zelfs drie keer voor: in Assen, in Bovensmilde (gemeente Midden-Drenthe) èn in Huis ter Heide (gemeente Noordenveld).

 

Even en oneven nummers zitten niet telkens aan dezelfde kant van de weg. Bovendien lopen de huisnummers de ene keer op en dan weer af. Gemeenten willen hun huisnummers voorlopig niet aanpassen.

 

Gaat vaak mis
De hulpdiensten hebben soms moeite om het goede adres te vinden. Na een inbraak bij Norgervaart 3 in Assen ging de politie eerst naar Norgervaart 3 in Bovensmilde, daarna naar Norgervaart 3 in Huis ter Heide en pas daarna naar het goede adres. De brandweer ging snel naar een gaslek bij Norgervaart 6, maar zocht aan de verkeerde kant van het kanaal, omdat de brandweermensen dachten dat de even nummers daar waren.

 

Voorlopig nemen de bewoners zelf het heft in handen. Ze zetten reflecterende huisnummerbordjes aan de straatkant, met subsidie.

Vrijheids monument Venster van de Vrijheid onthuld

Gemaakt: Vrijdag, 07 april 2017 20:27

ALTEVEER - Vrijdagavond is bij de protestandse kerk in het Drentse Alteveer het Vrijheids monument Venster van de Vrijheid onthuld. Hiermee ging een wens van 14 jaar geleden in vervulling om een herinneringsplek waar de herinneringen aan het oorlogsverleden levendig kunnen worden gehouden in vervulling.

 

Dankzij subsidies van Stimuleringsfonds De Wolden, Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en Rabobank Zuidwest-Drenthe en giften uit beide dorpen kon de realisatie plaats vinden. Kinderen uit beide dorpen liepen met een Tamboer voorop naar het herinnerings monument dat vervolgens werd onthult.

Kachelpijp veroorzaakt brand bij clubgebouw Scouting Nienoord

Gemaakt: Zaterdag, 08 april 2017 15:00

LEEK - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand ontstaan in een muur achter de kachelpijp van een houtkachel in het clubgebouw van Scouting Nienoord in Leek.

 

Enkele clubleden waren in het gebouw en toen men wilde gaan slapen werd rook waargenomen. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat er een brandje was in een muur, vervolgens hebben ze de 112 gebeld en is brandweer Leek ter plaatse gekomen.

 

De leden hebben zelf een deel van de muur open gebroken om bij de brandhaard te kunnen komen. De brandweer heeft de muur verder open gebroken en een deel van de isolatie
verwijderd en de brand geblust met one-seven. Met een warmtebeeldcamera is de omgeving rondom de brand gecontroleerd om zeker te zijn dat er niet elders nog meer brandhaarden waren.

 

Het clubgebouw is met een overdrukventilator geventileerd om de rookgassen te verwijderen. Na een uur kon de brandweer inpakken en weer richting de kazerne.

Wensstichting Drenthe geeft kinderen een onvergetelijke dag

Gemaakt: Maandag, 10 april 2017 19:38

REGIO - Wensstichting Drenthe gaat uitbreiden. De organisatie laat al jaren wensen van kinderen in moeilijke situaties in vervulling gaan in Zuidoost-Drenthe, maar gaat dat nu ook elders in de provincie doen.

 

Wensstichting Drenthe is er voor kinderen, die een extra steuntje in de rug verdienen. De organisatie laat dan een langgekoesterde wens in vervulling gaan, om hen zo een onvergetelijke dag te bezorgen.

 

Zieke kinderen

Truus Konijn, pr-vrouw van de Wensstichting Drenthe: 'Ieder kind wil graag kind zijn. Dat geldt ook voor ernstige zieke kinderen, voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit doktersbezoeken en ziekenhuisbehandelingen. Maar tevens voor kinderen uit een gezin waar veel zorgen en problemen zijn door ziekte en/of beperkingen van broertjes, zusjes of ouders en de financiële middelen beperkt zijn.'

 

Deze kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar geeft Wensstichting Drenthe extra aandacht door het organiseren van een onvergetelijke dag. Dat doen de stichting door middel van het vervullen van een allerliefste wens. Konijn: 'Voor een dagje verdwijnen de zorgen, die worden vervangen door een aantal onvergetelijke momenten.'

 

Aanmelden

Wensstichting Drenthe probeert alle wensen zoveel mogelijk te vervullen binnen de eigen provincie, uitzonderingen daargelaten. Wie binnen het gezin, familie of omgeving een kind kent dat wel zo'n ruggensteuntje verdient, kan hem of haar aanmelden bij Wensstichting Drenthe. Konijn: 'En misschien kunnen wij iets voor het kind betekenen. Mensen kunnen dan contact met ons opnemen en samen kijken we of de wens zo goed mogelijk kan worden vervuld.'

 

Voor het aanmelden kan gebruik worden gemaakt van het aanmeldingsformulier op de website www.wensstichtingdrenthe.nl, of een mail sturen naar info@wensstichtingdrenthe.nl. Bellen met één van de bestuursleden kan ook: Carin Roelands, 06 49421852.

Minder scholieren door minder geboorten

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:04

DRENTHE - Na de eeuwwisseling is het aantal geboorten geleidelijk gedaald. De gevolgen hiervan zijn al geruime tijd merkbaar in het basisonderwijs en vanaf dit jaar ook in het voortgezet onderwijs.

 

De daling in het aantal geboorten heeft te maken met een afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het aantal kinderen per vrouw bleef in deze periode vrij stabiel.

 

Daling vo-leerlingen in plattelandsgebieden

Van 2015/'16 op 2016/'17 groeiden de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs over het algemeen in grote steden en daalden deze in plattelandsgemeenten. In zeer sterk stedelijke gemeenten nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld met 1,4 procent toe, terwijl de leerlingenaantallen in niet-stedelijke gebieden met 2,2 procent krompen. Ook in Drenthe nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs af.

 

Minder basisschoolleerlingen in meeste gemeenten

Van het schooljaar 2010/'11 tot en met 2016/'17 krompen de leerlingenaantallen in het basisonderwijs in de meeste gemeenten. In 28 gemeenten stegen de leerlingenaantallen, vooral in de Randstad en grote steden daarbuiten.

 

In het Noorden en Oosten van het land lopen de leerlingenaantallen in de meeste gemeenten terug. In Westerveld en De Wolden bedroeg de afname ruim 20%.

Tweede inwonersbijeenkomst centrumvisie

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:20

RODEN - Op woensdag 12 april willen we alle inwoners van Roden en andere belangstellenden van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de tweede bijeenkomst over een nieuwe centrumvisie voor Roden . Dit keer zijn we te gast bij Snow &Co, Gedempte Haven 7 te Roden. De avond begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur!

 

Geef je mening!
Om een goede visie te kunnen schrijven voor het centrum van Roden is het erg belangrijk te weten wat de inwoners vinden over hun eigen dorp. Welke plekken waarderen ze en welke niet? Waar zouden er aanpassingen gedaan mogen worden? En wat kan gerust zo blijven?

In deze online enquête over het centrum van Roden vragen we de inwoners van Roden en andere belanghebbenden om hun mening over Roden in kaart te brengen. Ben je een inwoner van Roden, of kom je vaak winkelen of ben je werkzaam in het dorp, geef dan je mening over Roden door deze enquête in te vullen.

 

Eerste bijeenkomst
Op donderdag 16 februari was de eerste bijeenkomst voor inwoners om mee te denken over verbeterpunten van Roden, maar ook over de kansen die Roden heeft om in de toekomst een leuk en aantrekkelijk centrum te blijven. Ongeveer 30 inwoners kwamen op deze avond af en hebben op een interactieve wijze hun mening laten horen.

Fase 1 herinrichting Albertsbaan volgende week afgerond

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:22

RODEN - De herinrichting van de Albertsbaan in het centrum van Roden verloopt voorspoedig. Aannemer Koen Meijer ligt nog steeds op koers en als alles meezit worden de bomen rond de muziekkoepel van de firma Noordhuis zelfs eerder gepoot.

 

Om logistieke redenen heeft de aannemer de fasering aangepast. Een gedeelte van het werk uit fase 4 wordt nu in fase 3 opgepakt. Op deze manier hoeft er geen zwaar vervoer te rijden over de pas aangelegde bestrating.

 

De firma Meijer streeft ernaar om fase 1 aan het einde van week 16 afgerond te hebben. Ook is het de bedoeling dat de toegankelijkheid van de Molenhof eerder wordt afgerond. Voor het overige blijven alle winkels bereikbaar en ook zijn er tijdens de werkzaamheden minimaal 80 parkeerplaatsen beschikbaar.

Drenten minder tevreden over de politie dan de rest van de Nederlanders

Gemaakt: Dinsdag, 11 april 2017 19:45

DRENTHE - De inwoners van Drente zijn minder positief over het functioneren van de politie in de buurt dan andere Nederlanders. De tevredenheid over de politie is in stedelijke gebieden groter dan in minder stedelijke gebieden.

 

Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.

 

Nederlanders zijn over het functioneren van de politie positiever gaan denken tussen 2012 en 2016. Over het contact dat de politie heeft met buurtbewoners en over de efficiëntie van de politieaanpak zijn inwoners minder te spreken.

 

Toch is ook in Drenthe het aantal mensen dat positief is over de politie in de buurt toegenomen. In 2012 was 22,9% van de mensen tevreden, in 2016 is dit gestegen naar 24,1%. Het aantal ontevreden burgers in Drenthe daalde in deze periode van 10,0% naar 6,2%.

Scheper Ziekenhuis maakt 'zieke' knuffels beter

Gemaakt: Woensdag, 12 april 2017 19:44

EMMEN - Kinderen van groep één tot en met vier kunnen zaterdag 13 mei samen met hun knuffel en ouders naar het Scheper Ziekenhuis komen. Daar is een speciale polikliniek opgezet om 'zieke' knuffels beter te maken.

 

Met het knuffelziekenhuis maken kinderen op een speelse manier kennis met het ziekenhuis om zo eventuele angst voor het ziekenhuis te verminderen.

 

Artsen in opleiding (co-assistenten) van Treant Zorggroep treden op als knuffeldokters en maken samen met de kinderen de knuffels beter. Bijvoorbeeld door te gipsen, een verbandje te leggen of te 'opereren'.

 

Aanmelden voor inloopspreekuren

Op zaterdag 13 mei zijn er inloopspreekuren voor het knuffelziekenhuis van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Aanmelden kan door te mailen naar knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com, onder vermelding van het tijdstip dat men ongeveer van plan is te komen. Let op: vol is vol. Het spreekuur vindt plaats in straat 4 van het Scheper aan de Boermarkeweg 60 in Emmen. De route wordt vanaf de hoofdingang aangegeven.

Aantal vroegtijdige schoolverlaters in Drenthe is ruim gehalveerd

Gemaakt: Donderdag, 13 april 2017 20:31

REGIO - Sinds 2005 is het aantal voortijdig schoolverlaters in Drenthe meer dan gehalveerd, van 1.344 leerlingen in schooljaar 2005-2006 naar 600 in 2014-2015. Dat meldt de nieuwe Drentse Onderwijsmonitor.

 

Het aandeel voortijdig schoolverlaters was in Noord- en Midden Drenthe in 2014-2015 gelijk aan het jaar daarvoor (1,2 procent). In Zuidoost-Drenthe was het percentage voortijdig schoolverlaters in 2014-2015 1,4 procent. Dat is iets lager dan een jaar eerder (1,6 procent). In Zuidwest-Drenthe daarentegen was in 2014-2015 het percentage voortijdig schoolverlaters 1,6 procent, iets hoger dan een jaar eerder (toen 1,4 procent).

 

In alle Drentse regio's ligt het aandeel voortijdig schoolverlaters ruim onder het landelijk percentage (1,4 procent tegen 1,8 procent landelijk). Succesvolle ingrediënten in de Drentse aanpak van schooluitval blijken persoonlijke aandacht, maatwerk en samenwerking.

 

Jongeren die van school gaan zonder dat ze een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2) hebben behaald, worden gemeld bij de regionale meld- en coördinatiepunten (RMC’s). De RMC’s zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, waar men probeert de voortijdig schoolverlaters alsnog naar een startkwalificatie toe te leiden. Drenthe heeft drie RMC’s.

Steeds meer Drentse basisscholen sluiten deuren

Gemaakt: Donderdag, 13 april 2017 20:33

REGIO - In het schooljaar 2015-2016 waren er in Drenthe 3 procent minder scholen ten opzichte van het vorige schooljaar. Dat blijkt uit de nieuwe Drentse Onderwijsmonitor.

In Drenthe nam het aantal scholen meer af dan in Nederland (-3 procent tegen -2 procent in 2015-2016 ten opzichte van het vorige schooljaar).

 

In het schooljaar 2015-2016 gingen 264 scholen (270 vestigingen) van start. Dat zijn negen vestigingen minder dan het jaar daarvoor: een afname van 3 procent. Het gemiddelde aantal leerlingen op basisscholen in Drenthe was in 2016 157. In het jaar daarvoor was dit 153. Landelijk lag het gemiddelde in 2016 op 219.

 

Grootse daling in Coevorden en De Wolden

De gemeenten Coevorden en De Wolden laten de grootste daling zien. De gemeente Hoogeveen staat als enige in de plus. In Tynaarlo is nauwelijks verandering. In Midden-Drenthe is evenmin een daling doordat kinderen van de opvang in Oranje hier naar school gaan.

 

Laag gemiddeld aantal leerlingen

Drenthe heeft relatief veel kleinere scholen en dat zien we terug in het gemiddelde leerlingenaantal per school. Gemiddeld heeft een Drentse basisschool 157 leerlingen, terwijl een school in Nederland gemiddeld 219 leerlingen telt. Zo heeft 39 procent van de Drentse basisscholen heeft minder dan 100 leerlingen. Alleen in Friesland (48 procent) en Groningen (40 procent) zijn meer kleinere scholen.

Schrijf je in voor de Drentse Hooglanden Wandel2daagse

Gemaakt: Vrijdag, 14 april 2017 19:49

BEILEN - Café bar 't Zwaantje in Beilen opent 22 en 23 april haar deuren voor de 4e editie van de Drentse Hooglanden Wandel2daagse. Een wandeltocht door de Drentse Hooglanden betekent een ontdekkingstocht door drie totaal verschillende landschappen.

 

Deelnemers beleven tijdens de tochten de rust en de ruimte van de overweldigende en woeste natuur in de bossen en heidevelden. Lopend over zandpaden, door bossen, over heidevelden en zandverstuivingen waar u telkens wordt verrast door een ander zicht op het landschap of het fraaie uitzicht over het heldere water van een plotseling opduikend vennetje.

 

De eerste dag wandelt iedereen richting Wijster en de tweede dag richting Hijken. In de uitgebreide routebeschrijving, staat naast de route, informatie over de omgeving en zet een aantal bedrijven de deuren voor u open.

 

De te lopen afstanden en starttijden zijn, 30 km (start 8:00 – 10:00 uur), 15 en 20 km (start 9:00 – 11:00 uur). De startlocatie is café bar 't Zwaantje, Markt 5 in Beilen. Parkeren kan gratis bij het gemeentehuis in Beilen. Op alle stempelposten zijn tegen wandelvriendelijke prijzen diverse drink- en eetwaren verkrijgbaar. Ook zijn op alle stempelposten toiletten aanwezig.

Inschrijven kan op de website www.wandel2d.nl.

 

De Drentse Hooglanden Wandel2daagse wordt georganiseerd door een ploeg enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met Stichting Magisch Volksvermaak Drenthe.

Industrieel Smalspoor Museum opent haar deuren

Gemaakt: Vrijdag, 14 april 2017 20:00

ERICA - Het Industrieel Smalspoor Museum opent in het weekend van 6 en 7 mei weer haar deuren voor publiek. In dat weekend houdt het museum allerlei leuke activiteiten.

 

Zo rijden er extra veel treinen zoals personentreinen om het publiek het bijzondere stukje van het Amsterdamsche Veld te laten zien. Daarnaast rijdt er een trein die een rondleiding geeft door de historische Turfstrooiselfabriek. Naast personentreinen rijden er ook turftreinen en treinen met kipkarren. En natuurlijk rijdt de kindertrein; de locomotief waarmee kinderen hun machinistendiplome kunnen halen.

 

Collectie

In het openingsweekend kunnen bezoekers ook een bezoekje brengen aan de werkplaats en de locomotievenloods, om zo een beeld te krijgen van de collectie van het museum en van de restauraties die in de werkplaats worden uitgevoerd.

 

Industrieel Smalspoor Museum
Griendtsveenstraat 140
7887 TK Erica

tel: 0591-303061
Voor reserveringen vanaf 15 personen : 06 - 1111 1188

 

Voor meer informatie: www.smalspoorcentrum.nl.

Jacques Tichelaar vertrok vanwege gebrek aan vertrouwen bij Statenleden

Gemaakt: Zondag, 16 april 2017 01:50

ASSEN - Dat hij vorige maand opstapte als Commissaris van de Koning lag aan het gebrek aan vertrouwen bij de Statenleden. Dat zei Jacques Tichelaar zaterdagmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

 

Tichelaar kreeg voorafgaand aan het extra ingelaste debat over zijn functioneren telefoon van PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman, die hem adviseerde op te stappen. Tichelaar ging het debat met de Statenleden aan, maar kreeg op een gegeven moment in de gaten dat het vertrouwen dusdanig beschadigd was, dat hij zijn conclusies moest trekken. Tichelaar (64) is volgens eigen zeggen door een moeilijke periode gegaan, maar wil nu wel weer aan de slag.

 

Tichelaar kwam in opspraak nadat bekend werd dat hij als Commissaris van de Koning een klus van de provincie aan zijn schoonzus gunde.

 

Jozias van Aartsen is aangesteld als tijdelijke opvolger van Tichelaar als Commissaris van de Koning in Drenthe.

Muzikanten gezocht voor 'De Dag van de Kampvuurmuzikant'

Gemaakt: Zondag, 16 april 2017 17:16

REGIO - Voor 'De Dag van de Kampvuurmuzikant' op zaterdag 24 juni worden muzikanten gezocht. Muzikanten die houden van het buitenleven en willen spelen bij een kampvuur voor een intiem publiek worden opgeroepen zich aan te melden.

 

Het evenement wordt gehouden meer dan twintig locaties verspreid over het land. Aanmelden kan tot 18 april.

 

Het gaat om akoestische optredens van minimaal twintig minuten die passen bij de sfeer van een kampvuur. De optredens zijn vanaf 19.00 uur.

 

Locaties

De Dag van de Kampvuurmuzikant wordt georganiseerd door Stichting De Groene Koepel die ook de selectie doet van de deelnemers. Bij het plaatsen van de deelnemers houden ze rekening met deze voorkeurslocatie.

 

In Friesland is het evenement op De Bekhofschans in Boijl. In Drenthe zijn de locaties Voscheheugte in Mantinge, Landgoed Buiten in Midlaren, De Jarden in Nietap en De Dennen in Schoonloo. In Overijssel betreft het De Zeven Zaligheden in Den Ham, De Klashorst in Diffelen, Dassenburcht in Punthorst en Landgoed De Oldenhof in Vollenhove.

Autoruiten krabben op woensdag en donderdag

Gemaakt: Maandag, 17 april 2017 18:35

REGIO - Het wordt tijdelijk koud lenteweer. Komende nacht kan het lokaal vriezen en daarbij is kans op winterse buien met hagel, onweer en natte sneeuw. Dit meldt Weeronline.

 

Dinsdagochtend zullen de autoruiten op verschillende plaatsen gekrabd moeten worden. Overdag verdwijnen de buien en wordt het zonniger. Daarna volgt een koude nacht met op grote schaal 1-2 graden vorst. De nacht naar donderdag wordt het koudst met zelfs kans op matige vorst. De winterjas hebben we dus hard nodig.

 

Fris lenteweer

Vandaag is fris lenteweer met in het zuiden eerst nog veel bewolking en een spatje regen, maar vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en vooral in het westen zon. Vooral het oosten maakt kans op een lokale bui. Het wordt 9 graden in het noorden tot plaatselijk 12 in het zuiden.

 

Vanavond daalt de temperatuur naar 3 tot 6 graden en komende nacht kan het tijdens heldere perioden plaatselijk vriezen. Afgelopen nacht heeft het in Eelde al gevroren en was de temperatuur gedaald naar -1,4 graden. Behalve vorst kunnen we ook winterse buien verwachten die komende nacht vanuit het noorden over het land trekken. Er valt regen, maar ook hagel en mogelijk zelfs natte sneeuw. Daarbij is vooral aan de kust kans op een klap onweer.

 

Wisselend

Morgenochtend vroeg zijn de condities in het land heel wisselend. Er zijn plaatsen waar de zon schijnt en dan is het flink koud en zijn de autoruiten bevroren. Op andere plaatsen komen buien voor ook dan is het lekker om een winterjas aan te hebben. Vooral in de Limburgse heuvels kan nog wat natte sneeuw vallen, maar op veel andere plaatsen valt regen en hagel. Wie pech heeft treft op de autoruit een ijskorst aan. Deze kan ontstaan wanneer het eerst gaat vriezen en kort voor vertrek een regenbui overtrekt. Dinsdagmiddag trekken de buien geleidelijk zuidwaarts en wordt het overwegend droog met ook zon.

 

Dinsdagavond daalt de temperatuur snel en er staat ons een koude nacht te wachten. In het binnenland daalt de temperatuur naar -1 of -2 graden, maar plaatselijk kan het -4 worden. Aan de grond kan het -4 tot -7 graden vriezen. Vooral aan de noordwestkust kan de temperatuur net boven het vriespunt blijven.

 

Gladde fietsbruggen

Ondanks de vorst hoeven we geen rekening te houden met gladde wegen. Door de warme ondergrond daalt de temperatuur van het wegdek veel langzamer dan die van de lucht. Mogelijk kan op een enkele stalen brug wat rijp ontstaan en houten fietsbruggen kunnen woensdagochtend plaatselijk glad zijn.

 

Daarnaast zullen fruittelers de bloesem van de fruitbomen moeten beschermen door water te sproeien.

 

Matige vorst

Woensdag is het wel redelijk zonnig en blijft het droog, maar met 8-11 graden is het zo'n 4 graden kouder dan normaal. Er volgt nog één koude nacht met op grote schaal vorst. Plaatselijk kan het zelfs matig vriezen met -5 tot -6 graden. Matige vorst is in april vrij bijzonder. De vorige keer met matige vorst in april was op 7 april 2013. In het binnenland daalde de temperatuur toen op veel plaatsen beneden -5 graden en in Woensdrecht wat het met -6,2 het koudst.

 

Het vooruitzicht naar Koningsdag laat op dit moment wisselvallig weer zien bij een westenwind. Dit betekent dat het waarschijnlijk iets frisser is dan normaal, maar met een beetje geluk valt de buiigheid juist die dag mee en is het met wat zon toch lekker.

Nieuw elan bij Modelvliegclub Assen

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 16:35

ASSEN - Sinds een jaar heeft de Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCMA) een nieuw vliegveld in Ubbena. Dat betekent voor de club het einde van een lange maar vooral vervelende periode van zich moeten behelpen met gedoogsituaties: het steeds weer moeten verkassen van veld naar veld. Nu het vliegveld in Ubbena een meer definitieve situatie inhoudt, voelt de club zich als herboren en ziet zij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

In april 2016 vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe modelvliegveld van de Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCMA) in Ubbena, tussen Assen en Vries aan het adres Vriezerhoek 1 (achter de SITA). En die feestelijke gebeurtenis was niet voor niets want de club heeft sinds haar oprichting in 1977 veel tegenslagen gekend voor wat betreft het kunnen beschikken over een goed vliegveld. Vele malen moest de club tijdens zijn bestaan verkassen. Het spreekt voor zich dat deze tegenslagen niet zonder gevolgen zijn geweest voor de club die ooit met 145 leden de grootste modelvliegclub van Nederland was. Nu heeft de club meer dan 50 leden en gelukkig komen er steeds weer nieuwe leden bij.

 

Hoewel de club nooit weg is geweest heeft de RCMA toch een beetje het gevoel weer terug te zijn. Na zich een jaartje op zijn nieuwe veld te hebben genesteld en de mogelijkheden daarvan te hebben afgetast zal de club ook in het jaar 2017 en daarna alles in het werk stellen om weer terug te keren naar het oude niveau.

 

De club is erg veelzijdig. Natuurlijk zijn er de radiografisch bestuurde modelvliegtuigen met brandstof- en electromotoren. Maar ook zwevers, waaronder de spectaculaire, met de hand gelanceerde DLG-modellen (Discus Launch Glider). En denk ook aan helicopters en natuurlijk veel multirotors, een steeds belangrijker wordende tak van modelvliegsport.

 

De RCMA heeft een goede naam op het gebied van de opleiding van nieuwe vliegers. Daartoe worden op maandagavond (heli's en multirotors) en dinsdagavond (vleugelmodellen) vlieglessen gegeven. Belangstellenden zijn van harte welkom natuurlijk.

 

Natuurlijk staat veiligheid hoog in het vaandel bij de RCMA. Daarnaast wil de club een serieuze en betrouwbare partner zijn voor alle instanties en personen waar zij mee te maken heeft. Niet in de laatste plaats voor de omwonenden. De club hoopt daarmee een aanwinst te zijn voor de regio en heet iedereen van harte welkom.

 

Zie voor de openingstijden van het vliegveld en andere informatie over de RCMA de website van de club www.rcm-assen.nl

Onderzoek schade gaswinning/gasopslag

Gemaakt: Dinsdag, 18 april 2017 16:48

Op 31 maart jl. zijn door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de heer Alders, de resultaten gepresenteerd van het onderzoek van het Centrum Veilig Wonen, uitgevoerd door Adviesbureau Witteveen + Bos, inzake de schadeproblematiek rondom onder andere de gasopslag Langelo. Volgens dit onderzoek zijn de onderzochte schadegevallen in Noordenveld niet toe te wijzen als zijnde veroorzaakt door activiteiten rondom de gasopslag. Een conclusie die reden is voor veel onbegrip en teleurstelling en vele vragen oproept, ook bij ons als gemeentebestuur.

 

Wat is nu nog mogelijk?
Wat is nu nog mogelijk voor schademelders in Noordenveld. Helaas niet veel. Waar voor gedupeerden in de provincie Groningen bijvoorbeeld nog second opinions en arbitrage mogelijk is geldt dit niet voor inwoners van de gemeente Noordenveld. Wat wel als mogelijkheid overblijft is het indienen van een klacht bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hieronder informeren wij u kort wat het SodM doet en hoe u een klacht kunt indienen.

 

Klachten indienen
Wanneer een mijnbouwonderneming uw klacht niet naar uw tevredenheid afhandelt kunt u bij SodM terecht. Hierbij geldt dat SodM de klacht alleen in behandeling zal nemen als de identiteit van de klager bekend is bij de dienst. Als klager zult u, indien u dat wenst, worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. SodM verzoekt u daarom om uw contactgegevens mee te sturen, zodat zij u persoonlijk kunnen benaderen om de klacht te bespreken. Voor alle klachten geldt dat zij op de volgende manieren bij SodM gemeld kunnen worden:

Per e-mail: sodm@minez.nl
Per telefoon: via (070) 379 8400

 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Het SodM is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Deze dienst ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. SodM houdt niet alleen toezicht vanuit een technisch perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee in het toezicht. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

 

Het SodM heeft geen directe taak bij het behandelen van klachten over ondernemingen die delfstoffen en aardwarmte opsporen en winnen of klachten over netwerkbeheerders. Als u klachten hebt over schade of hinder bij mijnbouwactiviteiten, dan kunt u zich het beste in eerste instantie rechtstreeks wenden bij de mijnbouwonderneming die de betreffende activiteiten uitvoert. Deze is de eerst verantwoordelijke voor schade of hinder aan of voor de omgeving als gevolg van zijn activiteiten.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het SodM zelf: www.sodm.nl.